Skip to main content

Magnesiumtilskud modvirker sundhedsfarlige inflammationer

Magnesiumtilskud modvirker sundhedsfarlige inflammationerAldringsprocesser og de fleste kroniske sygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og kræft er præget af kroniske inflammationer, der skader sundt væv. Hvis der opstår akut hyperinflammation under infektioner med influenza og COVID-19 kan tilstanden blive livstruende. Derfor er det livsvigtigt, at kroppen kan regulere de inflammatoriske processer. I denne forbindelse er der blandt andet brug for magnesium. Det fremgår af en meta-analyse, som er publiceret i Nutrients. Her kommer forskerne nærmere ind på, hvordan tilskud med magnesium kan reducere forskellige inflammationsfremmende markører. Magnesium bidrager desuden til at aktivere D-vitamin, som ligeledes regulerer de inflammatoriske processer.

Det er selvfølgelig livsvigtigt, at immunforsvaret kan bekæmpe akutte infektioner og forgiftninger ved at iværksætte en inflammation, som bør reguleres nøje ved hjælp af cytokiner og andre markører. Det er også vigtigt, at immunforsvaret trækker sig tilbage, når opgaven er udført.
Hvis der opstår kronisk inflammation, bliver tilstanden meget sundhedsskadelig, fordi kroppen hele tiden producerer forskellige cytokiner og andre proinflammatoriske stoffer. Dette medfører blandt andet oxidativ stress, som kan skade celler og væv.
Det viser sig, at aldringsprocesser, overvægt og mange kroniske sygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme, gigtsygdomme, stofskiftesygdomme, astma, paradentose, tarmbetændelser, depression, Alzheimers sygdom, sklerose og kræft er præget af kroniske inflammationer. Og i følge WHO er kroniske inflammationer og de ledsagende kroniske sygdomme den største dødsårsag på verdensplan. Udbredelsen forventes at stige drastisk inden for de næste 30 år, hvis der ikke sker fundamentale ændringer i befolkningernes levevis og kostvaner. I det nye studie har forskerne fokus på magnesium, og hvordan tilskud regulerer inflammationer.

Magnesium reducerer markører for inflammation og hæver nitrogenoxid

Magnesium er et af de mineraler, som vi skal have mest af. Magnesium er involveret i mere end 600 enzymprocesser, som blandt andet har betydning for nervesystemet, muskler, blodsukker, væskebalance, samspil med calcium og udnyttelse af D-vitamin.
Et stigende antal studier har afsløret magnesiums positive effekt på helbredet. Det ser også ud til, at magnesium har betydning for de inflammatoriske processer, men her har studierne været begrænsede.
I den nye meta-analyse indhentede forskerne 17 randomiserede, kontrollerede studier fra forskellige databaser. De pågældende studier omhandlede alle, hvorvidt tilskud med magnesium har en effekt på forskellige markører for inflammation i forhold til placebo.
Studierne inkluderede i alt 889 deltagere med en gennemsnitsalder på 46 år.
Studierne afslørede, at tilskud med magnesium reducerede følgende markører:

 • CRP (serum reaktive protein).
 • Plasma fibrinogen
 • TRAP (tartrate-resistent acid phosphatase type 5)
 • TNF-ligander (tumor necrosis factor-ligander)
 • ST2 protein
 • Interleukin-1

Forskerne konkluderer derfor, at tilskud med magnesium signifikant reducerer forskellige inflammationsfremmende markører og især CRP.
Forskerne kommer endvidere ind på, hvordan reduceringen af disse markører regulerer immunforsvarets hvide blodlegemer, så de ikke overreagerer.
En anden vigtig mekanisme er, at magnesium sidder i cellernes calciumkanal som en bolt, der holder calciumkoncentrationen meget lille i alle de bløde væv. Hvis der mangler magnesium, øges risikoen for, at der lukkes for meget calcium ind i cellerne. Dette stresser cellerne, så de blandt andet kan udvikle inflammatoriske tilstande. Og af samme grund bør man aldrig tage calciumtilskud uden magnesiumtilskud.
Magnesiumholdige enzymer sørger desuden for, at vi kan aktivere den D-vitaminform, som vi danner fra solen eller får gennem tilskud. Dette er meget vigtigt, da D-vitamin i sig selv har afgørende betydning for immunforsvaret og regulering af inflammatoriske processer.
Derudover fandt forskerne, at magnesium øgede blodets indhold af nitrogenoxid (NO). Nitrogenoxid har mange funktioner, som at slå luftbårne mikrober ihjel, at få den glatte muskulatur til at slappe af og at være karudvidende.
I de forskellige studier fik deltagerne 250-500 mg magnesium daglig.
Den nye meta-analyse er publiceret i Nutrients.

Kilder til magnesium og kvalitet af tilskud

Magnesium findes især i fuldkorn, mandler, nødder, kål og andre grove og grønne fødevarer. Men gennem de sidste årtier er magnesiummangel blevet udbredt på grund af udpint jord, raffinering, ensidige kostvaner og andre årsager.
De officielle anbefalinger, RI, ligger på 375 mg, men behovet kan godt være større, hvis man for eksempel er overvægtig, får vanddrivende medicin eller lider af en kronisk inflammation.
Tilskud bør endelig være i organiske og letoptagelige former. Magnesiumoxid, som findes i mange tilskud samt Magnesia mod forstoppelse, er svært at optage og virker kun lokalt i tarmen.

Årsager til udbredt magnesiummangel

 • Ensidige kostvaner
 • Gødning og pesticider forringer afgrøders indhold af magnesium
 • Der er mindre magnesium i ikke-økologiske og raffinerede fødeemner
 • For meget calcium gennem mejeriprodukter og tilskud
 • Stort forbrug af alkohol og andre stimulanser
 • Diabetes og andre kroniske sygdomme
 • Vanddrivende medicin
 • Kronisk diarre
 • Stress

Andre nyttige råd til behandling af kroniske inflammationer

I den følgende artikel kan du læse mere om, hvordan kroniske inflammationer er den største dødsårsag, og hvordan de kan forebygges og bekæmpes med fiskeolier, D-vitamin, magnesium og zink.

»Kroniske inflammationer er den største dødsårsag«

Referencer

Nicola Veronese et al. Effect of Magnesium Supplementation on Inflammatory Parameters: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients 2022.

Mohsen Nabi-Afjadi et al. The effect of vitamin D, magnesium and zinc supplements on interferon signaling pathways and their relationship to control SARS-CoV-2 infection. Clinical and Molecular Allergy. 2021

Megan Ware. Why do we need magnesium? Medical News Today. 2020

Gerry K. Schwalfenberg and Stephen J. Genuis. The Importance of Magnesium in Clinical Healthcare. Scientifica (Carro) 2017

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

Roma Pahwa; Ishwarial Jialal. Chronic Inflammation. NCBI April 2018

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016


 • Oprettet den .