Skip to main content

Äldre- och vårdhemsboende får inte tillräckligt med D-vitamin

- och bristande ansvar bidrar till komplicerade covid-19-infektioner

Äldre- och vårdhemsboende får inte tillräckligt med D-vitaminHälsovårdsmyndigheter rekommenderar tillskott med D-vitamin till äldre, vårdhemsboende och andra grupper som inte får tillräckligt med sol. Men de flesta äldre har ingen aning, och användningen på vårdhem är mycket begränsad. Därför är brist på D-vitamin mycket vanligt bland dessa sårbara grupper, och det ökar risken för många sjukdomar – och att infektioner med covid-19 blir komplicerade och livshotande. En ny engelsk studie syftade därför till att undersöka aktuell praxis kring tillskott med D-vitamin till vårdhemsboende och att placera ansvaret. För enligt forskarna bakom den nya studien behövs det i dessa covid-19-tider en omedelbar lösning på det allvarliga problemet.

C-vitaminbrist och dåligt utnyttjande är involverade i allvarliga virusinfektioner

- däribland covid-19

C-vitaminbrist och dåligt utnyttjande är involverade i allvarliga virusinfektionerC-vitamin har avgörande betydelse för immunförsvaret, och låga nivåer i blodet är involverade i svårighetsgraden av infektioner som covid-19 och influensa. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidningen Aging and Disease. Forskarna hänvisar dessutom till studier som behandlar större doser intravenöst C-vitamin till patienter med sepsis och livshotande covid-19-infektioner. Samtidigt är det problematiskt att brist på C-vitamin är vanligt av flera skäl.

Covid-19: Äldres brist på D-vitamin hänger samman med komplikationer och dödsfall

Covid-19: Äldres brist på D-vitamin hänger samman med komplikationer och dödsfallD-vitamin är viktigt för ett välfungerande immunförsvar. När infektioner med covid-19 blir komplicerade beror det inte på viruset som sådant, utan på att immunförsvaret reagerar för långsamt och senare orsakar hyperinflammation, som skadar frisk vävnad i luftvägarna och kretsloppet. Ett team av forskare från Frankrike har därför utfört en systematisk metaanalys där de tittat närmare på sambandet mellan äldres nivå av D-vitamin och covid-19. Metaanalysen avslöjade att brist på D-vitamin ökar risken för smitta, och att infektionerna blir komplicerade och livshotande. Eftersom D-vitaminbrist är särskilt vanligt hos äldre rekommenderar forskarna tillskott med D-vitamin som en billig förebyggande strategi och som ett led i behandlingen.

Covid-19: Brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga komplikationer och risk för dödsfall

Covid-19: Brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga komplikationer och risk för dödsfallEnligt en retrospektiv studie av äldre covid-19-patienter hänger brist på D-vitamin samman med svåra lungsymtom, längre sjukdomsförlopp och större risk för dödsfall. Samtidigt är det problematiskt att D-vitaminbrist är särskilt vanligt bland äldre, vårdhemsboende och andra sårbara grupper. En rad forskare och läkare rekommenderar därför att regeringar runt om i världen tillför tillskott med D-vitamin i sina kampanjer som en nödvändig strategi i kampen mot covid-19 och mutationer. Detta framgår av en ny studie, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Studien ligger i linje med tidigare studier som visar att brist på D-vitamin är en riskfaktor för alla åldersgrupper. Så hur mycket D-vitamin har vi egentligen behov av under livet, om nivån i blodet ska vara optimal?

Covid-19: Brist på D-vitamin ökar risken för sjukhusinläggning

Covid-19: Brist på D-vitamin ökar risken för sjukhusinläggningCovid-19-pandemin fortsätter och vi hotas av B117 och nya mutationer. Vissa avvisar smitta, andra får milda infektioner och andra får livshotande komplikationer. Därför har ett antal internationella forskare försökt klargöra varför vi reagerar så annorlunda. Mycket tyder på att D-vitamin och en utbredd brist spelar en avgörande roll. För enligt en ny studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Endocrine i januari 2021, hänger låga nivåer av D-vitamin i blodet samman med en ökad risk för sjukhusinläggning. Forskarna bakom den nya studien pekar därför på tillskott med D-vitamin som en billig och snabb metod för att förbättra patienternas hälsa.

Covid-19: Mer omega-3 i blodet minskar risken för att patienter avlider

Covid-19: Mer omega-3 i blodet minskar risken för att patienter avliderPatienter som har fler omega-3-fettsyror i blodet löper 75 procent lägre risk för att avlida till följd av infektion med covid-19. Detta framgår av en pilotstudie från Los Angeles. Forskarna tror att detta beror på omega-3-fettsyrornas antiinflammatoriska effekt och förmåga att reglera immunförsvaret, som är rubbat vid allvarliga fall av covid-19. Forskarna kommer också in på andra näringsämnen som har antiinflammatoriska effekter.

D-vitaminnivån är avgörande för huruvida covid-19 är ofarligt eller livshotande

D-vitaminnivån är avgörande för huruvida covid-19 är ofarligt eller livshotandePatienter som lider brist på D-vitamin löper en dubbelt så stor risk för att få livshotande komplikationer till följd av infektion med covid-19. Detta framgår av en studie från Northwestern University i USA, där forskarna inhämtade patientdata från tio olika länder. Samtidigt är det ett faktum att brist på D-vitamin är särskilt vanligt bland äldre, färgade, vårdhemsboende, överviktiga och kroniskt sjuka, som alla utgör riskgrupper. I kampen mot covid-19 och framtida epidemier är det inte tillräckligt med god hygien, handsprit, isolering och försenade vacciner. Vi måste utrusta och reglera immunförsvaret med D-vitamin, vilket är avgörande för huruvida vi avvisar smitta, får en lätt infektion eller dör till följd av livshotande cytokinstorm och organsvikt.

Den brittiska regeringen ger nu sårbara grupper gratis tillskott med D-vitamin i kampen mod covid-19

Den brittiska regeringen ger nu sårbara grupper gratis tillskott med D-vitamin i kampen mod covid-19Det finns nu så mycket internationell forskning som visar på ett samband mellan utbredd brist på D-vitamin och nedsatt motståndskraft, vilket har bidragit till nya vågor av covid-19, och att infektionerna blir livshotande. Därför har den brittiska regeringen nu beslutat att 2,2 miljoner äldre, vårdhemsboende, kroniskt sjuka och andra sårbara grupper ska få hemskickat gratis D-vitamintillskott direkt till dörren i kampen mot covid-19. Målet är att begränsa epidemin och sätta stopp för oändliga nedstängningar i samhället. Detta framgår bland annat av en artikel i Daily Mail.

En hög nivå av D-vitamin i blodet skyddar mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner

En hög nivå av D-vitamin i blodet skyddar mot covid-19 och andra luftvägsinfektionerImmunförsvaret kan inte fungera utan D-vitamin, och blodets nivå bör vara högre än de officiella gränsvärdena om det ska skydda mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner. Detta framgår av en ny studie från University of Chicago, som har publicerats i JAMA. Det antas dessutom att hälften av jordens befolkning lider brist på D-vitamin och att personer med mörk hy är särskilt utsatta. Då det tidigare påvisats att de flesta som testar positivt för covid-19 lider brist på D-vitamin kommer forskarna i framtiden att titta närmare på hur ett dagligt tillskott med D-vitamin kan förebygga infektioner med covid-19 eller minska svåra symtom. Samtidigt kommer forskarna in på att det ofta kräver starkare tillskott för att optimera blodets nivå.

Finns det något samband mellan B6-vitamin och svårighetsgraden av covid-19?

Finns det något samband mellan B6-vitamin och svårighetsgraden av covid-19?B6-vitamin har betydelse för energinivån, immunförsvaret, nervsystemet och många andra funktioner. Det är också möjligt att B6-vitamin kan minska svårighetsgraden av covid-19-infektioner. Detta framgår av en artikel publicerad i Frontiers in Nutrition, skriven av forskare från Japan, Kina och Thailand. Forskarna hänvisar samtidigt till flera kliniska studier som avslöjar hur C-vitamin, D-vitamin, magnesium och zink kan reducera svåra symtom hos covid-19-patienter. Och de efterlyser mer uppmärksamhet och studier på B6-vitamin. Detta beror på att de patienter som drabbas allvarligt av covid-19 ofta har kroniska sjukdomar och brist på flera livsviktiga näringsämnen.

Hivpatienter löper en ökad risk för D-vitamin

- och selenbrist

Hivpatienter löper en ökad risk för D-vitaminHiv, som orsakar aids, är livshotande eftersom viruset angriper centrala celler i immunförsvaret. Dessutom har hivpatienter visat sig löpa en ökad risk för D-vitaminbrist. Detta kan bero på sjukdomen, kombinationsbehandlingen, brist på sol och andra orsaker. Eftersom D-vitamin är viktigt för immunförsvaret, skelett, humör och många andra funktioner bör man därför mäta hivpatienters nivåer av D-vitamin i blodet och ge starkare tillskott som optimerar nivån. Detta framgår bland annat av en ny artikel i MedicalNewsToday. Tidigare studier visar dessutom att det finns ett samband mellan förloppet av en hivinfektion och kroppens selenstatus.

Kost och tillskott: Schweizisk expertpanel publicerar nya rekommendationer mot covid-19 och omedelbara åtgärder krävs

Kost och tillskott: Schweizisk expertpanel publicerar nya rekommendationer mot covid-19 och omedelbara åtgärder krävsEn expertpanel av läkare och professorer har i samarbete med den schweiziska livsmedelssäkerhetsmyndigheten granskat de vetenskapliga bevisen gällande näringsämnenas betydelse för ett välfungerande immunförsvar och en optimal hälsa. Expertpanelen har särskilt fokus på virusinfektioner på grund av covid-19-pandemin. Och de påpekar att det föreligger omfattande brister i C-vitamin, D-vitamin, selen, zink och omega-3-fettsyror, som har avgörande betydelse för immunförsvaret. Bristerna bidrar därför till nya vågor, och att infektionerna blir livshotande. Därför kräver denna kris omedelbara åtgärder med mer fokus på kost och nödvändiga tillskott.

Ny studie: 80 procent av de inlagda covid-19-patienterna lider brist på D-vitamin

Ny studie: 80 procent av de inlagda covid-19-patienterna lider brist på D-vitaminD-vitamin är viktigt för ett välfungerande immunförsvar. Men hela 80 procent av de patienter som är inlagda med covid-19 lider brist på D-vitamin. Detta framgår av en ny studie som har publicerats i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Tidigare studier har avslöjat att brist på D-vitamin ökar risken för livshotande komplikationer. Det är samtidigt ett faktum att D-vitaminbrist är vanligare under vinterhalvåret. Särskilt bland sårbara grupper som äldre, vårdhemsboende, kroniskt sjuka och mörkhyade.

Selenbrist får virus till att mutera

- och blir farligare

Selenbrist får virus till att muteraDet antas att en miljard människor på världsplan lider brist på selen, särskilt på grund av utarmad jord. Selenbrist gör oss mer sårbara för smitta, och det ökar risken för att virus muterar och blir farligare. Detta visar tidigare studier på RNA-virus, som kan orsaka influensa, hepatit, HIV och Keshans sjukdom. Coronavirus, som orsakar infektioner med förkylning och covid-19, tillhör också RNA-virus med en formidabel förmåga att mutera. Hos minkar har nu nya sorter framkommit, vilket är en käpp i hjulet för vaccinindustrin. Därför måste vi rusta immunförsvaret, som är utformat för att angripa virus på en bredare front. Men även om man äter hälsosamt är det bland annat svårt att få i sig tillräckligt med selen, och flera internationella forskare rekommenderar nu nödvändiga tillskott i kampen mot corona.

Selenets roll som antioxidant vid många allvarliga sjukdomar

Selenets roll som antioxidant vid många allvarliga sjukdomarUnder de senaste årtiondena har flera studier rapporterat att låga selennivåer i blodet hänger samman med hjärt-kärlsjukdomar, cancer, ökad infektionsrisk, ämnesomsättningsstörningar och andra allvarliga sjukdomar. Eftersom selenbrist är utbrett har tillskott stor potential när det gäller den allmänna hälsan. I en översiktsartikel publicerad i Oxidative Medicine and Cellular Longevity har författarna tittat närmare på selenets roll som antioxidant i samband med en lång rad sjukdomar och metaboliska störningar.

Sepsis, som är den tredje vanligaste dödsorsaken, registreras inte i Danmark

- och brist på D-vitamin ökar risken

Sepsis, som är den tredje vanligaste dödsorsaken, registreras inte i DanmarkFå människor tänker på faran med att få sepsis, vilket är en allvarlig blodförgiftning. Men enligt WHO är sepsis mycket vanligt, och den tredje vanligaste dödsorsaken, näst efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Enligt tidskriften Ugeskrift for Læger är det därför en paradox att det i Danmark inte finns någon övergripande registrering av förekomsten och den höga dödligheten. Det visar sig dessutom att risken för att få sepsis och dö av sjukdomen ökar drastiskt om man lider brist på D-vitamin. Detta framgår av en ny iransk studie publicerad i tidskriften Archives of Academic Emergency Medicine. Därför behöver vi mycket mer fokus på sepsis, inklusive diagnos, snabb behandling och inte minst förebyggande av den livshotande sjukdomen.

Stor befolkningsundersökning: brist på sol och D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19 och nya vågor

Stor befolkningsundersökning: brist på sol och D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19 och nya vågorEn stor israelisk befolkningsstudie på mer än 4,6 miljoner invånare har avslöjat att brist på sol och D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19 och nya vågor under vinterhalvåret. Forskarna påvisar varför äldre, kroniskt sjuka, överviktiga och vissa etniska befolkningsgrupper, som ortodoxa manliga judar och kvinnliga muslimer, är mer utsatta. Därför rekommenderar forskarna effektiva tillskott med D-vitamin under vinterhalvåret, eller under hela året om man inte får tillräckligt med sommarsol. Du kan också läsa mer om munskydd som hämmar den egna produktionen av D-vitamin, varför covid-19 kommer från fladdermöss samt andra frågor som är förbundna med smittspridningen.

Zinktillskott minskar dödligheten hos patienter med covid-19

Zinktillskott minskar dödligheten hos patienter med covid-19Kroppens immunförsvar är av avgörande betydelse för hur vi reagerar på en infektion med covid-19. De flesta får följaktligen inga eller bara lindriga till måttliga symtom, medan sjukdomen kan vara komplicerad och livshotande för ett fåtal utsatta grupper. Flera studier har efter hand visat att immunförsvaret behöver en mängd vitaminer och mineraler för att fungera optimalt. I samband med detta har en metaanalys nu visat att tillskott med zink minskar dödligheten hos covid-19-patienter. Samtidigt är det problematiskt att många äldre, kroniskt sjuka och andra utsattinfektionssjukdomar a grupper ofta lider brist på zink, eftersom detta spårämne inte bara är viktigt för ett välfungerande immunförsvar utan också skyddar celler och vävnader mot skador orsakade av oxidativ stress.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer