Skip to main content

Ny studie: 80 procent av de inlagda covid-19-patienterna lider brist på D-vitamin

Ny studie: 80 procent av de inlagda covid-19-patienterna lider brist på D-vitaminD-vitamin är viktigt för ett välfungerande immunförsvar. Men hela 80 procent av de patienter som är inlagda med covid-19 lider brist på D-vitamin. Detta framgår av en ny studie som har publicerats i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Tidigare studier har avslöjat att brist på D-vitamin ökar risken för livshotande komplikationer. Det är samtidigt ett faktum att D-vitaminbrist är vanligare under vinterhalvåret. Särskilt bland sårbara grupper som äldre, vårdhemsboende, kroniskt sjuka och mörkhyade.

Eftersom solen är den viktigaste källan till D-vitamin har den moderna inomhuslivsstilen och solskräcken bidragit till att D-vitaminbrist har blivit ett globalt problem. På de nordliga breddgraderna blir bristen mer och mer utbredd under vinterhalvåret, eftersom solen står för lågt på himlen för att vi ska kunna bilda det själva. Äldre, vårdhemsboende, mörkhyade, överviktiga, diabetiker, cancerpatienter och andra kroniskt sjuka riskerar att hamna i kronisk brist, eftersom de har svårare att bilda och utnyttja vitaminet. Detta bidrar till att göra dessa grupper mer sårbara för virusinfektioner som covid-19. Även i Spanien är brist på D-vitamin mycket vanligt idag, och det uppträder också många fall av covid-19 som är livshotande. Detta framgår av en ny studie.

 • Man märker knappt att man lider brist på D-vitamin.
 • Men det gör immunförsvaret.

D-vitamin har betydelse för immunförsvaret på flera fronter

D-vitamin betraktas som ett steroidhormon och har en förbisedd betydelse för det medfödda och förvärvade immunförsvaret, som sedan tidernas begynnelse har blivit utrustat till att angripa miljontals olika mikroorganismer.
D-vitamin sörjer för bildandet av antibiotiska peptider i luftvägarna och att de vita blodkropparna, T-cellerna, aktiveras, så att de kan dela sig explosivt och göra frontalangrepp mot virus och bakterier. D-vitamin har också betydelse för 5–10 procent av våra gener och en rad på-och-av-mekanismer som inkluderar immunförsvaret. Följaktligen bidrar D-vitaminet till att immunförsvaret attackerar målmedvetet utan att överreagera. Denna funktion är mycket viktig, eftersom de komplicerade fallen av covid-19 just kännetecknas av ett överaktivt immunförsvar som orsakar cytokinstorm och hyperinflammation. Detta medför akut andningssvikt, ARDS (acute respiratory distress syndrome), samt sekundära skador på cirkulationen och andra vävnader som kan vara livshotande. Därför är det så viktigt med ett effektivt immunförsvar, som kan angripa snabbt och målmedvetet utan att det skadar sund vävnad.

80 procent av de inlagda covid-19-patienterna lider brist på D-vitamin

Det finns nu åtskilliga studier som har avslöjat hur D-vitamin har betydelse för immunförsvaret, och hur brist ökar risken för att vi blir smittade och att infektioner blir komplicerade. Därför ville forskare från Cantabrias universitet i Spanien jämföra blodets nivå av D-vitamin hos 216 inlagda covid-19-patienter med en frisk kontrollgrupp.
Forskarna ville också titta närmare på huruvida blodets nivå av D-vitamin hängde samman med svårighetsgraden och risken för att dö av covid-19.
Det visade sig att 82,2 procent av de inlagda patienterna led brist på D-vitamin. I kontrollgruppen var det 47 procent, så brist på D-vitamin är mycket vanligt hos hela befolkningen.
Enligt studien rekommenderar forskarna nu mer fokus på att högriskgrupper som äldre, vårdhemsboende och kroniskt sjuka får tillskott med D-vitamin. Detta gäller också covid-19-patienter, där man har konstaterat en brist.
Enligt forskarna är det i allmänhet viktigt att ta tillskott, eftersom maten inte bidrar med tillräckliga mängder. Forskarna kräver därför flera kontrollerade studier vad gäller behandling av D-vitaminbrist för att klargöra effekten vid förebyggande av covid-19.
Forskarna kunde emellertid inte se huruvida blodets nivå av D-vitamin hängde samman med de inlagdas respiratorbehov eller död. Men det har tidigare studier avslöjat.

D-vitaminnivån är avgörande för huruvida covid-19 är ofarligt eller livshotande

På denna webbplats har vi tidigare nämnt en studie där forskare från Northwestern University, Illinois, i USA har samlat in och analyserat data från sjukhus och kliniker i USA, Tyskland, Italien, Iran, Sydkorea, Spanien, Schweiz, Storbritannien och Kina. Forskarna fann att det fanns många fler patienter som dog av covid-19 i länder som Spanien, Italien och Storbritannien, där brist på D-vitamin är vanligare.
Forskarna bakom denna studie hoppas att denna kunskap kommer att belysa varför covid-19 blir livshotande bland utsatta grupper, och varför sjukdomen uppträder på olika sätt i olika länder.
Det räcker alltså inte med att titta på hygien, bostadsförhållanden, kvaliteten på hälsosystemen, åldersfördelning och kost. Man bör även titta närmare på blodets innehåll av D-vitamin, som varierar beroende på breddgrader, livsstil och andra faktorer.

 • Solen är den viktigaste källan till D-vitamin, men på våra breddgrader kan vi bara bilda det från april till september.
 • Stigande brist på D-vitamin under vinterhalvåret bidrar till nya vågor av covid-19.
 • Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar tillskott på 10 mikrogram till personer som inte får tillräckligt med sol, barn (0–2 år), gravida och mörkhyade.
 • Livsmedelsmyndigheten rekommenderar tillskott på 20 mikrogram till personer över 70 år, vårdhemsboende och personer med en ökad risk för benskörhet.
 • Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna sörjer dock inte för att dessa rekommendationer genomförs, eller att de utgör en del av kampanjen med goda råd mot covid-19.
 • Blodets nivå av D-vitamin bör ligga på minst 50 nmol/l och gärna 60–100 nmol/l.
 • På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram.
 • Enligt Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) ligger den övre gränsen på 100 mg dagligen. Denna mängd kan vi enkelt bilda från solen på en bra sommardag.
 • Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

 Referenser

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 27 October 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Suppressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

Eamon Laird, Rose Anne Kenny. Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID 19. Results from the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) April 2020

 • Skapad