Skip to main content

Klinisk evidens for at tilskud med Q10 hjælper ved hjertesvigt

Klinisk evidens for at tilskud med Q10 hjælper ved hjertesvigtUden Q10 intet liv, for coenzymet indgår i alle cellers energiomsætning. Q10 fungerer desuden som en vigtig antioxidant, der beskytter kredsløbet og hjertet mod oxidativ stress. Vi danner selv Q10, men mængden daler gradvist med alderen. Det har desuden vist sig, at hjertet hos hjertesvigtpatienter indeholder mindre Q10, og det kan få alvorlige følger. Men årtiers forskning afslører, at tilskud med Q10 kan forbedre livskvaliteten og reducere dødeligheden med op til 50 procent. Det fremgår blandt andet af en ny oversigtsartikel i Journal of Clinical Medicine, hvor forfatterne refererer til 90 publicerede artikler. Det er samtidig vigtigt, at Q10 gives i den optimale mængde, og at det kan optages. Man bør også være velforsynet med selen, som har betydning for, at Q10 kan fungere optimalt.

Kronisk hjertesvigt rammer millioner af mennesker på verdensplan, og sygdommen er den største dødsårsag i Danmark og mange andre lande. Derfor gælder det om at pleje kredsløbet og hjertets pumpekraft gennem en fornuftig levevis. Man kan også overveje tilskud med Q10. Især hvis man kommer op i årene eller lider af en form for hjertesvigt. For det viser sig, at Q10 har særlig stor betydning for hjertet og kredsløbet gennem hele livet, og det er der to grunde til.

 • Vi danner selv det meste Q10
 • Mængden falder gradvist fra 20-årsalderen
 • Mange mærker det især efter 50-årsalderen i form af dalende vitalitet.
 • Statiner hæmmer egenproduktionen
 • Hjertemuskelvæv hos hjertesvigtpatienter indeholder mindre Q10 end hos raske
 • Derfor ser forskerne et stort potentiale i Q10 som supplerende behandling ved hjertesvigt.

Det energikrævende hjerte behøver særlig meget Q10

For det første er Q10 et coenzym, der indgår i cellernes energiomsætning, og den foregår inde i nogle små bønneformede kraftværker kaldet mitokondrier. Her sker forbrændingen af næringsstoffer ved hjælp af den ilt, som vi indånder, og Q10. Under processen sendes der elektroner gennem en kæde af enzymer i den såkaldte elektrontransportkæde. Her er det så Q10´s opgave at modtage og videregive elektronerne, så der dannes koncentreret energi i et molekyle, der hedder ATP. Da hjertet pumper i døgndrift og forbruger omkring 25 procent af det samlede energibehov under hvile, har det brug for særlig meget energi. Derfor indeholder cellerne i hjertet da også mange mitokondrier, og behovet for Q10 er relativt stort.

Tegn på dårligt hjerte:

 • Stakåndet og træt
 • Hjertebanken
 • Krampagtige smerter i brystet (angina pectoris)
 • Svimmelhed
 • Væskeophobning (især ankler og ben)
 • Forhøjet blodtryk (mærkes sjældent og skal måles)

Ved mistanke om dårligt hjerte eller forhøjet blodtryk bør man søge læge

Q10 er en vigtig antioxidant

For det andet fungerer Q10 som en vigtig antioxidant, der beskytter celler og væv mod oxidativ stress. Det er en tilstand, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. Frie radikaler er molekyler med en uparret elektron, og i jagten på den manglende elektron skaber de forskellige kædereaktioner på godt og ondt.
Vi danner alle frie radikaler under iltomsætningen og andre metaboliske processer. Men de frie radikaler skal holdes i kort snor, så de ikke angriber vores celler. Det viser sig nemlig, at cellemembranernes fedtstoffer, mitokondrier og DNA er særlig sårbare over for angreb af frie radikaler. Og mængden øges gevaldigt under aldringsprocesser, inflammationer, kroniske sygdomme og forgiftninger.
Da der er en stor iltomsætning i hjertet, dannes der også mange frie radikaler. I denne forbindelse viser det sig, at Q10 fungerer som en særdeles kraftig og enestående antioxidant, der beskytter cellemembraner, mitokondrier og DNA mod oxidativ stress. Og ingen andre antioxidanter kan erstatte Q10.

Jo mindre Q10, jo dårligere hjerte

Vævsprøver fra hjertesvigtpatienters hjertemuskulatur har afsløret, at jo mere svækket patienternes hjerte var, jo lavere var Q10 indholdet. Det antydes desuden, at mitokondrierne, der fungerer som cellernes energiproducerende kraftværker, er defekte.

Tilskud med Q10: Bedre hjertefunktion og 43 procent færre døde

Kronisk hjertesvigt er livstruende, og statistikken viser, at omkring 33 procent ikke lever et år efter, at de har været indlagt med hjertesvigt for første gang. Derfor ser forskerne et stort potentiale i Q10 som supplerende behandling ved hjertesvigt.
I den nye artikel, som er publiceret i i Journal of Clinical Medicine, henviser forfatterne til en lang række studier, hvor man har givet Q10 tilskud til hjertesvigtpatienter.
Den danske overlæge Svend Åge Mortensen har for eksempel stået bag det større Q-Symbio studie, som har dokumenteret Q10´s virkning på kronisk hjertesvigt. I studiet deltog der 420 hjertesvigtpatienter, som alle fik konventionel medicinsk behandling. Derudover fik den en ene halvdel af patienterne suppleret behandlingen med tre kapsler Q10 a´100 mg daglig, og den anden halvdel fik placebo.
Efter 16 uger observerede forskerne, at gruppen, der daglig fik 300 mg Q10, havde opnået et fald i proteinet BNP, som produceres, når hjertet anstrenges. Samtidig var BNP steget i placebogruppen. Tilskud med Q10 bidrog også til, at hjertet kunne pumpe mere ubesværet.
Efter to år viste det sig, at Q10 gruppen havde 43 procent færre hjerterelaterede dødsfald sammenlignet med placebogruppen. Q10 gruppens antal af hospitalsindlæggelser var også reduceret med 43 procent.
I Ungarn er Q10 allerede godkendt som lægemiddel ved hjertesvigt, og på sigt er målet en fælles europæisk godkendelse baseret på den omfattende dokumentation.
I lande som Italien, Japan og Canada anvender læger også Q10 til deres hjertesvigtpatienter med gode resultater.

Raske hjerter har også gavn af Q10

Selvom egenproduktionen af Q10 falder med alderen, kan man sagtens supplere med tilskud, så hjertet fortsat er velforsynet.

Tilskud med Q10 og selen styrker hjertet og halverer dødelighed hos raske ældre

I det epokegørende svenske KiSel10-studie gav man tilskud med Q10 sammen med selen til en større gruppe ældre forsøgsdeltagere over længere tid. Kombinationen skyldes, at selen både er en kraftig antioxidant og en forudsætning for, at Q10 kan fungere optimalt.
Da jorden i Europa er fattig på selen, og da kroppens Q10-produktion som nævnt daler med alderen, kommer vi let i underskud. Derfor var kombinationen af de to kosttilskud meget relevant, og deltagerne fik 200 mg Q10 og 200 mikrogram selengær i lægemiddelkvalitet.
Hele KiSel10-studiet varede i cirka 5 år, og det afslørede, at gruppen, der fik Q10 og selen, havde 54 procent lavere risiko for dødsfald og færre hospitalsindlæggelser.
En 10-års opfølgning og en 12-års opfølgning viser desuden, at behandlingen med Q10- og selentilskud også har en markant langtidseffekt på hjertefunktionen og levetiden.
Man kan sandsynligvis forvente en endnu større effekt, hvis man fortsætter med tilskuddene.

KiSel10 studiet er ret enestående, fordi man har forsket på raske og set nærmere på, hvad der holder dem raske.

Præparater og optagelighed

Kvaliteten af tilskud er altafgørende – både for optagelsen og udnyttelsen, som hænger nøje sammen. I diverse råvareformer og tilskud findes Q10 molekylerne som et krystallignende materiale. Vi har dog svært ved at opløse krystallerne ved normal kropstemperatur. Det kræver derfor en speciel olie- og varmeteknik, så Q10 krystallerne kan opløses fuldstændigt, inden de optages fra tyndtarmen. Forskerne bag de omtalte studier har derfor valgt tilskud med Q10 og selengær, hvor der er en omfattende dokumentation på præparaternes optagelighed i kroppen.

Referencer:

Anna Di Lorenzo et al. Clinical Evidence for Q10 Coenzyme Supplementation in Heart Failure: From Energetics to Functional Improvement. Journal of Clinical Medicine 2020

Sharma A et al. Coenzyme Q10 and Heart Failure: A-State-of-the-Art-Review. Circ Heart Fail 2016

David Mantle and Lain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb

Mortensen SA et al. The effect of coenzym Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-symbio: a randomized double-blind trial. Journal of the American College of Cardiology, heart Failure 2014

Sylvia Oleck, Hector O. Ventura: Coenzyme Q10 and Utility in Heart Failure: Just Another Supplement? Pharmacologic Therapy 2016

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Alehagen U et al. reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for four years. Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled trial in Elderly Citizens. Plos One 2015

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previos 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLOS ONE 2018

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

 • Oprettet den .