Skip to main content

Q10 som naturlig anti-age

- der også kan forebygge kroniske sygdomme og tidlig død

Q10 som naturlig anti-ageVi bliver flere ældre, og vi vil gerne være åndsfriske, fysisk aktive og nyde livet til det sidste. Ikke desto mindre, er der mange midaldrende og ældre, som føler sig trætte og uoplagte, eller også lider de af kroniske sygdomme, som forringer livskvaliteten og er forbundet med en kortere levetid. I bogen Coenzyme Q10 – An Insider´s Guide kommer Dr. William V. Judy nærmere ind på, hvordan Q10 på celleplan kan udskyde aldringsprocesserne ved at øge energiniveauet, understøtte hjertet, forebygge åreforkalkning og andre kroniske sygdomme, som er knyttet til aldringsprocesserne. Tilskud med Q10 kan tilmed reducere risikoen for tidlig død med op til 50 procent i kombination med selen. Dr. William V. Judy lægger desuden vægt på, at Q10-tilskud bør være i en lægemiddelkvalitet, som vi kan optage og udnytte.

Dr. William V. Judy, som i dag er en sund og rask mand i 80-erne, er en af de første og største kapaciteter inden for Q10-forskningen. Han er grundlægger og præsident for SIBR forskningsinstituttet. Han har også sin egen Q10 historie. Som 60-årig fik han nemlig et livstruende hjerteanfald, hvorefter han tog store doser Q10, som konen medbragte til hospitalet. Han kom sig forbløffende hurtigt, og selvom han senere fik en pacemaker grundet skaderne fra hjerteanfaldet, har han siden været i stand til at arbejde optimalt, rejse verden rundt for at holde foredrag samt nyde livet, familien og børnebørnene. Takket være Q10 tilskud, som efter hans eget udsagn har reddet hans liv, og som han stadig tager for at holde sig frisk - fysisk og mentalt.

Aldring er ikke en sygdom

Vores helbred og levetid afhænger af en række faktorer, som inkluderer gener, miljø, kost og livsstil. Men selvom man er genetisk disponeret for en sygdom, er det som regel faktorer fra miljø, kost eller livsstil, der trigger generne. Derfor kan vi selv gøre meget i forebyggelsen.
Kroniske sygdomme er skyld i de fleste dødsfald, og de er også forbundet med en ringere livskvalitet. Dels på grund af selve lidelsen, og dels på grund af bivirkninger, som ofte følger med den ordinerede medicin.
Da Dr. William V. Judy i 2018 var på en konference for ICQA (Den Internationale Q10 Sammenslutning) på Colombia University i New York sagde en af foredragsholderne: ”Aldring er ikke en sygdom” og en anden foredragsholder sagde: ”Aldring er noget, som vi selv kan påvirke.”
Begge foredragsholdere kom så nærmere ind på, hvordan tilskud med Q10 kan hjælpe med til, at vi føler os ungdommelige og energiske selv i en høj alder, og hvordan adskillige studier bekræfter dette.
Emnet er meget aktuelt, da der på verdensplan kommer stadig flere ældre, hvilket er forbundet med mange helbredsmæssige, medicinske og samfundsøkonomiske udfordringer. Så lad os først se nærmere på, hvad aldringsprocesser egentlig er for noget.

Aldringsprocessernes karaktertræk og biologisk alder

Man kan selvfølgelig se, at ældre (65-85-årige) og de rigtig gamle (over 85 år) ser anderledes ud i deres fysiske fremtoning. Aldringsprocesserne sker gradvist, og de er i grove træk karakteriseret af:

 • Tab af knogle- og muskelmasse
 • Mindre energi
 • Tab af kognitive færdigheder
 • Øget risiko for kræft, hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og forskellige neurologiske sygdomme som demens og Alzheimers.
 • Forringet omsætning af blodsukker og øget risiko for diabetes 2
 • Dårligere optagelse af næringsstoffer og træg fordøjelse
 • Svækket immunsystem

Det eneste, der ikke forandrer sig med tiden, er datoen på dåbsattesten. Men selvom vi betragter dåbsattestens afsløring som den virkelige alder, taler man også om den biologiske alder, som mere udtrykker en persons reelle fysiske og mentale tilstand. Således kan en person på 65 år måske have en biologisk alder på 50 år og vice versa.

Ifølge Dr. William V. Judy er et af de mest karakteristiske træk ved aldringsprocesserne, at der er mindre Q10 i blodet, som går ud over en lang række vitale funktioner.

Mekanismer under aldringsprocesserne

Det ser ikke ud til, at der er særlige gener, som disponerer for tidlige eller sene aldringsprocesser. Men forskerne har identificeret flere mekanismer, som afslører, hvordan aldringsprocesserne arbejder. De går i korte træk ud på følgende, som omtales nærmere.

 • Oxidative skader forårsaget af frie radikaler
 • DNA-skader
 • Proteinskader
 • Dysfunktioner i cellernes signalering
 • Dysfunktioner i mitokondrierne, som er cellernes energiproducerende kraftværker
 • Som følge heraf dysfunktioner i væv og organer

Q10 beskytter mod aldringsmekanisme på flere fronter

Q10 er et enestående molekyle, der indgår i alle cellers energiomsætning. Ja uden Q10 vil vi falde døde om i løbet af få sekunder. Kroppens celler danner det meste Q10, og leveren er den største leverandør. Organer som hjerte, lever, lunger, nyrer og hjerne indeholder mest Q10, fordi der er en stor energiomsætning. Q10 optræder i to forskellige former:

 • Den oxiderede form ubiquinon med særlig betydning for cellernes energiomsætning.
  Findes primært i mitokondrierne.
 • Den ikke-oxiderede form ubiquinol med særlig betydning som antioxidant.
  Findes primært i blodet.

Ved hjælp af enzymprocesser bliver ubiquinon og ubiquinol hele tiden omdannet fra den ene til den anden form afhængig af cellernes og kroppens behov.
Hos mennesker har Q10 alt i alt følgende vitale funktioner gennem hele livet:

 • Indgår i mitokondriernes energiomsætning (ATP)
 • Antioxidant, der beskytter fedtstoffer, celler og mitokondrier mod frie radikaler
 • Involveret i aktivering af DNA og proteiner med betydning for cellernes signalering
 • Involveret i reparationer af ødelagt DNA
 • Modvirker oxidativ stress
 • Forbedrer endothelcellernes funktion og beskytter derved mod åreforkalkning
 • Modvirker inflammationer, som er involveret i de fleste kroniske sygdomme, også selvom de ikke mærkes direkte

Evnen til at danne Q10 daler med alderen og i andre situationer

Kroppens evne til at danne Q10 forringes gradvist fra 20-årsalderen. Således vil en 65-årig normalt kun producere den halve mængde Q10 i forhold til en 25-årig.
Kolesterolsænkende medicin, visse sygdomme og fysisk inaktivitet forringer også egenproduktionen.
Når der er mindre Q10 i blodet, går det især ud over cellernes energiproduktion og organer som hjerte, lunger, nyrer, lever og hjerne med et stort behov for Q10.
Cellerne bliver også mere sårbare over for oxidativ stress, som er den røde tråd i aldringsprocesserne og mange kroniske sygdomme.

 Indholdet af Q10 falder med alderen i forskellige organer

Figuren viser, hvordan indholdet af Q10 falder med alderen i forskellige organer

Q10 beskytter mod oxidativ stress og molekylære skader

Ved oxidativ stress er der en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter.
Frie radikaler er et biprodukt af vores egen vejrtrækning, og mængden øges under aldringsprocesser, stress, inflammationer, forgiftninger, tobaksrøg og bestråling. Frie radikaler er nogle aggressive molekyler med en uparret elektron, og i jagten på den manglende elektron skaber de kædereaktioner inde i cellerne og mellem cellerne. Cellemembranens lipider (fedtstoffer) samt DNA og mitokondrier er særlig sårbare. Således kan de frie radikalers angreb godt sammenlignes med bilen, der ruster og mister sine køreegenskaber.
Førende forskere som den anerkendt cellebiolog Bruce H. Lipton betragter cellemembranen som cellens hjerne, der via signaler udefra giver besked til cellekernen om, hvilke gener, der skal aktiveres. Derfor er de oxidative skader på cellemembranen særlig problematiske.
Det er også problematisk, når mitokondrierne angribes, da de har deres eget DNA (mtDNA) og mange andre funktioner som regulering af cellens stofskifte, calciumsignalering, syntese af steroidhormoner, regulering af membranpotentialet (cellemembranens elektriske spændingsforskel) og apoptose (programmeret celledød).
Vores eneste værn mod de frie radikalers terror er forskellige antioxidanter, hvor Q10 spiller en ganske særlig rolle, som ingen andre antioxidanter kan erstatte.

Mange aldringsprocesser skyldes dårligt fungerende mitokondrier.

Mangel på Q10 kan måske føre til demens

Hjernen bruger meget energi, og derfor har den også behov for meget Q10. Vi vil gerne være åndsfriske til det sidste, men mange ældre rammes af demens, der først og fremmest viser sig ved dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Demensen kommer ofte snigende, og i begyndelsen er det svært at afgøre, om der er tale om sygdom. Ifølge et japansk studie, som er publiceret i Atherosclerosis, er lave niveauer af Q10 i blodet forbundet med en større risiko for at udvikle demens. Forskerne antager derfor, at blodets niveau af Q10 kan være med til at forudsige risikoen for at udvikle sygdommen.
Q10´s evne til at beskytte mod demens kan skyldes flere faktorer. Nemlig, at Q10 indgår i cellernes energiomsætning, at Q10 beskytter neuronerne og mitokondrierne mod frie radikaler og oxidativ stress, og at Q10 beskytter mod forkalkninger i hjernen.

Q10, muskler, træning og vitalitet

Med alderen øges de oxidative ødelæggelser af mitokondriernes DNA i musklernes celler. Dette bidrager til det aldersrelaterede tab af muskelmasse. I denne forbindelse kan tilskud med Q10 formindske de oxidative skader og reducere tabet af muskelmasse. Især i kombination med motion eller andre aktiviteter, hvor musklerne bruges. For det vides, at koncentrationen af Q10 er relativt større hos ældre personer, der er fysisk aktive.
Et svensk studie, hvor en gruppe ældre raske personer gennem flere år tog tilskud med Q10 og selengær, afslørede, at de opnåede en bedre fysisk kondition og mere vitalitet. Studiet hedder KiSel-10, og det fortjener mere omtale.

Q10-molekylet fungerer som et unikt redoxpar

Q10´s evne til at fungere i en ikke-oxideret og i en oxideret form kaldes for et redoxpar. Molekylet vekselvirker således mellem to separate og livsvigtige funktioner, som intet andet kan erstatte. Der er samtidig brug for selen, så vekselvirkningen kan finde sted.

KiSel-10 studiet: Bedre livskvalitet og halvering af dødsfald

KiSel-10 studiet er epokegørende, fordi det blev udført på ældre, raske personer. Studiet havde egentlig til formål at afsløre, om tilskud med Q10 og selen kunne reducere de igangværende aldringsprocesser og forlænge levetiden.
Undersøgelsen omfattede 443 ældre mænd og kvinder (70-88 år). Den ene gruppe fik en kombination af 200 mg Q10 om dagen og 200 mikrogram selengær. Begge produkter i lægemiddelkvalitet. Den anden gruppe fik identisk placebo (snydemedicin)
Studiet blev udført af den svenske kardiolog Urban Alehagen og hans forskerteam fra Universitetet i Linköping og Karolinska Instituttet i Stockholm.
Kombinationen af Q10 og selen var relevant. Dels fordi ældre producerer mindre Q10, og dels fordi jorden i Europa er fattig på selen, som har betydning for, at Q10 kan vekselvirke mellem de to former.
KiSel-10 studiet afslørede, at de deltagere, der fik Q10 og selengær havde:

 • Bedre livskvalitet
 • Bedre hjertefunktion
 • Færre hospitalsindlæggelser
 • 53 % færre dødsfald

KiSel-10 studiet er publiceret i International Journal of Cardiology.

En 10-års opfølgning og en 12-års opfølgning af det svenske studie viser desuden, at behandlingen med Q10 og selengær også har en markant langtidseffekt på hjertefunktionen og levetiden. Man kan sandsynligvis forvente en endnu større effekt, hvis man fortsætter med tilskuddene.

Kronisk hjertesvigt rammer millioner af mennesker på verdensplan

Statistikken viser, at omkring 33 procent ikke lever et år efter, at de har været indlagt med hjertesvigt for første gang.

Kolesterolsænkende medicin, Q10 og aldringsprocesser

Omkring 600.000 danskere tager hver dag statiner mod forhøjet kolesterol, og det kan i sig selv fremskynde aldringsprocesserne. Det skyldes, at statiner virker ved at blokere for et leverenzym (HMG-CoA), som vi også bruger til at danne Q10. Det betyder med andre ord, at statiner også hæmmer produktionen af Q10. Det går især ud over de organer, som har et stort energibehov. Derfor er de udbredte bivirkninger af statiner typisk træthed, koncentrationsbesvær, muskelsmerter og følelsen af at være gammel fysisk og psykisk. På sigt kan der også tilstøde andre bivirkninger, da mangel på Q10 som en enestående antioxidant øger risikoen for oxidativ stress. Derfor anbefales tilskud med 100 mg Q10 daglig til statinbrugere.

Diabetes, Q10 og statiner

Stadig flere rammes af diabetes 2, og ældre er særlig udsatte. Diabetes er blandt andet forbundet med hjertekarsygdomme og øget risiko for kræft, som reducerer den forventede levetid. Tidligere undersøgelser har vist, at tilskud med 200 mg Q10 daglig i tre måneder har reduceret oxidativ stress og derved reduceret risikoen for åreforkalkning og hjertekarsygdomme.
Tilskud med 100 mg Q10 i tre måneder har signifikant reduceret de involverede inflammationer ved diabetisk neuropati. Sygdommen skyldes skader på nervesystemet, der regulerer hjertekar--funktionen, og komplikationen er forbundet med øget risiko for sygelighed, amputationer og død.
Det viser sig desuden, at brugen af statiner (især simvastatin) giver en øget risiko for at udvikle diabetes 2 med 10-40 procent.
Det er derfor et paradoks, at statiner øger risikoen for diabetes, der i sig selv øger risikoen for åreforkalkning og hjertesvigt.

Paradentose og hjertekarsygdomme

Paradentose er en udbredt tandsygdom, der især er udbredt hos voksne og ældre mennesker. Patienter med paradentose mangler Q10 i deres tandkød, og adskillige undersøgelser har afsløret, at tilskud med Q10 kan have en positiv indflydelse på den frygtede sygdom, der ikke alene kan få tænderne til at falde ud, men også øger risikoen for hjerte-karsygdomme.
Mange tandlæger har efterhånden erfaret, at mange kroniske sygdomme i virkeligheden er infektioner i blodet, der blandt andet kan overføres fra bakterier i det syge tandkød.
I forebyggelsen af paradentose er det også vigtigt med grundig tandhygiejne efter hvert måltid, og at tandlægen fjerner plak.

Andre sygdomme og konklusion

I bogen Coenzyme Q10 - An Insiders Guide kommer Dr. William V. Judy også ind på andre sygdomme som hjertesvigt, forhøjet blodtryk, kræft, migræne, kronisk træthedssyndrom og neurodgenerative sygdomme, hvor oxidativ stress og skader på mitokondrierne kan være involveret.
Mange af de aldersrelaterede sygdomme hænger i det hele taget sammen med den dalende egenproduktion af Q10, som forringer cellernes energiproduktion og gør dem mere sårbare.
Dr. William V. Judy konkluderer derfor, at det er oplagt at tage tilskud med Q10, så man derved kompenserer for den faldende egenproduktion og forsinker aldringsprocesserne. Han skriver desuden:

 • Der er evidens for, at tilskud med Q10 kan trænge helt ind i mitokondrierne og understøtte deres produktion af energi i form af ATP
 • Der er evidens for, at tilskud med Q10 beskytter mitokondrierne mod oxidativ stress
 • Der er evidens for, at tilskud med Q10 forbedrer cellernes reparation af ødelagt DNA
 • Der er evidens for, at Q10 regulerer inflammationer via signalaktiviteter

Afslutningsvis citerer Dr. William V. Judy en af de første og største pionerer inden for Q10 forskningen, nemlig Karl Folkers, som har sagt:

”Q10 kurerer ikke hvad som helst. Q10 er blot fundamentalt for cellernes evne til at producere energi, og uden energi er der intet liv.”

Det er vigtigt at vælge et Q10 produkt i lægemiddelkvalitet

I bogen kommer Dr. William V. Judy flere gange ind på, at kvaliteten af et Q10 produkt har afgørende betydning for udfaldet af diverse forsøg. Selvom et patenteret Q10 produkt har vist gode resultater i flere forsøg, kan det slet ikke overføres til andre Q10 produkter. Det skyldes, at vi har svært ved at optage Q10, med mindre Q10 stoffet opløses helt i enkelt molekyler, og det kræver en særlig olieopløsning og varmeteknik.
Derfor anbefaler Dr. William V. Judy da også, at man vælger et Q10 produkt i lægemiddelkvalitet, hvor der stilles store krav til indhold og kvalitet.
Som nævnt findes Q10 i to former – ubiquinon og ubiquinol. I langt de fleste forsøg har man anvendt ubiquinon, som er mere stabil, og som omdannes til ubiquinol efter behov.
I forbindelse med Q10 tilskud er det mest afgørende derfor, at vælge et produkt af lægemiddelkvalitet, som kan optages, og som når helt ind i cellernes mitokondrier.
I henhold til KiSel10 studiet kan man med fordel supplere behandlingen med selengær, da jorden i Europa er fattig på selen, og selen er vigtig for, at Q10 kan vekselvirke mellem de to former.

Referencer:

William V. Cody. Coenzyme Q10. An Insider´s Guide. Ny Videnskab 2018

David Mantle and Iain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb

Momiyama Y. Serum coenzyme Q10 levels as predictor of dementia in a Japanese general population. Atherosclerosis. 2014

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Hannou SA et al. Fructose metabolism and metabolic disease. J. Clin Invest 2018

Bruce H. Lipton. Intelligente celler. Borgen 2009

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

 • Oprettet den .