Skip to main content

For lidt omega-3 og for meget omega-6 i barndommen øger risikoen for astma senere i livet

For lidt omega-3 og for meget omega-6 i barndommen øger risikoen for astma senere i livetSiden 1950´erne er tilfælde af astma steget dramatisk, hvor børn og unge er særlig udsatte. Ændrede spisevaner betyder meget, og et svensk befolkningsstudie har nu vist, at børn, som får for lidt omega-3 og for meget omega-6 i kosten, har en øget risiko for at udvikle astma senere i livet. Det tyder desuden på, at et større indtag af omega-3 fedtsyrer fra fed fisk eller tilskud modvirker de inflammatoriske processer ved astma. Du kan også læse om et andet næringsstof, som styrker lungefunktionen og reducerer astma.

Vi skal selvfølgelig kunne bekæmpe smittekim ved hjælp af hurtige og effektive inflammatoriske processer. Men astma er karakteriseret af en uhensigtsmæssig kronisk inflammation i luftvejene, som kan udløses af virusinfektioner og luftbårne allergener. Når immunforsvaret overreagerer, dannes der for meget histamin, som får bronkierne til at trække sig sammen. Dette giver vejrtrækningsbesvær. Inflammationsprocesserne bevirker desuden, at der dannes for meget slim og vedvarende trang til at hoste det op. Følgevirkningerne er træthed, som forværres af dårlig søvnkvalitet.
De fleste tilfælde af astma begynder i barndommen, og stadig flere rammes af sygdommen. Den nuværende behandling er overvejende baseret på inhalation af binyrebarkhormoner, hvilket reducerer luftvejsinflammationen og de tilstødende symptomer. Men denne behandling fjerner ikke årsagen, og der er risiko for en række bivirkninger.
Derfor har der gennem de sidste årtier været et stigende fokus på kosten – herunder indtaget af omega-3 og omega-6 fedtsyrer, som ofte er ude af balance.

Derfor skal omega-3 og omega-6 være i en form for balance

Vi får primært omega-3 fra fed fisk og omega-6 fra de fleste planteolier Begge fedtsyrer er livsvigtige, og de findes i vores cellemembraner, hvor de indgår i en lang række biokemiske processer, herunder inflammationsprocesser. Samtidig er balancen mellem de to fedtsyrer vigtig. For det viser sig, at for lidt omega-3 og for meget omega-6 skaber grobund for kroniske inflammationer.
Fedtsyrernes form har også betydning. I denne forbindelse indeholder fed fisk omega-3 formerne EPA og DHA, der hæmmer de inflammatoriske processer i luftvejene og andre steder i kroppen. Det sker mere præcist ved at undertrykke produktionen af inflammationsfremmende stoffer som C-reaktivt protein (CRP), interleukin-6 (IL-6) og tumor nekrose faktor alfa (TNF-a).

Det svenske studie bekræfter, at mere omega-3 og mindre omega-6 modvirker astma

Der har været en del studier, som omhandler, hvorvidt gravides indtag af omega-3 fedtsyrer reducerer risikoen for, at barnet udvikler astma og allergi. Men der har ikke været så mange studier, der omhandler børnenes eget indtag af omega-3 fedtsyrer og risikoen for at udvikle astma senere i livet. Dette ville svenske forskere derfor se nærmere på ved at analysere et befolkningsstudie ”Barn, Allergi, Miljø, Stockholm, Epidemiologi” (BAMSE) med omkring 4.000 deltagere, som var født mellem 1994-1996 i Stockholm. Børnene fik regelmæssigt spørgeskemaer, der omhandlede kost, livsstil, miljø og allergiske sygdomme, inklusive astma. Forældrene hjalp i vid udstrækning med at udfylde disse spørgeskemaer.
Forskerne udregnede sideløbende børnenes samlede indtag af omega-3 fedtsyrer (ALA, EPA og DHA) og omega-6 fedtsyrer (LA og AA) samt forholdet mellem disse fedtsyrer i kosten. Deltagerne fik også foretaget blodprøver for at analysere indholdet af omega-6 og omega-3 fedtsyrer.
Baseret på spørgeskemaerne blev tilfælde af astma rapporteret, når deltagerne var 8, 16 og 24 år. Deltagernes lungefunktion blev også målt.
Det viste sig, at et højt indtag af omega-6 fedtsyrer i 8-16-årsalderen hang sammen med en øget risiko for at udvikle astma i 24-årsalderen. I modsætning hertil hang et højere indtag af omega-3 fedtsyre i 8-16-årsalderen sammen med en lavere risiko for at udvikle astma i 24-årsalderen. Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem indtaget af de to fedtsyrer og lungefunktion.
Det svenske studie er publiceret i The American Journal of Clinical Nutrition.
I tilknytning hertil har et britisk befolkningsstudie fra Queen Mary University of London vist, at et højere indtag af omega-3 fedtsyrer i 7-års-alderen kan reducere risikoen for at udvikle astma i 11-14-årsalderen. Men kun hvis barnet har en bestemt genvariant.
Studiernes resultater er i tråd med tidligere studier, der viser at flere omega-3 fedtsyrer gennem kost eller tilskud ofte kan have en god effekt på astma og reducere medicinforbruget. Også blandt voksne. Det kan også svare sig at reducere indtaget af omega-6 fedtsyrer fra planteolier, margarine, friture og junkfood.

Fed fisk og tilskud med fiskeolier

Ifølge de officielle kostanbefalinger skal voksne og større børn spise minimum 350 gram fisk om ugen, hvoraf de 200 gram bør være fra fed fisk som laks, ørred, makrel, sild og ansjoser. Men det viser sig, at industrielt opdrættede fisk i handlen ikke indeholder de optimale mængder omega-3 fedtsyrer grundet et unaturligt foder. Man bør derfor vælge fede fisk som vildlaks, sild og ansjoser fra rene farvande og undgå rovfisk som tun, der ophober for mange tungmetaller.
Personer med astma og inflammationer kan have et øget behov.
Hvis man ikke kan lide fisk eller bare spise for lidt, er det oplagt at tage tilskud eller kombinere fisk og tilskud, så man får nok omega-3.

  • Omega-3 og omega-6 er livsvigtige fedtsyrer, som bør være i en form for balance
  • Gode kilder til omega-6 er nødder, mandler, kerner og frø
  • Mange får for meget omega-6 fra planteolier (fx fra solsikke, tidsel, majs, vindruekerne), margarine, friture og junkfood.
  • Indtaget af omega-3 er faldet grundet mindre fed fisk og unaturligt foder, hvilket også afspejler sig i mejeriprodukter og kød.
  • Mangel på omega-3 fedtsyrer øger risikoen for astma
  • Mange har glæde af at få flere omega-3 fedtsyrer gennem kosten eller tilskud med fiskeolier af en god kvalitet.

D-vitamin kan også reducere risikoen for astma

Ifølge en australsk undersøgelse, som tidligere er omtalt på denne hjemmeside, er der også en sammenhæng mellem blodets indhold af D-vitamin og lungefunktionen, herunder astma. Det kan du læse mere om i denne artikel.

»D-vitamin styrker lungefunktionen og reducerer risikoen for bronkitis, astma og infektioner«

Referencer

Sandra Ekström. Dietary intake and plasma concentrations of PUFAs in childhood and adolescence in relation to asthma and lung function up to adulthood. The American Journal of Clinical Nutrition March 2022

Mohammad Talaei et al. Intake of n-3 polyunsaturated fatty acids in childhood, FADS genotype, and incident asthma. European respiratory Journal. 2021

Queen Mary University of London. Consuming omega-3 fatty acids could prevent asthma, study suggest. ScienceDaily. January 27, 2021

Isobel Stoodley et al. Higher omega-3 Index Is Associated with better Asthma Control and Lower Medication Dose: A Cross-sectional Study. Nutrients 2020

Emily P Brigham et al. Omega-3 and Omega-6 intake Modifies Asthma Severity and Response to Indoor American Journal of respiratory and Clinical Care Medicine. 2019

https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/spis-mere-fisk/


  • Oprettet den .