Skip to main content

Mangel på Q10 og selen fremmer aldringsprocesser

- med risiko for degenerative sygdomme og tidlig død

Mangel på Q10 og selen fremmer aldringsprocesserDet er almindelig kendt, at degenerative lidelser som hjertekarsygdomme, diabetes, nyresygdomme og leversygdomme ofte er forbundet med en dårligere livskvalitet og en kortere levetid. Tilskud med Q10, eventuelt kombineret med selengær, kan dog have en positiv effekt på de pågældende sygdomme og reducere risikoen for tidlig død med op til 50 procent. Ja tilskud med Q10 kan i det hele taget bidrage til at udsætte aldringsprocesserne ved at beskytte hjertet, kredsløbet og cellerne. Det fremgår af en større oversigtsartikel publiceret online af NCBI, som huser en række biomedicinske databaser. Som det fremgår af oversigtsartiklen bør tilskud desuden være i lægemiddelkvalitet med garanti for indhold og optagelse i blod og celler.

Vores helbred og levetid afhænger af en række faktorer, som inkluderer gener, miljø, kost og livsstil. Sunde 70-årige personer uden kroniske lidelser kan i henhold til statistikkerne forvente at leve mere end tyve år til og måske blive 90 eller 100 år, mens 70-årige personer, som har kroniske lidelser, højest kan forvente at blive mellem 71 og 78 år. Således er kroniske lidelser skyld i de fleste dødsfald, og de er også forbundet med en ringere livskvalitet. Dels på grund af selve lidelsen, og dels på grund af bivirkninger, som ofte følger med den ordinerede medicin.
Det handler altså om at undgå de kroniske lidelser, hvor man kan gøre meget selv gennem kost, motion og sund levevis. Man kan også vælge at tage tilskud med Q10 og selengær, som det fremgår af oversigtsartiklen. For dette kan bidrage til at forebygge eller lindre hjertekarsygdomme, diabetes, nyresygdomme og leversygdomme, som omtales nærmere i henhold til en lang række placebokontrollerede studier.

Hvad er Q10 og hvordan virker det?

Q10 er et enestående molekyle med forskellige funktioner. Kroppens celler danner det meste Q10, og leveren er den største leverandør. Men evnen til at danne Q10 forringes med alderen samt visse typer medicin og visse sygdomme. Ifølge oversigtsartiklen har tilskud med Q10 haft en positiv effekt ved at understøtte følgende funktioner:

Indgår i cellernes energiomsætning (ATP), som foregår i mitokondrierne. Organer som hjerte, lever og nyrer indeholder meget Q10, fordi der er en stor energiomsætning. Men det naturlige indhold falder med alderen.

 • Fungerer som antioxidant, der beskytter fedtstoffer, celler og mitokondrier mod frie radikaler.
 • Modvirker oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter.
 • Modvirker inflammationer, som er involveret i de fleste kroniske sygdomme, også selvom de ikke mærkes direkte.
 • Er involveret i duplikering og aktivering af DNA
 • Er involveret i reparationer af ødelagt DNA.

Hjertekarsygdomme

Den positive effekt af tilskud med Q10 til hjertekarsygdomme er vist i adskillige studier. I oversigtsartiklen fremhæves to studier: Q-SYMBIO, som er foretaget på hjertesvigtpatienter, og KISEL-10, som er foretaget på raske personer.

 • Kronisk hjertesvigt rammer millioner af mennesker på verdensplan.
 • Statistikken viser, at omkring 33 procent ikke lever et år efter, at de har været indlagt med hjertesvigt for første gang.

Q-SYMBIO studiet: Q10 som ny medicin til hjertesvigtpatienter

Vævsprøver fra hjertesvigtpatienters hjertemuskulatur har afsløret, at jo mere svækket patienternes hjerte var, jo lavere var Q10-indholdet. Derfor har det været oplagt at lave forsøg med Q10-tilskud til hjertesvigtpatienter.
New Yorks Hjerteforening NYHA (New York Heart Association) har udarbejdet en model, hvor man opdeler de hjertesyge i følgende 4 klasser, alt efter hvornår der kommer symptomer som åndenød, smerter og hjertebanken.

 • NYHA I: Kun kliniske symptomer ved unormalt stærk fysisk udfoldelse
 • NYHA 2: Ved normal fysisk udfoldelse
 • NYHA 3: Ved mindre end normal fysisk udfoldelse
 • NYHA 4: I hvile

I denne forbindelser er Q-SYMBIO en banebrydende international undersøgelse, som blev ledet af den danske overlæge Svend Aage Mortensen fra Hjertecentret på Rigshospitalet.
I studiet deltog der 420 hjertesvigtpatienter (NYHA 3 eller 4) fra Europa, Asien og Australien. Alle patienterne fik konventionel medicinsk behandling. Derudover fik den en ene halvdel af patienterne suppleret behandlingen med 300 mg Q10 daglig i lægemiddelkvalitet, og den anden halvdel fik placebo.
Allerede efter 16 uger observerede forskerne, at gruppen, der daglig fik 300 mg Q10, havde opnået et fald i proteinet BNP, som produceres, når hjertet anstrenges. Samtidig var BNP steget i placebogruppen. Tilskud med Q10 bidrog således til, at hjertet kunne pumpe mere ubesværet.
Efter to år viste det sig, at Q10 gruppen havde 43 procent færre hjerterelaterede dødsfald sammenlignet med placebogruppen. Q10 gruppens antal af hospitalsindlæggelser var også reduceret med 43 procent.
Ifølge forskerne betragtes tilskud med Q10 derfor som en ny og epokegørende supplerende medicin til hjertesvigtpatienter.

Der findes to hovedformer for Q10

 • Ubiquinon er den oxiderede form. Den har særlig betydning for kroppens energiomsætning.
 • Ubiquinol er den ikke-oxiderede form. Den har særlig betydning som antioxidant.
 • Kroppen vekselvirker mellem de to former efter behov, og det kræver selen

KISEL-10 studiet: Bedre livskvalitet hos ældre raske og halvering af dødsfald

KISEL-10 studiet er også epokegørende, idet det blev udført på ældre, raske personer. Studiet havde således til formål at afsløre, om tilskud med Q10 og selen kunne reducere de igangværende aldringsprocesser og forlænge levetiden.
Undersøgelsen omfattede 443 ældre mænd og kvinder (70-88 år), som blev delt op i to følgende grupper:

 • Den ene gruppe fik en kombination af 200 mg Q10 om dagen og 200 mikrogram selengær. Begge produkter er i lægemiddelkvalitet.
 • Den anden gruppe fik identisk placebo (snydemedicin)

Der var tale om en dobbeltblindet, randomiseret kontrolleret undersøgelse, som blev udført af den svenske kardiolog Urban Alehagen og hans forskerteam fra Universitetet i Linköping og Karolinska Instituttet i Stockholm.
Undersøgelsen forløb over fem år, og deltagerne kom fra den lille by Kisa i Sverige. Deraf navnet KISEL-10, som er en forkortelse af bynavnet selen og Q10.
Kombinationen af Q10 og selen var relevant. Dels fordi ældre producerer mindre Q10, og dels fordi jorden i Europa er fattig på selen, som har betydning for, at Q10 kan vekselvirke mellem de to former. Selen fungerer desuden som vigtige antioxidanter (GPX´er), og ældre, som har et lavt selenindhold i blodet, har større risiko for hjertekarsygdomme. Kombinationen af Q10 og selen har altså flere positive effekter på helbredet.
Med seks måneders intervaller målte forskerne derfor forskellige biomarkører for hjertets funktion samt inflammation, som kan medføre oxidativ stress og åreforkalkning. Deltagernes livskvalitet blev også vurderet efter et særligt spørgeskema.
KISEL-10 undersøgelsen afslørede, at de deltagere der fik Q10 og selengær havde:

 • Bedre livskvalitet
 • Bedre hjertefunktion
 • Færre hospitalsindlæggelser
 • 53 % færre dødsfald

KISEL-10-undersøgelsen er publiceret i International Journal of Cardiology.
En 10-års opfølgning og en 12-års opfølgning af det svenske forsøg viser desuden, at behandlingen med Q10 og selengær også har en markant langtidseffekt på hjertefunktionen og levetiden. Man kan sandsynligvis forvente en endnu større effekt, hvis man fortsætter med tilskuddene.

Vidste du, at en 65-årig producerer cirka halvt så meget Q10 som en 25-årig?

Q10 og kolesterolsænkende medicin

Kolesterolsænkende medicin kaldet statiner virker ved at blokere for et leverenzym (HMG-CoA), som vi også bruger til at danne Q10. Det betyder med andre ord, at statiner også hæmmer produktionen af Q10. Det går især ud over de organer, som har et stort energibehov, herunder hjertet, musklerne og hjernen. Derfor er de udbredte bivirkninger af statiner typisk træthed, koncentrationsbesvær, muskelsmerter og følelsen af at være gammel fysisk og psykisk. På sigt kan der også tilstøde andre bivirkninger, da mangel på Q10 som en enestående antioxidant øger risikoen for oxidativ stress. Derfor anbefales tilskud med 100 mg Q10 daglig til statinbrugere.

Diabetes, Q10 og statiner

Ifølge den nye oversigtsartikel er der foretaget omkring 15 randomiserede kontrollerede studier, som afslører, at tilskud med Q10 kan have en positiv effekt på diabetes 2 via de forskellige mekanismer, som tidligere er omtalt.
Den positive effekt af tilskud med Q10 på blodsukker og blodlipider er blandt andet påvist i en ny metaanalyse af Zhang et al.
Tidligere undersøgelser viser, at tilskud med 200 mg Q10 daglig i tre måneder har reduceret oxidativ stress og derved reduceret risikoen for åreforkalkning og hjertekarsygdomme.
Tilskud med 100 mg Q10 i tre måneder har signifikant reduceret de involverede inflammationer ved diabetisk neuropati. Sygdomme skyldes skader på nervesystemet, der regulerer hjertekar-funktionen, og komplikationen er forbundet med øget risiko for sygelighed og død.
Det viser sig desuden, at brugen af statiner (især simvastatin) giver en øget risiko for at udvikle diabetes 2 med 10-40 procent.
Som allerede nævnt bør statinbrugere supplere behandlingen med Q10, da det også reducerer bivirkninger som diabetes 2.

Det er et paradoks, at statiner øger risikoen for diabetes, der i sig selv øger risikoen for åreforkalkning og hjertesvigt.

Nyresygdomme, Q10 og statiner

Man har konstateret signifikant lavere niveauer af Q10 hos patienter med kroniske nyresygdomme i forhold til raske personer. Det tyder på, at tilskud med Q10 kan forbedre nyrernes funktion via de omtalte mekanismer og derved reducere behovet for dialyse.
I et randomiseret kontrolleret studie fik 97 patienter med kronisk nyresygdom tilskud med 100 mg Q10 tre gange daglig eller placebo. Hos den gruppe, der fik Q10, fandt man en signifikant forbedring af markører (fx serum-kreatinin) for nyrernes funktion – både hos de patienter, der fik dialysebehandling, og de patienter, der ikke fik. De 21 patienter, der havde behov for dialyse blev således reduceret til 12 patienter, mens behovet var det samme blandt de 24 patienter i placebogruppen.
Patienter med kroniske nyresygdomme har en øget risiko for at udvikle hjertekarsygdomme, som er 10-20 gange højere i forhold til raske personer. Således skyldes omkring 50 procent af dødsfaldene blandt kroniske nyrepatienter hjertekarsygdomme og ikke nyresvigt som sådan.
En nyere meta-analyse (Bakhshayeshkaram et al) har i denne forbindelse vist, at tilskud med Q10 til patienter med kroniske nyresygdomme signifikant kan forbedre karvæggenes tilstand, blodets kolesterol, markører for oxidativ stress og niveauet af serum-kreatinin.
Det antages desuden, at der kan være defekter i mitokondrierne ved kroniske nyresygdomme. Derfor er patienterne endnu mere sårbare over for statinbehandling, da den hæmmede egenproduktion af Q10 yderligere hæmmer mitokondriernes evne til at producere energi.

Leversygdomme, diabetes 2, alkohol og forgiftninger

Som nævnt foregår egenproduktionen af Q10 i hele kroppen, og den er allerstørst i leveren. Hos patienter med leversygdomme har man således observeret en nedsat produktion, som især har en negativ effekt på hjertets funktion.
Ved nonalkoholisk fedtlevesygdom er der en øget ophobning af fedt i leveren. Det skyldes ofte et forstyrret sukkerstofskifte med for meget fruktose (fx fra frugt, sukker, majssiruo og sødestoffet HFCS), der omdanner leveren til en fedtfabrik. Nonalkoholisk fedtleversygdom er ofte en del af metabolisk syndrom, der er et forstadie til diabetes 2. Nonalkoholisk fedtleversygdom er således forbundet med øget risiko for åreforkalkning og hjertesvigt.
Alkoholrelaterede leversygdomme skyldes for meget ethanol, som ligeledes interfererer med leverens fedtstofskifte. Sværhedsgraden spænder fra fedtlever over fibrose og åreforkalkning, mens en mindre del udvikler levercirrose.
Alkohol belaster blandt andet leveren ved at øge mængden af frie radikaler og oxidativ stress.
Det samme gør metabolisk syndrom.
Det antages derfor, at tilskud med Q10 kan have en positiv effekt hos patienter med leversygdomme ved at fungere som en stærk antioxidant, hæmme de frie radikaler og modvirke oxidativ stress.
Adskillige studier på dyr, som har været udsat for forskellige toksiner - herunder medicin og giftige kemikalier - har afsløret, at tilskud med Q10 kan reducere de toksiske skader og belastninger af leveren ved at fungere som antioxidant og modvirke inflammationer.
Der er dog få studier, hvor man har givet tilskud med Q10 til mennesker med leversygdomme. Ikke desto mindre viser to randomiserede kontrollerede studier, at tilskud med 100 mg Q10 daglig i 4 uger eller 12 uger til patienter med nonalkoholisk leversygdom har medført en signifikant reduktion af blodets markører for inflammation og leverskader.

Det er vigtigt at vælge et Q10 produkt i lægemiddelkvalitet

I den nye oversigtsartikel kommer forfatterne nærmere ind på, at kvaliteten af et Q10 produkt har afgørende betydning for udfaldet af diverse forsøg. For eksempel kan effekten af et patenteret Q10 produkt, som har vist gode resultater i flere forsøg, slet ikke overføres til andre Q10 produkter. Det skyldes, at vi har svært ved at optage Q10, med mindre Q10 stoffet opløses helt i enkelt molekyler, og det kræver en særlig olieopløsning og varmeteknik.
Med hensyn til kosttilskud stilles der ikke de store krav til kvalitet og indhold. Der er altså ingen garanti for, at produktet indeholder den mængde Q10, der står på pakken, eller at Q10 kan optages i blodet og nå helt ind i cellerne.
Derfor anbefaler forfatterne da også, at man vælger et Q10 produkt i lægemiddelkvalitet, hvor der stilles store krav til indhold og kvalitet.
Som nævnt findes Q10 i to former – ubiquinon og ubiquinol. I langt de fleste forsøg har man anvendt ubiquinon, som er mere stabil, og som omdannes til ubiquinol efter behov.
I tilskud med ubiquinol er formen generelt meget sårbar, da ubiquinol oxiderer, så snart det udsættes for ilt under transporten i maven og tyndtarmen. Derved vender ubiquinol tilbage til ubiquinonformen. Og så er vi lige vidt. I forbindelse med Q10 tilskud er det mest afgørende derfor, at vælge et produkt af lægemiddelkvalitet, som kan optages, og som når helt ind i cellernes mitokondrier.

Referencer:

David Mantle and Iain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6406788/

Mortensen, Svend A. Overview on coenzyme Q10 as adjunctive therapy in chronic heart failure. Rationale, design and endpoints on “Q-symbio –A multinational trial. Biofactors 18 (2003) IOS Press

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Hannou SA et al. Fructose metabolism and metabolic disease. J. Clin Invest 2018

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

 • Oprettet den .