Skip to main content

Mere omega-3 forbedrer sårheling

- og det generelle helbred

Mere omega-3 forbedrer sårhelingProblemer med sårheling er udbredt og især blandt patienter på hospitaler, hvor det også er forbundet med en stor økonomisk byrde. Sårheling kræver flere næringsstoffer, og det ser nu ud til, at forholdet mellem omega-3 fedtsyrer og omega-6 fedtsyrer spiller en afgørende rolle. Det fremgår af et nyt studie på rotter, hvor tilskud med mere omega-3 i forhold til omega-6 har den bedste effekt på dannelse af nye blodkar, mere kollagen og hurtigere sårheling. Studiet er publiceret i Nutrients, hvor forfatterne kommer nærmere ind på, at den moderne kost ofte indeholder for meget omega-6 og for lidt omega-3, hvilket også bidrager til hjertekarsygdomme, overvægt, diabetes, overvægt og andre livsstilssygdomme.

Huden er kroppens største organ, der består af forskellige lag. Det er kollagenet i bindevævet, som holder huden elastisk og fast. Heling af sår er en kompleks biologisk proces, der består af følgende tre faser:

  • Inflammationsfasen er den første reaktion på cellebeskadigelse. Der forekommer karkontraktion og tilstrømning af leucocytter for at forhindre infektion. Derefter strømmer der makrofager til, som fjerner det beskadigede væv. Fasen er karakteriseret ved dannelse af mørk sårskorpe samt hævelse, rødme og smerte omkring såret.
  • Granulationsfasen er karakteriseret ved, at der dannes nye blodkar (angiosyntese). Fibroblaster strømmer til området og kollagenopbygningen starter. Det friske væv er rødt og sart.
  • Modningsfasen er karakteriseret ved, at det nye bindevæv modnes med hensyn til styrke og elasticitet. Der kan gå uger, måneder eller år, før det nye bindevæv er modnet helt.

Evnen til at få sår til at hele effektivt handler om mange faktorer som sårets størrelse og dybde, kredsløbet og næringsstoffer. Det er almindelig kendt, at C-vitamin har afgørende betydning for kollagendannelsen, immunforsvaret og andre processer i sårhelingen. Der har også været forskning på zink og aminosyrerne arginin og glutamin. Derudover vides det, at de essentielle flerumættede fedtsyrer omega-3 og omega-6 spiller en rolle i processen. I det nye studie ville forskerne se nærmere på, hvorvidt forskellige forhold mellem de to fedtsyrer påvirker inflammationsprocesser og andre processer i sårhelingen.

Omega-3 og omega-6 bør være i balance

Omega-3 og omega-6 fedtsyrerne findes i cellernes membraner, hvor de regulerer inflammationsprocesser og mange andre fysiologiske processer. Det er samtidig vigtigt, at der er en form for balance mellem de to fedtsyrer. Men den moderne vestlige kost indeholder i dag meget mere omega-6 fra planteolier, margarine og industrielt forarbejdede fødevarer. Og den indeholder samtidig meget mindre omega-3, som vi primært får fra fede fisk men også fra dyr, der får et naturligt foder.
De ændrede spisevaner betyder, at forholdet mellem omega-3 og omega-6 ofte er omkring 1:20, hvilket øger risikoen for uhensigtsmæssige inflammationer, hjertekarsygdomme, overvægt, diabetes og andre livsstilssygdomme. Før i tiden var forholdet mellem de to fedtsyrer nærmere 1:4 eller 1:2, hvilket anses for meget sundere.

Mere omega-3 forbedrer sårheling på flere parametre

I det nye studie blev tre grupper rotter, A, B og C, udsat for sår på ryggens hud under bedøvelse. En uge før og indtil en uge efter indgrebet fik gruppe A omega-3 og omega-6 i forholdet 1,4:1 og gruppe B fik fedtsyrerne i forholdet 4,3:1. Kontrolgruppen C fik vand under samme forhold. Forskerne målte så forskellige parametre hos rotterne som fedtsyrer i plasma, oxidativ stress og sårenes evne til at lukke. Prøver fra sårene blev undersøgt i elektronmikroskop.
Det viste sig, at gruppe A og B producerede flere nye blodkar og flere organiserede kollagenfibre i forhold til kontrolgruppen C. Rotterne i gruppe A og B producerede også mere nitrogen oxid (NO), som har betydning for de fleste celletyper, der er involveret i sårheling.
Forskerne fandt desuden, at gruppe B, som fik mest omega-3, opnåede den bedste kvalitet og kvantitet af nye kollagenfibre. Det er altså ikke nok, at et sår lukker hurtigt. Det er også vigtigt, at huden heler effektivt i alle lag.
Det bør desuden tilføjes, at omega-3 fedtsyrerne har en positiv virkning på kredsløbet, som er afgørende for, at næringsstoffer kan komme til sårområdet, og at døde celler og affaldsstoffer kan bortledes fra sårområdet.
Forskerne konkluderer derfor, at selv en kortvarig behandling med mere omega-3 i forhold til omega-6 har en positiv effekt på sårheling. Ifølge forskerne er der brug for flere studier på området. Det gælder især, hvad angår tilskud med mere omega-3, som mange mennesker mangler. Man kan for eksempel få mere omega-3 ved at spise fed fisk som sild, makrel eller vildlaks. Man kan også tage tilskud med fiskeolier af en god kvalitet.

Referencer:

Alicia Hokynková et al. Fatty Acid Supplementation Affects Skin Wound Healing in a Rat Model. Nutrients 2022

Alap Ali Zahid et al. Reactive Nitrogen Species Releasing Hydrogel for Enhances Wound Healing. IEEE 2019


  • Oprettet den .