Skip to main content

Selen beskytter mod sundhedsfarlige miljøforgiftninger

Selen beskytter mod sundhedsfarlige miljøforgiftningerVi udsættes alle for tungmetaller og andre miljøgifte gennem vandet, luften, kosten, kosmetik, tobaksrøg, medicin og andre kilder. De forskellige miljøgifte øger risikoen for dårlig trivsel, kræft, neurologiske sygdomme, stofskiftesygdomme, autoimmune sygdomme og andre alvorlige sygdomme. Derudover kan kombinationen af flere miljøgifte forårsage farlige cocktaileffekter, som vi ved for lidt om. Det tyder dog på, at en kost, som er beriget med selen, har en beskyttende effekt. Det fremgår af et spansk studie på mus, som er publiceret i Science of The Total Environment.

Det nye studie blev udført på Cordobas Universitet i Spanien. I første omgang så forskerne nærmere på, hvordan miljøgifte som kviksølv, cadmium, arsenik samt udbredte smertestillende og antibiotiske medicintyper (diclofenac, flumequine) påvirker leverfunktionen hos mus. Alle disse tungmetaller og giftstoffer findes vidt udbredt i miljøet, og da de akkumulerer op igennem fødekæden, er vi mennesker særlig udsatte for de toksiske virkninger.
De forskellige miljøgifte har desuden det fællestræk, at de kan forårsage oxidativ stress i kroppen. Det er en tilstand, hvor der er for mange frie radikaler i forhold til beskyttende antioxidanter. Tilstanden medfører derfor, at de frie radikaler via kædereaktioner angriber sunde celler og væv, hvilket øger risikoen for nedsat IQ, nedsat modstandskraft, kronisk træthed, koncentrationsbesvær, hovedpine, kræft, leukæmi, Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom, stofskiftesygdomme, autoimmune sygdomme og andre alvorlige tilstande.
I studiet på mus fandt forskerne mere konkret, at kombinationen af de fem pågældende miljøgifte gav en særdeles farlig cocktaileffekt, der ikke alene forårsagede langt mere oxidativ stress, men også at kombinationen af de pågældende miljøgifte påvirkede 275 proteiner, som er relateret til leverfunktionen. Derudover fandt forskerne, at musene fik forstyrrelser i fedt- og kulhydratstofskiftet samt en øget mængde proteiner, der relaterer til stressrespons og inflammatoriske processer. Det er samtidig et faktum, at oxidativ stress og kroniske inflammationer hænger sammen og er den røde tråd i de fleste kroniske sygdomme.
Forekomsten af oxidativ stress og de andre metaboliske forstyrrelser var således langt større, når musene blev udsat for den miljømæssige cocktail end ved påvirkning af enkelte tungmetaller eller medicintyper.
Det betyder samtidig, at vi alle er meget mere sårbare, når vi i virkeligheden udsættes for en cocktail af mange flere miljøgifte.

Selentilskud som et nyt håb

I det nye studie på mus ville forskerne derfor se nærmere på, hvordan tilskud med selen til en tredjedel af musene kunne modvirke de oxidative skader forårsaget af de pågældende miljøgifte. Det skyldes for det første, at selen indgår i nogle meget kraftige antioxidanter (GPX´er), der neutraliserer de frie radikaler og modvirker kroniske inflammationer. For det andet indgår selen i en række andre selenholdige proteiner, der har betydning for cellernes energiomsætning, immunforsvaret, stofskiftet, kræftforebyggelsen med videre.
Studiet viste således, at de mus, som fik tilskud med selen i deres diæt, havde signifikant færre patologiske forandringer i leverfunktionen i forhold til de mus, som ikke fik selentilskud. Forskerne antager derfor, at selen som kosttilskud kan reducere oxidativ stress og de leverskader, som forårsages af diverse miljøgifte.
Tidligere studier tyder desuden på, at selen kan bindes til kviksølv og danne forbindelsen kviksølvselenid, som kan udskilles af kroppen. Selen kan således ophæve kviksølvs skadelige virkninger på flere fronter.

Hvordan får vi nok selen?

Der findes selen i fisk, indmad, kød og æg samt korn, paranødder og andre afgrøder. Men jorden i Europa er fattig på selen, og dette afspejles i hele fødekæden. Derfor kan det være svært at få nok selen gennem den almindelige sunde kost. I henhold til det nye studie og andre studier tyder det samtidig på, at diverse miljøforgiftninger øger behovet for selen - både som antioxidant og så der samtidig er nok selen til de mange andre metaboliske funktioner.
I denne forbindelse bruges selenoprotein P som markør for blodets selenstatus, og man skal have omkring 100 mikrogram selen om dagen for at mætte selenoprotein P. I forbindelse med afgiftning af tungmetaller og andre miljøgifte skal der ofte mere til, og ifølge den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, ligger den øvre sikre grænse på 300 mikrogram om dagen.

Mere information om farlige kviksølvforgiftninger og selen beskyttende rolle

Kviksølv er en af de farligste miljøgifte, som vi alle udsættes for, mere eller mindre. I den følgende artikel kan du læse mere om typiske symptomer på kviksølvforgiftning, og hvorfor det øger behovet for selen.

»Selen beskytter mod kviksølv - hvis du er velforsynet«

Referencer:

Paula V. Huertos-Abril et al. Proteomic analysis of the hepatic response to a pollutant mixture in mice. The Protective action of selenium. Science of The Total Environment. 2023

Jing Huang et al. Selenium Status and Its Antioxidant Role in metabolic Diseases. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2022

Michael Gochfeld, Joanna Burger. Mercury interactions with selenium and sulfur and the relevance of SE: HG molar ratio to fish consumption advice. Environ Sci Pollut res Int. 2021

Rosewell Timmerman, Stanley Omaye. Selenium´s Utility in Mercury Toxicity: A Mini-Review. Scientific Research. 2021

 

 

  • Oprettet den .