Skip to main content

Coronainfektion och nytt hopp: C-vitamin för förebyggande och intravenös behandling vid livshotande komplikationer

Coronainfektion och nytt hopp: C-vitamin för förebyggande och intravenös behandling vid livshotande komplikationerDet nya coronaviruset har nu spridit sig från Wuhan i Kina till många världsdelar och medfört mycket rädsla, vilket också påverkar det dagliga livet och världsekonomin. Även om de flesta smittade upplever ett milt förlopp är den största rädslan de livshotande komplikationerna i luftvägarna som orsakas av oxidativ stress, och hittills kostat flera tusentals liv. Kinesiska forskare argumenterar nu för hur tidig intravenös behandling med stora doser C-vitamin kan förhindra oxidativ stress och de livshotande komplikationerna till följd av ett rubbat immunförsvar. Flera forskare hänvisar dessutom till att mer C-vitamin genom kost och tillskott har en förebyggande effekt genom att stärka och reglera immunförsvaret i luftvägarna. Detsamma gäller för D-vitamin och selen.

Coronavirus är en familj av RNA-virus som finns hos fåglar och däggdjur. De vanligaste typerna av coronavirus orsakar ofarliga förkylningar, och de flesta människor kommer att smittas en eller flera gånger i under sitt liv.
Den nya typen av coronavirus, 2019-nCoV, upptäcktes i miljonstaden Wuhan i Kina i december 2019. Detta coronavirus angriper de nedre luftvägarna, där det kan medföra bronkit och lunginflammation i kombination med feber. De flesta infektionsfall är milda. Men det verkar som om cirka 20–25 procent av de smittade blir allvarligt sjuka. Detta beror på att det uppstår en akut svår lungsvikt, även kallat akut andningsbesvärssyndrom (ARDS), som orsakas av fria radikaler och oxidativ stress. Detta tillstånd är livshotande och orsak till att de svagaste patienterna dukar under.
Enligt flera kinesiska forskare har det nu kommit nytt hopp för dessa livshotande patienter med en mycket enkel och billig behandling med stora doser intravenöst C-vitamin som motverkar oxidativ stress. Så vad är det egentligen som händer i kroppen under sjukdomsförloppet och under behandlingsförloppet med C-vitamin?

När fria radikaler skapar oxidativ stress och livshotande cytokinstorm

Det bör betonas att fria radikaler både är livsviktiga och livsfarliga. Fria radikaler är några mycket reaktiva syremolekyler med en oparad elektron, som stjäl elektroner från andra molekyler – på gott och ont. De spelar en viktig roll för flera fysiologiska funktioner som cellsignalering och programmerad celldöd (apoptos). De är också en naturlig biprodukt från cellernas energiomsättning.
När vi väl har fått en infektion med virus eller bakterier bildar immunförsvarets vita blodkroppar kaskader av fria radikaler som fungerar som missilvapen. Produktionen av inflammationsfrämjande cytokiner efterlämnar också större mängder fria radikaler.
Men det är viktigt att de fria radikalerna bara utför sina specifika uppgifter och inte orsakar oxidativ stress, då det uppstår en obalans mellan fria radikaler och cellernas antioxidantförsvar.
När coronaviruset blir livshotande beror det alltså på ökad oxidativ stress och en underliggande akut cytokinstorm, som är den främsta orsaken till ARDS. Detta kan leda till skador på endotelcellerna som bekläder blodkärlens inre vägg, och som har många fysiologiska funktioner. Som ett resultat kan lungorna och andra vävnader ödeläggas, samt uttorkning och cirkulationschock uppstå.
Enligt en kinesisk studie, publicerad i Lancet, utvecklade 17 av de 99 patienterna med coronainfektion ARDS. Av dessa blev 11 allt sämre, och de avled som ett resultat av ARDS och svikt i flera organ.

Oxidativ stress och cytokinstorm leder till livshotande komplikationer

  • När infektioner med coronavirus, influensa och blodförgiftning blir livshotande beror det på att de vita blodkropparna producerar för många fria radikaler och proinflammatoriska cytokiner såsom interferoner, interleukiner och tumörnekrosfaktor (NF-α).
  • Som ett resultat av cytokinstormen kan oxidativ stress, vävnadsförstörelse, uttorkning och cirkulationschock uppstå.

Intravenös behandling med C-vitamin vid livshotande cytokinstorm

Intravenös behandling med höga doser C-vitamin har redan införts i Kina till en rad patienter med coronainfektion och cytokininducerad livshotande ARDS.
Dr Richard Cheng från Shanghai, som har flera års erfarenhet av intravenös C-vitaminbehandling, har följaktligen rapporterat i Orthomolecular Medicine News Service och på YouTube om den första studien, där man gav coronaviruspatienter intravenös behandling med 12 000 till 24 000 mg C-vitamin om dagen. I en annan studie planerar man att ge patienterna 6 000 mg/dag till 12 000 mg/dag vid måttliga och svåra fall. De kinesiska forskarna kommunicerar också med andra sjukhus för att inleda fler kliniska studier. De vill dessutom inkludera oralt intag av C-vitamin som patienterna kan ta hemma.
Enligt dr Cheng är det mycket viktigt att behandla döende patienter med intravenöst C-vitamin där det inte finns några andra behandlingsformer. Behandlingen med de höga doserna C-vitamin är effektiv, billig och utan allvarliga biverkningar.
Denna kunskap är viktig, eftersom det ännu inte finns något effektivt vaccin, och vi i framtiden kan förvänta oss nya utmaningar med nya virus. Det är som en kapplöpning, där nya mikroorganismer ständigt ligger i framkant.
I detta sammanhang har C-vitamin följaktligen en formidabel förmåga att stärka immunförsvaret på bred front och samtidigt motverka komplikationer på grund av oxidativ stress.
När det kommer till kritan är det nämligen cytokinstormen och ARDS som dödar de flesta människor vid epidemier med olika coronavirus (SARS, MERS och nu 2019-nCoV). När andra infektioner som influensa och blodförgiftning blir livshotande orsakas det också av oxidativ stress och cytokinstorm.
Tidigare kliniska studier, som nämns på den här webbplatsen, har redan dokumenterat hur intravenös behandling med höga doser C-vitamin till patienter med blodförgiftning kan minska sjukhustiden och risken att dö av sjukdomen. Detsamma gäller stora doser av intravenöst C-vitamin kombinerat med B1-vitamin och kortison (binjurebarkhormoner), som har en synergistisk effekt.

Enligt dr Richard Cheng behövs det nu flera kliniska studier om användningen av intravenös behandling med C-vitamin och oralt intag av vitaminet till patienter som har komplicerade infektioner med coronavirus och andra virus, så att vi i framtiden inte står så hjälplösa inför nya epidemier.

Glöm inte D-vitamin och selen för förebyggande och som en del av behandlingen

På den här webbplatsen har vi redan skrivit flera artiklar om hur virusinfektioner som förkylning och influensa vanligtvis kommer på vintern, då bristen på D-vitamin är utbredd. Immunförsvaret kan inte fungera utan D-vitamin, och det föreligger också en risk för att det rubbas och utlöser en akut cytokinstorm eller kronisk inflammation.
Det är heller ingen slump att nya virustyper vanligtvis kommer från selenfattiga områden i Kina. Jorden i Europa är också fattig på selen, och det påverkar hela näringskedjan. När djur och människor lider brist på selen blir motståndskraften nedsatt och virus muterar lättare, vilket gör dem mer virulenta. Det är precis det som har hänt med coronaviruset. Selen är dessutom en viktig antioxidant som skyddar kroppen mot oxidativ stress och de många komplikationer som följer därav.

Referenser

Richard Z Cheng et al. Early Large Dose Intravenous Vitamin C is the Treatment of Choice for 2019-vCov pneumonia. Orthomolecular Medicine News Service, Feb 16, 2020

Wang D et al. Clinical Characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 Novel Coronavirus-infected Pneumonia in Wuhan, China. Jama 2020 Feb 7

Chen N et Al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 Novel Coronavirus pneumonia in Wuhan, China. A descriptive study. Lancet Lond Engl. 2020 Jan 30

Alpha A. Fowler et al. Effect of Vitamin C infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients with Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure. JAMA 2019

Virginia Commonwealth University. Vitamin C therapy linked to better survival rates after sepsis. ScienceDaily 2019.

Olivia M. Guillan et al. Selenium, Selenoproteins and Viral Infection. Nutrients 2019

Glenview, IL, June 26, 2017. Readily available drug cocktail may help prevent sepsis shock and deaths. Elsevier June 2017

Essen MR et al. Vitamin D controls T cell antigen receptor signalling and activation of human T cells. Nat Immunol 2010

University of Colorado Anschutz Medical Campus. Vitamin D reduces respiratory infections. ScienceDaily November 2016

NCP (Novel Coronavirus Pneumonia) and Vitamin C; https://www.youtube.com/watch?v=TC0SO9KDG7U

  • Skapad