Skip to main content

Kan tillskott med D-vitamin minska risken för demens och Alzheimers sjukdom

Kan tillskott med D-vitamin minska risken för demens och Alzheimers sjukdomJa, en stor brittisk befolkningsstudie tyder på det. Det är också alarmerande att brist på D-vitamin är så utbredd, och att Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar ökar dramatiskt. För det finns troligen ett tydligt samband. Så vilken betydelse har D-vitamin för hjärnans hälsa? Och hur mycket D-vitamin behöver vi för att nervcellerna och andra celler ska fungera optimalt?

Läs mer om hur tillskott med D-vitamin kan minska risken för demens och Alzheimers sjukdom

  • Skapad

D-vitamin motverkar cancer via tarmfloran

D-vitamin motverkar cancer via tarmfloranNyligen genomförde forskare från Aalborgs universitet en studie på möss som visade att D-vitamin har cancerhämmande egenskaper genom att påverka en specifik bakterie i tarmen. En uppföljande större analys av 1,5 miljoner danskar har också visat att det finns en koppling mellan låga D-vitaminnivåer i blodet och risken att utveckla flera olika typer av cancer. Det tyder samtidigt på att de officiella rekommendationerna för D-vitamintillskott ofta är för låga för att optimera nivån i blodet.

Läs mer om hur D-vitamin motverkar cancer via tarmfloran

  • Skapad

Selen har en positiv inverkan på blodtrycket och cirkulationen

Selen har en positiv inverkan på blodtrycket och cirkulationenHögt blodtryck och andra hjärt-kärlsjukdomar ligger bakom de flesta förtida dödsfall. Kost och livsstil har en stor betydelse, och det tyder nu på att det finns ett betydande linjärt samband mellan selenintag och risken att utveckla högt blodtryck. Detta framgår av en större befolkningsstudie, publicerad i Frontiers in Immunology. Författarna beskriver dessutom selenets många funktioner i relation till blodtrycket, och eftersom selenbrist är utbrett behövs det en större insikt i detta sammanhang.

Läs mer om att selen har en positiv inverkan på blodtrycket och cirkulationen

  • Skapad

Jodets betydelse för barns tillväxt, ämnesomsättning och fertilitet

Jodets betydelse för barns tillväxt, ämnesomsättning och fertilitetJod är inblandat i bildandet av ämnesomsättningshormoner, och vi behöver tillräckliga mängder under hela livet. Detta är särskilt viktigt under sårbara perioder som fosterutveckling och barndom. Jod är också viktigt för hjärnans utveckling och de kognitiva förmågorna. Allvarlig jodbrist under graviditeten och de första levnadsåren kan leda till hämmad tillväxt och/eller mental utvecklingsstörning. Det har dock rått oklarhet kring huruvida en mindre jodbrist påverkar barnet under fosterutvecklingen eller efter födseln. I en översiktsartikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients har författarna tittat närmare på jodets betydelse för fgraviditeten och födseln och barnets tillväxt. Den visar dessutom att jodbrist är vanligt och att vi även har behov av selen och andra näringsämnen för en optimal ämnesomsättning.

Läs mer om jodets betydelse för barns tillväxt, ämnesomsättning och fertilitet

  • Skapad

Metaanalys: Starkare D-vitamintillskott (50 mikrogram) skyddar mot många sjukdomar

Metaanalys: Starkare D-vitamintillskott (50 mikrogram) skyddar mot många sjukdomarD-vitamin har betydelse för skelettet, humöret, immunförsvaret, blodsockret, reglering av inflammationer, cancerförebyggande och många andra funktioner. Men fokus har mest legat på vikten av D-vitamin för att förebygga benskörhet och inte de många andra bristsjukdomar som är förknippade med dåligt välbefinnande, sjukdom och tidig död. Samtidigt är brist på D-vitamin ett världsomspännande problem, och det har rått oenighet om vårt verkliga behov av vitaminet. Men enligt en ny metaanalys tyder det nu på att ett dagligt tillskott på 50 mikrogram är en tillräcklig, enkel och säker dos som kan förebygga D-vitaminbrist hos majoriteten av den vuxna befolkningen.

Läs mer om att starkare D-vitamintillskott (50 mikrogram) skyddar mot många sjukdomar

  • Skapad

Zinkbrist ökar risken för virusinfektioner och tillkommande farlig lunginflammation

Zinkbrist ökar risken för virusinfektioner och tillkommande farlig lunginflammationZink har flera funktioner inom immunförsvaret, och zinkbrist ökar risken för infektioner och diarré, vilket på världsplan är orsaken till utbredd sjuklighet och dödlighet. Zinkbrist ökar också risken för att influensainfektioner utvecklar komplikationer som bakteriell lunginflammation, vilket är en vanlig dödsorsak. Detta framgår av en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Physiological Reports. Forskarna antar därför att zink spelar en central roll i försvaret av olika luftvägsinfektioner, däribland covid-19. Samtidigt måste man vara medveten om att en ensidig kost, åldringsprocesser, alkoholism, tarmsjukdomar och flera läkemedelstyper kan öka behovet av zink på grund av bristande tillförsel eller dåligt upptag.

Läs mer om att zinkbrist ökar risken för virusinfektioner och tillkommande farlig lunginflammation

  • Skapad

Mer C-vitamin är förknippat med mindre depression

Mer C-vitamin är förknippat med mindre depressionFå människor är medvetna om att C-vitamin spelar en viktig roll för hjärnan och humöret via flera funktioner. Enligt en större befolkningsstudie publicerad i Frontiers in Nutrition tyder det också på att större mängder C-vitamin i blodet är förknippade med en reducerad risk för att utveckla depression. Det bör också understrykas att de officiella rekommendationerna för C-vitamin mest handlar om att förebygga den dödliga bristsjukdomen skörbjugg och att stress, åldringsprocesser, stimulantia, övervikt, infektioner och kroniska sjukdomar kan öka behovet.

Läs mer om att mer C-vitamin är förknippat med mindre depression

  • Skapad

Sambandet mellan benskörhet och D-vitaminbrist efter klimakteriet

Sambandet mellan benskörhet och D-vitaminbrist efter klimakterietD-vitamin har betydelse för cellernas kalciumupptag, skeletthälsan och många andra funktioner. Ett direkt samband har också hittats mellan utbredd D-vitaminbrist, ett svagt skelett och benskörhet hos kvinnor i klimakteriet. Detta framgår bland annat av en större kinesisk studie publicerad i Frontiers in Nutrition. Samtidigt ska man komma ihåg att magnesium och K2-vitamin också bidrar till skeletthälsan under hela livet.

Läs mer om sambandet mellan benskörhet och D-vitaminbrist efter klimakteriet

  • Skapad

B3-vitamin och NAD för energiboost, nervsystem och anti-aging

B3-vitamin och NAD för energiboost, nervsystem och anti-agingB3-vitamin förtjänar mycket mer uppmärksamhet, eftersom det spelar en central roll i energiomsättningen i cellerna, hjärnan, nervsystemet, den mentala hälsan och cirkulationen. B3-vitamin finns som niacin i kost och tillskott. I cellernas kraftverk är det den härledda formen NAD som ger själva energiboosten. Flera studier tyder på att B3-vitamin minskar risken för Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, andra neurologiska sjukdomar, reumatoid artrit, muskelatrofi och olika cancerformer. Detta framgår bland annat av en översiktsartikel publicerad i StatPearls. Många har dessutom ett större behov av B3-vitamin på grund av åldringsprocesser, genetiska variationer och dåligt utnyttjande. Samtidigt ska man komma ihåg att det finns skillnader mellan olika tillskott.

Läs mer om B3-vitamin och NAD för energiboost, nervsystem och anti-aging

  • Skapad