Skip to main content

Sammenhæng mellem COVID-19-dødsfald og D-vitaminmangel i Europa

Sammenhæng mellem COVID-19-dødsfald og D-vitaminmangel i EuropaDet er især ældre og kronisk syge, som er sårbare over for COVID-19 og andre luftvejsinfektioner. Det er samtidig et faktum, at mangel på essentielle næringsstoffer forringer immunforsvaret, hvilket kan få alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, hvad enten man er vaccineret eller ej. For et større studie af 19 Europæiske lande har nu afsløret, at lave niveauer af D-vitamin i blodet øger risikoen for komplicerede COVID-19-infektioner, hospitalsindlæggelser og dødsfald. Ifølge forskerne er det derfor nødvendigt at debattere og optimere befolkningernes status af D-vitamin, hvilket også gælder evnen til at modstå fremtidige pandemier.

Under COVID-19-pandemien slap de fleste med ingen eller moderate symptomer. Og det er stadig ældre over 65 år samt patienter med ko-morbiditeter som forhøjet blodtryk, diabetes type-2 og andre kroniske sygdomme, som er særlig udsatte for komplicerede tilfælde, hospitalsindlæggelser og død. Det vides også, at yngre populationer, som vi for eksempel ser i Afrika, havde færre tilfælde af COVID-19-infektioner og færre dødsfald i forhold til populationer som de Europæiske, med flere ældre over 65 år. I midten af 2021 havde COVID-19-infektioner ramt omkring 180 millioner mennesker, hvor de Europæiske regioner rapporterede flest tilfælde.
Fejlernæring og mangel på næringsstoffer øger desuden risikoen for at blive smittet med COVID-19, at få komplikationer og dø. Det skyldes, at forskellige vitaminer, mineraler og fedtsyrer har afgørende betydning for et velfungerende immunforsvar på flere fronter. Der har i den forbindelse været en del fokus på D-vitamin, da mangler er så udbredte – især blandt ældre og på de nordligere himmelstrøg som Europa, hvor vi kun kan danne D-vitamin i sommerhalvåret.

Jo mere D-vitamin i blodet, jo lavere risiko for COVID-19-infektion og død

Formålet med det europæiske studie var at se nærmere på forholdet mellem blodets niveau af D-vitamin, og hvordan det påvirker risikoen for at dø af COVID-19. Forskerne indhentede derfor en række data fra 19 europæiske lande i perioden 1. marts 2020 - 14. juni 2023 fra ”Our World in Data”. Disse data blev så inkluderet i en statistisk analyse.
De 19 europæiske lande inkluderede Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Holland, Frankrig, Portugal, Spanien, Italien, Schweiz, Østrig, Grækenland, Ungarn, Tjekkiet og Slovenien. Men Grækenland blev udelukket fra studiet, da der manglede data til analysen.
Studiet af de andre 18 lande i Europa afslørede, at dødeligheden som følge af COVID-19 var signifikant lavere i de lande, hvor det gennemsnitlige niveau af D-vitamin lå over 50 nmol/l i forhold til europæiske lande, hvor det gennemsnitlige niveau lå under 50 nmol/l.
Der var i det hele taget en klar sammenhæng mellem blodets niveau af D-vitamin og risikoen for at dø af COVID-19. Det bør desuden tilføjes, at den nedre grænseværdi af blodets D-vitaminindhold ligger på 50 nmol/l, og at de optimale niveauer bør ligge over 75 nmol/l.
Det europæiske studie er publiceret i Nutrients. Her henviser forfatterne også til andre studier, der viser en klar sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og risikoen for at dø af COVID-19. Herunder et tysk studie af 185 hospitalsindlagte patienter.
Det er samtidig problematisk, at mangel på D-vitamin er så udbredt blandt ældre og sårbare grupper. Dette skyldes blandt andet, at de får mindre sol, at de har vanskeligere ved at danne og aktivere D-vitaminet, og at de tager forskellige medicintyper (herunder kolesterolsænkende statiner), som yderligere hæmmer egenproduktionen og udnyttelsen.

D-vitamins betydning for immunforsvaret og sundhedsfarlige ko-morbiditeter

I studiet beskriver forfatterne, hvordan D-vitamin har betydning for det medfødte immunforsvar og nogle antibiotiske peptider i luftvejene, som beskytter kroppen mod luftvejsinfektioner som COVID-19. Derudover regulerer D-vitamin de inflammatoriske processer, hvilket er en meget vigtig funktion, da komplicerede tilfælde af COVID-19 netop er karakteriseret af hyperinflammation, som kan forårsage den livstruende tilstand ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom). Derudover er der også en sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og ko-morbiditeter som hjertekarsygdomme og diabetes, der øger risikoen for, at infektioner med COVID-19 bliver livstruende. Derfor kan tilstrækkelige niveauer af D-vitamin i blodet indirekte reducere risikoen for komplicerede COVID-19-infektioner ved at reducere disse ko-morbiditeter.
Da mangel på D-vitamin er så udbredt blandt ældre og andre sårbare grupper, efterlyser forfatterne flere studier, som kan afsløre effekten af D-vitamintilskud. Det bør desuden tilføjes, at disse tilskud bør være i en god kvalitet og så store, at de optimerer blodets niveau.
Forfatterne efterlyser også, at problematikken omkring den udbredte D-vitaminmangel bliver debatteret i relation til fremtidige pandemier.

Referencer:

Amar S. Ahmad et al. Association between Average Vitamin D Levels and COVID-19 Mortality in 19 European Countries – A Population-Based Study. Nutrients 2023

Intermountain Healthcare: New study finds current dosing recommendations may not help patients achive optimal levels. EurekAlert. 2023


  • Oprettet den .