Skip to main content

Förebyggande av bröstcancer kräver större mängder D-vitamin i blodet

Förebyggande av bröstcancer kräver större mängder D-vitamin i blodetVarje nionde dansk kvinna drabbas av bröstcancer, och kurvan går inte direkt neråt. Tvärtom. En av orsakerna till den stora förekomsten är den utbredda bristen på D-vitamin, och det verkar som om de officiella rekommendationerna är satta alltför lågt. En ny amerikansk studie visar nämligen att större mängder D-vitamin i blodet minskar risken för att utveckla den fruktade sjukdomen. Så hur mycket D-vitamin behöver vi egentligen för ett optimalt sjukdomsförebyggande? Och vilken betydelse har D-vitaminet för prognosen hos dem som redan har fått bröstcancer?

Decennier av forskning har visat att brist på D-vitamin hänger samman med en ökad risk för bröstcancer. Solen är den viktigaste källan till D-vitamin. Men vi är mer inomhus nu än tidigare. Det finns flera överviktiga människor, och de många varningarna mot sommarsolen samt intensiv användning av solskyddsmedel går inte ihop med det faktum att vi inte får tillräckligt med D-vitamin. Under vintermånaderna står dessutom solen för låg för att vi ska kunna bilda vitaminet själva, och bristen kan i slutändan vara en fråga om liv eller död.

Ju mer D-vitamin i blodet, desto mindre risk för bröstcancer

Forskare från University of California San Diego School of Medicine har visat att högre nivåer av D-vitamin i blodet hänger samman med en väsentligt nedsatt risk för att utveckla bröstcancer. Den stora befolkningsstudien publicerades i PLOS ONE i samarbete med Creighton University, Medical University of South Carolina och GrassrootsHealth, en ideell organisation som sprider D-vitaminforskning och dess terapeutiska fördelar.
Forskarna samlade in data från två randomiserade kliniska studier med 3 325 respektive 1 713 deltagare. Forskarna undersökte därefter risken för att utveckla bröstcancer och blodets innehåll av D-vitamin, som mättes som 25-hydroxivitamin D3.
Alla kvinnorna var 55 år eller äldre med en genomsnittsålder på 63 år. Olika data samlades in mellan 2002 och 2017. Som utgångspunkt hade ingen av kvinnorna bröstcancer, och de följdes under en genomsnittlig period av fyra år. Under perioden mätte forskarna kvinnornas nivåer av D-vitamin.
Forskarna tog också hänsyn till kvinnornas ålder, BMI, rökning och intag av kalciumtillskott, vilket också kan påverka risken för att utveckla bröstcancer.
Under de två studierna diagnostiserades 77 kvinnor för bröstcancer, och många hade uppenbarligen kunnat undvika sjukdomen om de hade haft mer D-vitamin i blodet.

Eftersom bröstcancer tar flera år att utveckla är det en fördel att vara välförsedd med D-vitamin hela livet.

Resultat: Blodets innehåll av D-vitamin bör vara minst 60 ng/ml

Forskarna från University of California San Diego School of Medicine fann att blodets nivå av D-vitamin bör vara minst 60 ng/ml (nanogram per milliliter), vilket är mycket högre än de officiella amerikanska rekommendationerna som ligger på minst 20 ng/ml. Organisationen GrassrootsHealth har tidigare argumenterat för högre miniminivåer som 50 mg/ml, vilket också är miniminivån i Danmark.
Det diskuteras alltså vitt och brett världen över, och mycket tyder nu på att det finns hälsofördelar med att höja miniminivån om man vill ha ett optimalt förebyggande av bröstcancer och många andra sjukdomar.
Forskarna fann nämligen att deltagare med nivåer av D-vitamin i blodet på över 60 ng/ml bara löpte en femtedel så stor risk att utveckla bröstcancer jämfört med dem som hade nivåer på under 20 ng/ml. Höga nivåer av D-vitamin i blodet kan med andra ord minska risken för att utveckla cancer med cirka 80 procent.
En av forskarna bakom studien, professor Cedric F. Garland, har under de senaste decennierna påpekat sambandet mellan D-vitamin och risken för att utveckla olika typer av bröst-, tjocktarms-, lung-, blåscancer och leukemi.
Som nämnts bygger den nya studien på tidigare befolkningsstudier, och de behandlar mest vita kvinnor som har passerat klimakteriet. Garland efterlyser därför studier med yngre kvinnor och andra etniska grupper.
Ändå visar den nya studien enligt Garland att det finns en stark koppling mellan brist på D-vitamin och risken för att utveckla bröstcancer.

Forskningen visar att D-vitamin har flera cancerförebyggande egenskaper

  • Stärker immunförsvaret, som ska förstöra onormala celler.
  • Hämmar inflammationer.
  • Reglerar många genaktiviteter.
  • Reglerar östrogennivån.

Brist på D-vitamin förvärrar prognosen för kvinnor med bröstcancer

I en tidigare brasiliansk studie, som behandlas på den här webbplatsen, tittade forskarna närmare på sambandet mellan brist på D-vitamin före prognos och behandling av bröstcancer. Det visade sig att brist på D-vitamin försämrade prognosen för kvinnor med bröstcancer. Det är med andra ord inte tillräckligt att behandla bröstcancer med kirurgi, kemoterapi och strålning. Man behöver också optimera kroppens innehåll av D-vitamin, selen och vad kroppen annars lider brist på vad gäller näringsämnen för att fungera optimalt på naturens premisser.

Hur får vi tillräckligt med D-vitamin i blodet – och var går den övre gränsen?

Enligt professor Garland bör man ta tillskott på 100–150 mikrogram om dagen om man vill uppnå nivåer i blodet över 60 ng/ml. Och det ska mindre till om man får sommarsol, då det är lätt att bilda samma mängd under en bra soldag. Men under vinterhalvåret är det som nämnt inte möjligt att bilda tillräckligt med D-vitamin på våra breddgrader. Därför är tillskott nödvändigt, eftersom kosten bara bidrar med minimala mängder.
Det råder emellertid fortfarande oenighet om det optimala behovet av tillskott, där åldrandeprocesser, mörk hud, övervikt och typ 2-diabetes i sig själva kan öka behovet. Men vi ska ju inte heller ha för mycket.
När det gäller tillskott har den övre gränsen för dagligt intag av D-vitamin fastställts av Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) till 100 mikrogram för ungdomar och vuxna, inklusive gravida och ammande.
Det kan under alla omständigheter vara en god idé att mäta sin nivå av D-vitamin i blodet, vilken gärna bör ligga på mellan 75–100 ng/ml.
Nivåer i blodet på över 125 ng/ml kan emellertid vara förbundna med biverkningar som illamående, förstoppning, viktminskning, hjärtrytmstörningar och njurskador.

D-vitamin, tillskott och upptag

D-vitamin är ett fettlösligt vitamin, och därför får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja. Det är säkert att ta starka tillskott med 40–100 mikrogram D-vitamin dagligen – totalt sett.

Tänk på att utnyttjandet av D-vitamin är beroende av magnesium

Med hjälp av solljus bildar vi ett förstadium till D-vitamin utifrån ett kolesterol i huden. Men därefter beror utnyttjandet av vitaminet på flera faktorer. För D-vitaminet måste först omvandlas i levern till 25-hydroxivitamin D3, som mäts i blodet, och därefter till en aktiv form i njurarna. Dessa enzymprocesser kräver magnesium, och brist på magnesium kan alltså påverka det faktum att vi inte utnyttjar D-vitamin tillräckligt bra från sol eller tillskott.

Referenser

University of California – San Diego. Greater Levels of vitamin D associated with decreasing risk of breast cancer. June 15, 2018

De Sousa Almeida-Filho B et al. Vitamin D is associated with poor breast cancer prognostic features. J Steroid Biochem Mol Biol 2017

Hutch News. High blood levels of vitamin D linked to reduced estrogen – and potentially lower breast cancer risk. 2016

Susan Scutti: High Blood Levels Of Vitamin D Help Protect Women Over 50 From Cancer: Study

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018

http://healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1635:mangel-pa-d-vitamin-medforer-oget-risiko-for-brystkraeft&catid=20&lang=da&Itemid=269

  • Skapad