Skip to main content

Järnets betydelse vid sportprestationer

Järnets betydelse vid sportprestationerJärn är avgörande för de röda blodkropparnas transport av syre, energiomsättningen och musklernas funktion. Därför har järn en särskild betydelse för idrottare, då järnbristanemi försämrar prestationsförmågan. Ändå är järnbrist ganska vanligt, särskilt i samband med uthållighetsidrotter och menstruation. En växtbaserad kost och brist på magsyra ökar även risken för järnbrist. I en ny översiktsartikel, publicerad i Life, har man därför tittat närmare på vikten av järn och järntillskott för prestationsförmågan. Det tyder också på att optimala nivåer av D-vitamin och B12-vitamin kan förbättra kroppens järnstatus. Järntillskott bör dock inte tas om det inte föreligger någon brist eller en risk för att brist kan uppstår.

Läs mer om järnets betydelse vid sportprestationer

  • Skapad

Metaanalys: Starkare D-vitamintillskott (50 mikrogram) skyddar mot många sjukdomar

Metaanalys: Starkare D-vitamintillskott (50 mikrogram) skyddar mot många sjukdomarD-vitamin har betydelse för skelettet, humöret, immunförsvaret, blodsockret, reglering av inflammationer, cancerförebyggande och många andra funktioner. Men fokus har mest legat på vikten av D-vitamin för att förebygga benskörhet och inte de många andra bristsjukdomar som är förknippade med dåligt välbefinnande, sjukdom och tidig död. Samtidigt är brist på D-vitamin ett världsomspännande problem, och det har rått oenighet om vårt verkliga behov av vitaminet. Men enligt en ny metaanalys tyder det nu på att ett dagligt tillskott på 50 mikrogram är en tillräcklig, enkel och säker dos som kan förebygga D-vitaminbrist hos majoriteten av den vuxna befolkningen.

Läs mer om att starkare D-vitamintillskott (50 mikrogram) skyddar mot många sjukdomar

  • Skapad

Zinkbrist ökar risken för virusinfektioner och tillkommande farlig lunginflammation

Zinkbrist ökar risken för virusinfektioner och tillkommande farlig lunginflammationZink har flera funktioner inom immunförsvaret, och zinkbrist ökar risken för infektioner och diarré, vilket på världsplan är orsaken till utbredd sjuklighet och dödlighet. Zinkbrist ökar också risken för att influensainfektioner utvecklar komplikationer som bakteriell lunginflammation, vilket är en vanlig dödsorsak. Detta framgår av en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Physiological Reports. Forskarna antar därför att zink spelar en central roll i försvaret av olika luftvägsinfektioner, däribland covid-19. Samtidigt måste man vara medveten om att en ensidig kost, åldringsprocesser, alkoholism, tarmsjukdomar och flera läkemedelstyper kan öka behovet av zink på grund av bristande tillförsel eller dåligt upptag.

Läs mer om att zinkbrist ökar risken för virusinfektioner och tillkommande farlig lunginflammation

  • Skapad

Mer C-vitamin är förknippat med mindre depression

Mer C-vitamin är förknippat med mindre depressionFå människor är medvetna om att C-vitamin spelar en viktig roll för hjärnan och humöret via flera funktioner. Enligt en större befolkningsstudie publicerad i Frontiers in Nutrition tyder det också på att större mängder C-vitamin i blodet är förknippade med en reducerad risk för att utveckla depression. Det bör också understrykas att de officiella rekommendationerna för C-vitamin mest handlar om att förebygga den dödliga bristsjukdomen skörbjugg och att stress, åldringsprocesser, stimulantia, övervikt, infektioner och kroniska sjukdomar kan öka behovet.

Läs mer om att mer C-vitamin är förknippat med mindre depression

  • Skapad

Sambandet mellan benskörhet och D-vitaminbrist efter klimakteriet

Sambandet mellan benskörhet och D-vitaminbrist efter klimakterietD-vitamin har betydelse för cellernas kalciumupptag, skeletthälsan och många andra funktioner. Ett direkt samband har också hittats mellan utbredd D-vitaminbrist, ett svagt skelett och benskörhet hos kvinnor i klimakteriet. Detta framgår bland annat av en större kinesisk studie publicerad i Frontiers in Nutrition. Samtidigt ska man komma ihåg att magnesium och K2-vitamin också bidrar till skeletthälsan under hela livet.

Läs mer om sambandet mellan benskörhet och D-vitaminbrist efter klimakteriet

  • Skapad

B3-vitamin och NAD för energiboost, nervsystem och anti-aging

B3-vitamin och NAD för energiboost, nervsystem och anti-agingB3-vitamin förtjänar mycket mer uppmärksamhet, eftersom det spelar en central roll i energiomsättningen i cellerna, hjärnan, nervsystemet, den mentala hälsan och cirkulationen. B3-vitamin finns som niacin i kost och tillskott. I cellernas kraftverk är det den härledda formen NAD som ger själva energiboosten. Flera studier tyder på att B3-vitamin minskar risken för Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, andra neurologiska sjukdomar, reumatoid artrit, muskelatrofi och olika cancerformer. Detta framgår bland annat av en översiktsartikel publicerad i StatPearls. Många har dessutom ett större behov av B3-vitamin på grund av åldringsprocesser, genetiska variationer och dåligt utnyttjande. Samtidigt ska man komma ihåg att det finns skillnader mellan olika tillskott.

Läs mer om B3-vitamin och NAD för energiboost, nervsystem och anti-aging

  • Skapad

A-vitaminets centrala roll i sårläkning och stamcellsbiologi

A-vitaminets centrala roll i sårläkning och stamcellsbiologiNär det gäller lesioner och sår på huden reglerar en aktiv form av A-vitamin hur stamceller initierar läkningsprocesser och bildar ny hud. Det visar en studie från Rockefeller University publicerad i Science. I framtiden kommer forskarna dessutom att undersöka närmare huruvida aktivt A-vitamin kan användas för att reglera stamceller och därmed användas som led vid förebyggande och behandling av hudcancer.

Läs mer om A-vitaminets centrala roll i sårläkning och stamcellsbiologi

  • Skapad

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer