Skip to main content

Åldringsprocesser hämmar utnyttjandet av flera livsviktiga näringsämnen

- vilket har allvarliga hälsomässiga konsekvenser

Åldringsprocesser hämmar utnyttjandet av flera livsviktiga näringsämnenEnligt den amerikanska biokemisten Bruce Ames beror åldringsprocesser till stor del på brist på näringsämnen. En viktig orsak är att upptaget och utnyttjandet av vitaminer och mineraler försämras med ålder. Det finns också ett antal läkemedel som hämmar utnyttjandet av näringsämnen. Som ett resultat blir många enzymprocesser långsammare och cellerna mer sårbara, så att vi lättare blir sjuka. Ändå kan man göra mycket själv genom att optimera intaget och utnyttjandet av näringsämnen, där särskilt B12-vitamin, D-vitamin, kalcium, järn, selen och zink bör nämnas. Vi tittar också närmare på Q10 för energiomsättningen och melatonin för en god sömn, eftersom egenproduktionen minskar med åldern.

Brist på Q10 och selen främjar åldringsprocesser

- med risk för degenerativa sjukdomar och förtida död

Brist på Q10 och selen främjar åldringsprocesserDet är allmänt känt att degenerativa störningar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, njursjukdomar och leversjukdomar ofta är förknippade med sämre livskvalitet och kortare livslängd. Tillskott med Q10, eventuellt i kombination med selenjäst, kan dock ha en positiv effekt på de aktuella sjukdomarna och minska risken för förtida död med upp till 50 procent. Ja, tillskott med Q10 kan överlag bidra till att fördröja åldringsprocesserna genom att skydda hjärtat, kretsloppet och cellerna. Detta framgår av en större översiktsartikel publicerad online av NCBI, som hyser ett antal biomedicinska databaser. Som det framgår av översiktsartikeln bör tillskott dessutom vara av läkemedelskvalitet, med garanti för innehåll och upptag i blod och celler.

Effekten av selentillskott på cytostatika- och strålbehandling vid livmoderhalscancer

Effekten av selentillskott på cytostatika- och strålbehandling vid livmoderhalscancerSelen är ett livsviktigt spårämne som påverkar förekomsten och utvecklingen av flera typer av cancer, däribland livmoderhalscancer, som är en av de vanligaste cancertyperna. Livmoderhalscancer behandlas ofta med en kombination av strål- och cytostatikabehandling, vars biverkningar påverkar benmärgen och bildandet av blodplättar och blodkroppar. Men det tyder nu på att tillskott med selenjäst motverkar dessa biverkningar utan att störa behandlingarna. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Frontiers of Nutrition.

Kan selen verkligen bromsa åldringsprocesser och förlänga livslängden?

Kan selen verkligen bromsa åldringsprocesser och förlänga livslängden?Selen ingår i en mängd metaboliska processer och som en antioxidant, som skyddar cellerna. Enligt nyare studier har selen också anti-aging-egenskaper som skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar, cancer, demens och andra åldersrelaterade sjukdomar. Selen hjälper dessutom till att motverka nedsatt motståndskraft och kroniska inflammationer som också är förbundna med åldringsprocesser. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i tidskriften Medical News Today. En svensk studie på äldre, friska människor har dessutom visat att tillskott med selen och Q10 har en positiv effekt på hjärtfunktionen, livskvaliteten och livslängden.

Kost och tillskott: Schweizisk expertpanel publicerar nya rekommendationer mot covid-19 och omedelbara åtgärder krävs

Kost och tillskott: Schweizisk expertpanel publicerar nya rekommendationer mot covid-19 och omedelbara åtgärder krävsEn expertpanel av läkare och professorer har i samarbete med den schweiziska livsmedelssäkerhetsmyndigheten granskat de vetenskapliga bevisen gällande näringsämnenas betydelse för ett välfungerande immunförsvar och en optimal hälsa. Expertpanelen har särskilt fokus på virusinfektioner på grund av covid-19-pandemin. Och de påpekar att det föreligger omfattande brister i C-vitamin, D-vitamin, selen, zink och omega-3-fettsyror, som har avgörande betydelse för immunförsvaret. Bristerna bidrar därför till nya vågor, och att infektionerna blir livshotande. Därför kräver denna kris omedelbara åtgärder med mer fokus på kost och nödvändiga tillskott.

Ökat fokus på mitokondriella sjukdomar

- som rör cancer, Parkinsons och andra neurologiska störningar

Ökat fokus på mitokondriella sjukdomarMitokondrierna är cellernas kraftverk som levererar energi med hjälp av syre, Q10, selen och andra näringsämnen. Den tyske nobelpristagaren professor Otto Warburg bevisade för cirka 100 år sedan att även om cancer kan ha många sekundära orsaker, så finns det bara en huvudsaklig orsak: nämligen förändringar i mitokondriernas omsättning av syre. I boken Tripping Over the Truth beskriver molekylärbiologen Travis Christofferson hur samtida forskare bekräftar Warbugs teorier, och att vi borde ha en helt annan inställning till förebyggande och behandling av cancer. Andra studier visar att Parkinsons, migrän, demens, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, epilepsi och andra neurologiska störningar också kan bero på defekter i mitokondrierna, som har många andra funktioner än energitillförsel. Vi bör därför ta väl hand om mitokondrierna under hela livet.
Man kan också läsa mer om keto-dieten, som optimerar mitokondriernas energiomsättning vid olika mitokondriella sjukdomar.

Omega-3 och aspirin minskar tarmpolyper, som kan vara ett förstadium till cancer

Omega-3 och aspirin minskar tarmpolyper, som kan vara ett förstadium till cancerTarmpolyper är vanligt, och en bestämd form ökar risken för tarmcancer, som också är utbrett. En färsk klinisk studie från University of Leeds i England har nu visat att en koncentrerad form av omega-3-typen EPA, som finns i fet fisk och tillskott med fiskolja, kan minska antalet tarmpolyper. Detsamma gäller aspirin. De fungerar emellertid annorlunda när det gäller polypernas placering i tarmen, och aspirin kan också ge biverkningar på sikt. Tidigare studier visar att tillskott med selen och andra antioxidanter också har en förebyggande effekt, som dessutom verkar vara större.

Omega-3-fettsyran EPA skyddar mot prostatacancer

- vilket anses vara en livsstilssjukdom

Omega-3-fettsyran EPA skyddar mot prostatacancerDen globala skillnaden i förekomst av prostatacancer avslöjar att det handlar om just en livsstilssjukdom. Till exempel har inuiter, som lever i norra Kanada, en mycket låg förekomst av prostatacancer, vilket tillskrivs deras höga intag av omega-3-fettsyror från säl, lax och andra maritima källor. Det verkar nu som om prostatacellernas innehåll av omega-3-fettsyran EPA är avgörande för huruvida sjukdomen utvecklar sig. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Nutrients. Selen har dessutom andra cancerförebyggande effekter, särskilt när det gäller prostatacancer. Man kan också vidta ytterligare åtgärder genom kosten, vilket du kan läsa mer om nedanför.

Q10 och selen förlänger telomererna

Q10 och selen förlänger telomerernaEn tidigare studie har redan visat att tillskott med Q10 och selen till äldre människor stärker hjärtat och halverar risken för dödsfall. Som något ganska nytt har nu ett team svenska och norska forskare funnit att de två tillskotten också förlänger cellernas telomerer, som sitter i ändarna av alla DNA-strängar. Telomererna kan jämföras med ett klippkort, och ju längre de är desto långsammare åldras cellerna. På så sätt kan tillskott med Q10 och selen bidra till att bromsa åldringsprocesserna och hålla oss friska längre. Det kräver dock att tillskotten i fråga är i en kvalitet som kroppen kan ta upp och utnyttja.

Selen hjälper till att förhindra åldersrelaterad grå starr

Selen hjälper till att förhindra åldersrelaterad grå starrGrå starr är en av de främsta orsakerna till nedsatt syn och blindhet. Risken ökar med åldern och vid diabetes. Men det tyder nu på att ett relativt högt intag av selen skyddar mot sjukdomen. Detta framgår av en studie publicerad i Frontiers in Nutrition. Forskarna kommer samtidigt in på hur selen, som en unik antioxidant, skyddar cellerna i ögat och på andra ställen mot skador orsakade av fria radikaler och oxidativ stress.

Selenbrist får virus till att mutera

- och blir farligare

Selenbrist får virus till att muteraDet antas att en miljard människor på världsplan lider brist på selen, särskilt på grund av utarmad jord. Selenbrist gör oss mer sårbara för smitta, och det ökar risken för att virus muterar och blir farligare. Detta visar tidigare studier på RNA-virus, som kan orsaka influensa, hepatit, HIV och Keshans sjukdom. Coronavirus, som orsakar infektioner med förkylning och covid-19, tillhör också RNA-virus med en formidabel förmåga att mutera. Hos minkar har nu nya sorter framkommit, vilket är en käpp i hjulet för vaccinindustrin. Därför måste vi rusta immunförsvaret, som är utformat för att angripa virus på en bredare front. Men även om man äter hälsosamt är det bland annat svårt att få i sig tillräckligt med selen, och flera internationella forskare rekommenderar nu nödvändiga tillskott i kampen mot corona.

Selenets betydelse för puberteten och fertiliteten

Selenets betydelse för puberteten och fertilitetenSelen är ett spårämne som ingår i över 30 livsviktiga selenoproteiner med många olika funktioner. För första gången har en studie på mexikanska barn nu avslöjat att brist på selen är förbundet med senare tillväxt av könshår och könsorgan hos pojkar. Samtidigt är det ett faktum att jorden i Mexiko är fattig på selen, och detta påverkar hela näringskedjan. Detsamma gäller i Europa, och därför har jordbrukarna i årtionden gett sina boskap tillskott med selen för att förbättra fertiliteten och förebygga en mängd bristsjukdomar. Frågan är nu hur mycket selenbrist påverkar den dåliga fertiliteten som man har observerats hos många män. För det uppskattas att mellan 500 miljoner och en miljard människor inte får tillräckligt med selen genom kosten.

Selenets cancerförebyggande verkan

- via selenberikad kost och relevanta kosttillskott

Selenets cancerförebyggande verkan Cancer har blivit en av de vanligaste dödsorsakerna och antalet insjukna ökar oroväckande mycket varje år. Kosten har stor betydelse och det har lagts ökat fokus på selenets cancerförebyggande verkan – både i form av funktionella livsmedel, som är berikade med selen, och i form av specifika kosttillskott. Eftersom jordens innehåll av selen varierar extremt mycket runt om på jorden, antas det att omkring en miljard människor lider brist på spårämnet. Samtidigt verkar det som att tillskott med 100–200 mikrogram selenjäst per dag kan förebygga brister och de mest utbredda cancerformerna med runt 50 procent. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Foods.

Selenets förbisedda betydelse för hälsan, livslängden och fertiliteten

Selenets förbisedda betydelse för hälsan, livslängden och fertilitetenSelen ingår i en mängd olika selenoproteiner och antioxidanter, som har betydelse för immunförsvaret, cirkulationen, cancerförebyggande, ämnesomsättningen, tarmfloran, fertiliteten, nervsystemet och den allmänna hälsan. Detta beskrivs bland annat i två metaanalyser som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition. Författarna kommer dessutom in på att selenbrist är vanligt i stora delar av världen, däribland Europa, och att det skadar folkhälsan på flera områden.

Selenets och zinkets avgörande betydelse för fertiliteten och en sund graviditet

Selenets och zinkets avgörande betydelse för fertiliteten och en sund graviditetOfrivillig barnlöshet har blivit vanligare. För många kvinnor är det en kapplöpning med tiden, eftersom den biologiska klockan tickar högre och högre. Fertilitetsbehandlingar, missfall, graviditetsförgiftning och andra komplikationer under graviditeten bidrar till fysisk och känslomässig belastning. I en ny australiensisk studie publicerad i tidskriften Nutrients kommer författarna in på hur selen och zink på flera fronter har en avgörande betydelse för fertiliteten och en sund graviditet. Författarna kommer också in på hur selenbrist är vanligt, och hur miljögifter som kvicksilver dränerar kroppen på viktiga selenhaltiga proteiner. Författarna antyder därför att tillskott kan vara ytterst relevant vid bristtillstånd, i nivå med folsyra och järn, vilka också rekommenderas i samband med graviditet. Det kan samtidigt löna sig att välja selenjäst med flera organiska selenföreningar och organiskt zink för att säkerställa ett bättre upptag och användning.

Selenets roll som antioxidant vid många allvarliga sjukdomar

Selenets roll som antioxidant vid många allvarliga sjukdomarUnder de senaste årtiondena har flera studier rapporterat att låga selennivåer i blodet hänger samman med hjärt-kärlsjukdomar, cancer, ökad infektionsrisk, ämnesomsättningsstörningar och andra allvarliga sjukdomar. Eftersom selenbrist är utbrett har tillskott stor potential när det gäller den allmänna hälsan. I en översiktsartikel publicerad i Oxidative Medicine and Cellular Longevity har författarna tittat närmare på selenets roll som antioxidant i samband med en lång rad sjukdomar och metaboliska störningar.

Stor näringsskillnad mellan veganska köttsubstitut och animaliskt kött

Stor näringsskillnad mellan veganska köttsubstitut och animaliskt köttFörsäljningen av växtbaserat kött ökar av miljömässiga och andra skäl. Men även om växtbaserat kött påminner om animaliskt kött har det ett helt annat näringsvärde. Enligt en studie från Duke University i USA innehåller animaliskt kött 22 näringsämnen och metaboliter som växtbaserade alternativ inte innehåller. Å andra sidan innehåller de växtbaserade alternativen 31 näringsämnen och metaboliter som animaliskt kött inte innehåller. Den största skillnaden fann forskarna i innehållet av aminosyror, peptider, vitaminer, fenoler och fettsyror. Forskarna kommer samtidigt in på att en kost baserad på vegetabiliska och animaliska produkter är komplementär, eftersom den innehåller fler näringsämnen.

Tillskott med selenjäst och Q10 förbättrar njurfunktionen

Tillskott med selenjäst och Q10 förbättrar njurfunktionenNjurarna rensar blodet, och deras funktion är avgörande för cirkulationen och en god hälsa. Normala cellfunktioner, även i njurarna, är beroende av ett antal seleninnehållande proteiner och koenzym Q10. Man har emellertid funnit brister på båda ämnena hos äldre i många delar av världen. Däribland Europa. Därför har en grupp forskare från Sverige utfört en studie där de först tittade närmare på kroppens selenstatus och njurfunktionen hos en grupp äldre personer. Därefter fick några av deltagarna tillskott med selenjäst och Q10 i cirka 4 år. Det visade sig att den grupp som fick de två tillskotten på flera parametrar uppnådde en bättre njurfunktion än placebogruppen. De två tillskotten tillskrivs en positiv effekt på cellernas energiomsättning, inflammation och oxidativ stress. Studien har publicerats i Nutrients.

Träning och tre näringsämnen förbättrar hjärnans neuroplasticitet

Träning och tre näringsämnen förbättrar hjärnans neuroplasticitetHjärnans neuroplasticitet är ett uttryck för hjärncellernas förmåga att utföra strukturella och funktionella förändringar som är avgörande för vår utveckling och hälsa. Hjärnans neuroplasticitet har också visat sig vara nedsatt vid en rad sjukdomar i centrala nervsystemet, däribland depression och demens. I en översiktsartikel har forskarna därför tittat närmare på hur motion, Medelhavskost och näringsämnen som omega-3 och B12-vitamin förbättrar hjärnans neuroplasticitet via bildningen av ett speciellt protein, BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Det är också känt att selen är viktigt för bildningen av nya nervceller, vilket kan bidra till att förebygga kognitiv försämring via andra mekanismer.

Utbredd selenbrist ökar risken för virusinfektioner, ämnesomsättningssjukdomar, nedsatt fertilitet, neurologiska sjukdomar, cancer och aids

Utbredd selenbrist ökar risken för virusinfektioner, ämnesomsättningssjukdomar, nedsatt fertilitet, neurologiska sjukdomar, cancer och aidsSelen är en viktig spårämne för immunsystemet, ämnesomsättningen, fertiliteten, nervsystemet och förebyggande av cancer. Men det antas att omkring en miljard människor världen över lider brist på selen. Eftersom jorden i Europa är relativt fattig på spårämnet är vi mer utsatta. Mycket tyder därför på att selenbrist ökar risken för många akuta, kroniska och livshotande sjukdomar. Det verkar också som om de officiella rekommendationerna, RI, är för lågt satta. Detta framgår bland annat av en ny artikel om selenbrist, tillgänglig i den amerikanska vetenskapliga databasen NCBI, National Center for Biotechnology Information.

Vegankost till barn och ungdomar påverkar deras ämnesomsättning och behov av fler näringsämnen

Vegankost till barn och ungdomar påverkar deras ämnesomsättning och behov av fler näringsämnenVäxtbaserad vegankost har blivit allt populärare bland unga vuxna, som också ger samma mat till sina barn. Eftersom det är allmänt känt att vegankost inte innehåller B12-vitamin tar många därför kosttillskott. Det finns dock fler veganer som fortfarande lider brist på jod, järn, zink och selen. De flesta studier har dessutom gjorts på vuxna, och nu visar det sig att barn som får vegankost riskerar att få en förändrad ämnesomsättning. Barn på vegankost har också lägre nivåer i blodet av A- och D-vitamin jämfört med barn på en blandad växt- och köttbaserad kost. Detta framgår av en ny studie publicerad i den erkända internationella vetenskapliga tidskriften EMBO Molecular Medicine.

Vilka är de bästa vitaminerna, mineralerna och fettsyrorna för din ögonhälsa?

Vilka är de bästa vitaminerna, mineralerna och fettsyrorna för din ögonhälsa?Vi behöver ta väl hand om våra ögon hela livet, så att vi så långt som möjligt kan bevara en god syn. I detta avseende har våra ögon behov av ett antal vitaminer, mineraler och fettsyror som har betydelse för cellernas funktion och skydd mot oxidativ stress. Här kan du läsa mer om hur A-, C-, E- och B-vitaminer samt zink, selen, vissa omega-3-fettsyror och Q10 har avgörande betydelse för ögonhälsan. Vi kommer också in på några speciella antioxidanter som finns i exempelvis ägg, lax, spenat, broccoli, röd paprika och äkta blåbär.

WHO: den vanligaste dödsorsaken i världen är kronisk inflammation

WHO: den vanligaste dödsorsaken i världen är kronisk inflammationEnligt WHO är kronisk inflammation den vanligaste dödsorsaken i världen. Även om kroniska inflammationer inte märks direkt skapar de grogrund för många sjukdomar. I en ny översiktsartikel publicerad i StatPearls kommer författarna närmare in på varför kroniska inflammationer är så farliga och hur en hälsosammare livsstil samt D-vitamin, selen, magnesium, zink och fiskolja bidrar till att bekämpa kronisk inflammation, de många följdsjukdomarna och tidig död.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer