Skip to main content

Kost och tillskott: Schweizisk expertpanel publicerar nya rekommendationer mot covid-19 och omedelbara åtgärder krävs

Kost och tillskott: Schweizisk expertpanel publicerar nya rekommendationer mot covid-19 och omedelbara åtgärder krävsEn expertpanel av läkare och professorer har i samarbete med den schweiziska livsmedelssäkerhetsmyndigheten granskat de vetenskapliga bevisen gällande näringsämnenas betydelse för ett välfungerande immunförsvar och en optimal hälsa. Expertpanelen har särskilt fokus på virusinfektioner på grund av covid-19-pandemin. Och de påpekar att det föreligger omfattande brister i C-vitamin, D-vitamin, selen, zink och omega-3-fettsyror, som har avgörande betydelse för immunförsvaret. Bristerna bidrar därför till nya vågor, och att infektionerna blir livshotande. Därför kräver denna kris omedelbara åtgärder med mer fokus på kost och nödvändiga tillskott.

Covid-19-pandemin fortsätter med nya vågor som hotar folkhälsan, livskvaliteten och samhällsekonomin. En schweizisk expertpanel, bestående av ett antal läkare och professorer från bland annat ETH Zürich, Lausannes universitet, Groningens universitet och den schweiziska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, har därför publicerat en vitbok i vilken de påpekar att den globala pandemin har gjort befolkningens näringsstatus särskilt relevant. Detta beror på att den schweiziska befolkningen och andra befolkningar löper hög risk för mild till måttlig brist på essentiella näringsämnen, vilket har avgörande betydelse för ett välfungerande immunförsvar.
Expertpanelen lägger självklart vikt på att vi måste få näringsämnena genom en hälsosam och varierad kost. Men verkligheten ser annorlunda ut, för moderna kostvanor, utarmad jord, brist på sol, åldringsprocesser och andra faktorer bidrar till att många människor lider brist på ett eller flera viktiga näringsämnen.
Därför kan det vara nödvändigt med relevanta tillskott som stärker och reglerar immunförsvaret. För infektioner med covid-19 blir först farliga när immunförsvaret överreagerar med hyperinflammation och cytokinstormar, som skadar frisk vävnad. Det är alltså immunförsvarets kapacitet som är avgörande för om vi värjer oss mot smitta, får en mild infektion eller upplever livshotande komplikationer som kräver sjukhusinläggning. Expertpanelen lägger därför särskild vikt vid att vi får tillräckligt med C-vitamin, D-vitamin, selen, zink och omega-3 av följande skäl.

C-vitamin

C-vitamin är av stor betydelse för det medfödda immunförsvaret, som fungerar som stormtrupper. Det medfödda immunförsvaret hanterar faktiskt de flesta skadliga mikroorganismer, utan att vi märker något. Under en akut infektion som exempelvis förkylning, influensa eller lunginflammation faller blodets nivå av C-vitamin, och ett ökat behov uppstår automatiskt. Expertpanelen rekommenderar därför tillskott med 200 mg C-vitamin om dagen, så att man är bättre rustad för att förebygga och bekämpa infektioner. Det finns också starkare tillskott på marknaden, och det rekommenderas att välja syraneutrala tillskott för att skona mag-tarmslemhinnan.

D-vitamin

Det är ingen tillfällighet att vi upplever nya vågor med covid-19 under vinterhalvåret. Detta eftersom det beror på en ökande brist på D-vitamin, som vi på våra breddgrader bara kan bilda på sommarhalvåret, när solen står tillräckligt högt på himlen. Personer som främst håller sig inomhus eller i skuggan, vårdhemsboende, mörkhyade, äldre, överviktiga och diabetiker riskerar att få kronisk brist. Därför är dessa grupper särskilt sårbara och utsatta.
D-vitamin aktiverar både det medfödda immunförsvaret och det förvärvade immunförsvaret, som har förmåga att specialisera sig och bilda immunitet.
D-vitamin bidrar dessutom till att reglera en rad proinflammatoriska cytokiner (IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17, TNF-alfa, IFN-gamma, NFkB). Vi måste naturligtvis kunna bekämpa en infektion genom att initiera en akut inflammation, som bör regleras noggrant. Men brist på D-vitamin får det medfödda immunförsvaret och det förvärvade immunförsvaret att fungera dåligt och rubbas, med större risk för infektion och okontrollerad inflammation, vilket kan skada frisk vävnad i lungorna, kretsloppet och så vidare.
En ny metaanalys (Martineau et al) har rapporterat att tillskott med D-vitamin minskar antalet akuta luftvägsinfektioner med upp till 42 procent.
Under covid-19-pandemin har mer än 1 500 vetenskapliga publikationer lyft fram den viktiga roll som D-vitamin spelar för immunförsvaret och försvaret mot covid-19.
Expertpanelen rekommenderar nu ett dagligt tillskott med D-vitamin på 50 mikrogram. Detta är tio gånger mer än de danska rekommendationerna, RI, för vita människor under 70 år.
Eftersom förmågan att utnyttja D-vitamin skiljer sig mellan personer, rekommenderar andra forskare för säkerhets skull upp till 100 mg dagligen, vilket är den övre gränsen.

Selen

Selen ingår i en rad selenoproteiner som har betydelse för immunförsvarets kapacitet och kommunikation. Detta gäller särskilt förmågan att bekämpa virusinfektioner i luftvägarna.
De selenhaltiga antioxidanterna GPx-enzymer (glutationperoxidaser) skyddar kroppen mot oxidativ stress och överdriven inflammatorisk respons. Selen bidrar dessutom till att virus inte muterar, vilket gör dem mer virulenta.
Men jorden är i allmänhet fattig på selen i Europa och många andra platser, och det uppskattas att en miljard människor lider brist på spårämnet.
Man har konstaterat ett samband mellan selenbrist, och att virusinfektioner som Keshans sjukdom, coxsackievirus B3 och influensa A blir farligare. Det visar sig också att dödligheten hos patienter med covid-19 är högre hos patienter som lider brist på selen.
Eftersom befolkningarna i de flesta europeiska länder får för lite selen, rekommenderar expertpanelen tillskott med 50–100 mikrogram selen om dagen. Andra studier tyder på att de flesta har behov av omkring 100 mikrogram om dagen för att mätta selenoprotein P, som används som markör för kroppens selenstatus. Tillskott med selenjäst ger den största likheten med de olika selenoproteiner som finns i selenrik kost.

Zink

Zink har betydelse för det medfödda och förvärvade immunförsvaret, däribland T-cellerna och ett antal proteiner som är viktiga för inflammatoriska processer. Zink ingår dessutom i den viktiga antioxidanten SOD (superoxiddismutas), som motverkar oxidativ stress.
Zink hjälper till att stabilisera cellmembranen mot virusangrepp, och zinkinnehållande proteiner kodar för tio procent av våra gener, vilket är avgörande för att cellerna ska kunna utföra sina funktioner.
Zinkbrist leder därför till svaga cellmembran och ett dåligt fungerande immunförsvar, vilket gör oss mer mottagliga för infektioner och inflammationer.
Det uppskattas att 30 procent av äldre som bor på vårdhemsboende lider brist på zink, jämfört med 5 procent av de äldre som bor hemma.
Brist på zink ökar risken för sjukhusinläggningar och många komplikationer. Flera studier tyder på att tillskott kan förbättra immunförsvaret. Särskilt hos äldre. Detta kan bland annat bero på att förmågan att ta upp zink försämras med åldern, och att många äldre äter för lite. Vattendrivande läkemedel kan dessutom öka behovet.
Flera studier tyder på att det är bäst att sätta in zinktillskott tidigt i samband med akuta luftvägsinfektioner.
Expertpanelen rekommenderar 10 mg zink om dagen, vilket motsvarar RI. Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, är den övre gränsen för vuxna satt till 25 mg.

EPA och DHA

Omega-3-fettsyrorna EPA och DHA finns i cellernas membran, och här ingår de i en lång rad biokemiska processer. EPA och DHA minskar nivåerna av CRP och cytokinerna TNF-alfa och IL-6, som alla är markörer för inflammation.
Fet fisk och fiskoljor innehåller EPA och DHA. Därför är det bra att äta fet fisk från rena fiskevatten.
Expertpanelen rekommenderar att man får minst 500 mg EPA och DHA om dagen för att minska risken för inflammation.
Fiskoljor baserade på fria fettsyror och triglycerider säkerställer ett gott upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

Referenser

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. www.nutraingredients-usa.com

Jan Alexander et al. Early Nutritional Intervention with Zinc, Selenium and Vitamin D for Raising Anti-Viral Resistance Against Progressive COVID-19. Nutrients 2020

Yazdani Shaik BD and Pio Conti. Relation between Vitamin C, Mast cells and Inflammation. Journal of Nutrition & Food Sciences. 2016

Kim Y et al. Vitamin C Is an Essential Factor on the Anti-viral Immune Responses through the Production of Interferon-α/β at the Initial stage of influenza A Virus (H3N2) Infection. Immune Netw. 2013

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Supressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

Helene Sandström. Den optimala D-vitamindosen i vinter? Det beror på dina genar. Nordic Nutrition Council. Sep. 3 2020

Zhang J et al. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. The American Journal of Clinical Nutrition. Apr. 2020

James Ives. Researchers identify link between COVID-19 cure rate and regional selenium status. News Medical Apr 29 2020

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017

Kido T et al. Inflammatory response under zinc deficiency is exacerbated by dysfunction of the T- helper type 2 lymphocyte-M2 macrophage pathway. Immunology 2019

Scott A et al. Zinc is a potent and specific inhibitor of IFN-ƛ3 signalling. Nature Communications, 2017

  • Skapad