Skip to main content

D-vitaminnivån är avgörande för huruvida covid-19 är ofarligt eller livshotande

D-vitaminnivån är avgörande för huruvida covid-19 är ofarligt eller livshotandePatienter som lider brist på D-vitamin löper en dubbelt så stor risk för att få livshotande komplikationer till följd av infektion med covid-19. Detta framgår av en studie från Northwestern University i USA, där forskarna inhämtade patientdata från tio olika länder. Samtidigt är det ett faktum att brist på D-vitamin är särskilt vanligt bland äldre, färgade, vårdhemsboende, överviktiga och kroniskt sjuka, som alla utgör riskgrupper. I kampen mot covid-19 och framtida epidemier är det inte tillräckligt med god hygien, handsprit, isolering och försenade vacciner. Vi måste utrusta och reglera immunförsvaret med D-vitamin, vilket är avgörande för huruvida vi avvisar smitta, får en lätt infektion eller dör till följd av livshotande cytokinstorm och organsvikt.

Forskare från Northwestern University, Illinois, i USA har samlat in och analyserat data från sjukhus och kliniker i USA, Tyskland, Italien, Iran, Sydkorea, Spanien, Schweiz, Storbritannien och Kina. Forskarna fann att det fanns många fler patienter som dog av covid-19 i länder som Italien, Spanien och Storbritannien, där brist på D-vitamin är vanligare.
Forskarna hoppas att studien kommer att belysa varför covid-19 blir livshotande bland utsatta grupper, och varför sjukdomen uppträder på olika sätt i olika länder. Det räcker alltså inte att titta på bostadsförhållanden, hygien, kvaliteten på hälsosystem, åldersfördelning och kost. Man bör även titta närmare på blodets innehåll av D-vitamin, som varierar beroende på breddgrader, livsstil och andra faktorer. 
På det norra halvklotet är den höga sommarsolen den viktigaste källan till D-vitamin, som vi bildar i huden. Därför är det ingen slump att virusinfektioner som covid-19 vanligtvis uppstår på vinterhalvåret och avtar på sommarhalvåret. Men det finns också många som lider av en kronisk brist på D-vitamin av olika skäl som inomhuslivsstil, åldringsprocesser, mörk hudfärg, övervikt och kroniska sjukdomar som diabetes och skleros.

Det uppskattas att 1 miljard människor världen över lider av lätt till måttlig brist på D-vitamin.

D-vitamin boostar och reglerar immunförsvaret

Forskarna bakom den nya studien såg alltså ett tydligt samband mellan brist på D-vitamin och hög dödlighet av covid-19. Genom att analysera tillgängliga patientdata i de olika länderna fann forskarna ett starkt samband mellan brist på D-vitamin och ett överaktivt immunförsvar, vilket orsakar cytokinstorm och hyperinflammation.
Enligt ledaren för den nya studien, Vadim Backman, och ett antal andra forskare, är det immunförsvarets cytokinstorm och hyperinflammation som orsakar allvarliga skador på lungvävnaden med risk för akut andningssvikt. Tillståndet, som kallas ARDS (akut andningsbesvärssyndrom), orsakar också livshotande sekundär skada på cirkulationen och andra vävnader.

Det är alltså inte covid-19 som sådant, utan ett felprogrammerat och överaktiverat immunförsvar som är orsak till att de svagaste patienterna dukar under.

En tillräcklig mängd D-vitamin kan halvera dödligheten

Baserat på den nya studien antar Backman och hans forskarteam att D-vitamin spelar en avgörande roll i kampen mot covid-19, eftersom D-vitaminet inte bara stärker vårt medfödda immunförsvar, som hanterar de flesta infektioner, utan också förhindrar att immunförsvaret löper amok. Med andra ord kan tillräckligt med D-vitamin i blodet skydda befolkningen mot de flesta infektioner och allvarliga komplikationer, däribland dödsfall orsakade av covid-19.
Enligt Backman och hans forskarteam avslöjar analyserna att tillräckligt med D-vitamin i blodet kan halvera dödligheten. Det kan alltså inte förhindra infektion med covid-19, men det kan medföra färre symtom och förhindra livshotande komplikationer, som i värsta fall slutar med döden.

Brist på D-vitamin har betydelse för spridningen och svårighetsgraden av nuvarande och framtida epidemier.

Varför äldre drabbas hårdare av covid-19 än barn

Enligt Blackman kan sambandet mellan D-vitamin och immunförsvaret också förklara varför mindre barn inte drabbas så hårt av covid-19 jämfört med äldre. Detta beror på att barnen ännu inte har utvecklat sitt förvärvade immunförsvar, däribland T-cellerna, som har en större tendens att överreagera med cytokinstorm och hyperinflammation. Det bör dessutom tilläggas att äldre bildar mindre D-vitamin i tunn hud, och att de lättare hamnar i bristtillstånd. Det finns dessutom många äldre som inte kommer ut så mycket i solen. Kolesterolsänkande läkemedel, statiner, som många äldre får, hämmar också den egna produktionen av D-vitamin.

Forskarna: Utbredd brist på D-vitamin kräver större tillskott

På denna webbplats har vi presenterat flera studier gällande D-vitamin och immunförsvaret – däribland en ny omfattande irländsk rapport, TILDA, från University of Dublin. Denna rapport, som är baserad på en större befolkningsstudie av deltagare över 50 år, avslöjade en utbredd brist på D-vitamin. Särskilt bland äldre och vårdhemsboende.
Enligt TILDA-rapporten sker det också en förändring i immunförsvarets respons i samband med åldringsprocesserna. Följaktligen involverar det en låg grad av kronisk inflammation, som kallas åldersinflammation. Många kroniska sjukdomar som diabetes, astma och cancer kännetecknas också av kroniska inflammationer, vilket gör patienter mycket mer sårbara.
I detta sammanhang kan tillräckliga mängder D-vitamin skydda mot virusinfektioner och samtidigt motverka de hälsoskadliga inflammationer som uppträder under åldringsprocesserna, en rad kroniska sjukdomar, och när covid-19 och influensa blir livshotande.
Forskarna bakom TILDA-rapporten rekommenderar därför att alla vuxna tar starka tillskott med D-vitamin, med särskilt fokus på äldre samt vårdhemsboende, kroniskt sjuka, sjukhuspatienter, sjukvårdspersonal och andra utsatta grupper.

Hur mycket D-vitamin behöver vi?

Referensintag, RI, för vita vuxna under 70 år är 5 mikrogram. Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar tillskott med 10 mikrogram till gravida, småbarn, människor med mörk hud och personer som inte får direkt solljus. Tillskott med 20 mikrogram rekommenderas till vårdhemsboende och personer över 70 år.
Många forskare hävdar nu att det verkliga behovet är mycket högre än RI, och rekommendationerna för vuxna varierar från 30 till 100 mikrogram dagligen, så vi kan uppnå optimala nivåer i blodet.
Under sommarmånaderna är det lätt att bilda 20–100 mikrogram D-vitamin om dagen i lätta kläder, när solen skiner. Men det är svårare för äldre och personer med mörk hud. Vi kan inte bilda för mycket D-vitamin från solen, och överskott av D-vitamin lagras i levern. Ändå är det många som hamnar i underskott under vintermånaderna, när depåerna är tömda.
Det verkliga behovet beror på ålder, hudtyp, BMI, rökning, kroniska sjukdomar som astma och diabetes samt intag av kolesterolsänkande läkemedel, statiner. Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ligger den övre säkerhetsgränsen på 100 mikrogram per dag.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i kapselform, där vitaminet är bundet till olja.

  • Blodets innehåll av D-vitamin bör vara minst 50 nmol/l och gärna 75–120 nmol/l. 
  • För att uppnå denna nivå behöver vi i regel tillskott från oktober till maj – och tillskott under hela året om vi inte får tillräckligt med sommarsol.


Referenser

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Suppressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

Eamon Laird, Rose Anne Kenny. Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID 19. Results from the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) April 2020

Will Chu. Could vitamin D play a role in coronavirus resistance? Research thinks so. NUTRA ingredients.com April 2020

William B. Grant et al. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and Covid-19 Infections and Deaths. Nutrients 2020

William B. Grant. Vitamin D Supplementation Could Prevent and Treat Influenza, Coronavirus, and Pneumonia Infections. Nutrients 2020

D.M McCartney, D. G. Byrne. Optimisation of Vitamin D Status for Enhanced Immune-protection Against Covid-19. Irish Medical Journal. 2020

 

  • Skapad