Skip to main content

Brist på D-vitamin ökar risken för hjärtsjukdomar och tillskott kan rädda liv

Brist på D-vitamin ökar risken för hjärtsjukdomar och tillskott kan rädda livBrist på D-vitamin är utbrett och medför en större risk för åderförkalkning, hjärtsjukdomar och högt blodtryck. Detta framgår av en studie från University of South Australia. Eftersom hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen ser forskarna därför en stor potential i tillskott med D-vitamin, som på sikt kan rädda miljontals liv.

Hjärt-kärlsjukdomar hos äldre kan kopplas till zinkbrist

Hjärt-kärlsjukdomar hos äldre kan kopplas till zinkbristÄldre är särskilt sårbara för hjärt-kärlsjukdom, som är den största dödsorsaken. Det är allmänt känt att kosten har stor betydelse vid själva förebyggandet. I detta sammanhang har ett forskarteam tittat närmare på spårämnet zink, eftersom det är involverat i många funktioner av betydelse för hjärtat och cirkulationen. Samtidigt fann forskarna att äldre ofta lider brist på zink av olika anledningar. Därför bör hälsomyndigheternas officiella dagliga rekommendationer av zink för äldre ses över med hänsyn till hjärt-kärlhälsan och andra funktioner för vilka zink är viktigt.

K-vitamin minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar

- som fortfarande är den största dödsorsaken

K-vitamin minskar risken för hjärt-kärlsjukdomarKostens innehåll av K1- och K2-vitamin minskar risken för åderförkalkning och hjärt- och kärlsjukdomar via flera mekanismer. Men det har gjorts relativt få studier som visar på sambandet. I en dansk studie, publicerad i Journal of the American Heart Association, har forskarna därför tittat närmare på hur kostens innehåll av de två K-vitaminerna hänger samman med sjukhusinläggningar på grund av åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar. Men hur motverkar K-vitamin åderförkalkning, och hur mycket behöver vi egentligen?

K2-vitaminets förbisedda betydelse för hjärtat, cirkulationen och livslängden

K2-vitaminets förbisedda betydelse för hjärtat, cirkulationen och livslängdenHjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken, och det visar sig att en alarmerande brist på K2-vitamin är en bidragande orsak. Detta framgår av en ny översiktsartikel publicerad i Open Heart. Författarna kommer närmare in på hur K2-vitamin reglerar kroppens kalciumfördelning, och hur brister ökar risken för åderförkalkning, artärstelhet, insulinresistens och hjärtsvikt. Å andra sidan har tillskott med K2-vitamin visat sig förbättra cirkulationen och hjärthälsan på flera fronter. Tillskott kan också ha en positiv effekt vid inflammationstillstånd och typ 2-diabetes. Samtidigt är det problematiskt att den moderna kosten innehåller för lite K2-vitamin, och att flera läkemedelstyper hämmar kroppens utnyttjande av K2-vitamin. Men hur mycket behöver vi egentligen?

Kliniska bevis för att tillskott med Q10 hjälper vid hjärtsvikt

Kliniska bevis för att tillskott med Q10 hjälper vid hjärtsviktUtan Q10 inget liv, för koenzymet ingår i alla cellers energiomsättning. Q10 fungerar dessutom som en viktig antioxidant, som skyddar kretsloppet och hjärtat mot oxidativ stress. Vi bildar Q10 själva, men mängden minskar gradvis med åldern. Det har dessutom visat sig att hjärtat hos hjärtsviktpatienter innehåller mindre Q10, och detta kan få allvarliga konsekvenser. Men årtionden av forskning avslöjar att tillskott med Q10 kan förbättra livskvaliteten och minska dödligheten med upp till 50 procent. Detta framgår bland annat av en ny översiktsartikel i tidskriften Journal of Clinical Medicine, där författarna hänvisar till 90 publicerade artiklar. Samtidigt är det viktigt att Q10 ges i optimal mängd, och att det kan tas upp. Man bör också vara välförsedd med selen, som har betydelse för att Q10 ska fungera optimalt.

Magnesium optimerar nivån och effekten av D-vitamin

Magnesium optimerar nivån och effekten av D-vitaminDet är viktigt att få tillräckligt med D-vitamin till ben, immunförsvar, cancerförebyggande och så vidare, men om man lider brist på magnesium går den önskade effekten förlorad. Detta beror på att magnesium ingår i själva aktiveringen av D-vitamin, så att det kan göra nytta i kroppens celler och vävnader. Magnesium reglerar också blodets innehåll av D-vitamin, så att det höjs vid låga nivåer och sänks vid höga. Detta framgår av en ny studie från Vanderbilt University i USA. Enligt forskarna är denna kunskap viktig, eftersom det har funnits olika resultat avseende blodets D-vitaminnivå i förhållande till tarmcancer och andra sjukdomar. Eftersom magnesiumbrist är ett utbrett och förbisett problem har många svårt att reglera blodets D-vitaminnivå. Då riskerar man samtidigt att vitaminet förblir ineffektivt i förebyggandet av en mängd olika sjukdomar.

Melatonin skyddar också mot hjärtrytmstörningar

Melatonin skyddar också mot hjärtrytmstörningarMelatonin är mest känt som ett sömnhormon och en kraftfull antioxidant. Enligt en ny studie kan melatonin också förbättra tillståndet hos råttor som har fått hjärtrytmstörningar med risk för hjärtinfarkt. Melatoninets förmåga att förbättra hjärtfunktionen är dock inte som antioxidant, vilket förundrade forskarna. Den nya studien presenterades under ett årligt möte för American Physiology Society (APS) i Orlando, Florida. Melatonin har således många livsviktiga funktioner. Men egenproduktionen minskar med åldern. Det kan inte bara påverka sömnkvaliteten, utan också hjärtat och cellernas hälsa.

Nytt fokus på biologisk ålder, blodcirkulation och antiaging

- med fyra viktiga näringsämnen

Nytt fokus på biologisk ålder, blodcirkulation och antiagingVåra födelsebevis avslöjar hur gamla vi är, men vår biologiska ålder säger mer om vår hälsa och förväntade livslängd. Den biologiska åldern är nära kopplad till blodcirkulationen, där åderförkalkning och artärstelhet är en progressiv process som i slutändan orsakar flest dödsfall. Ändå kan man göra mycket själv genom att vara välförsedd med de näringsämnen som har en särskild inverkan på blodcirkulationen. I den här artikeln tittar vi därför närmare på några aktuella studier på K2-vitamin, Q10, selen och omega-3, som på olika sätt förebygger åderförkalkning, artärstelhet och för tidig död på grund av hög blodcirkulationsålder.

Q10 har potential till att lindra hjärtsjukdomar, diabetes, njursjukdomar och andra kroniska sjukdomar

- men bara om kvaliteten är rätt

Q10 har potential till att lindra hjärtsjukdomar, diabetes, njursjukdomar och andra kroniska sjukdomarQ10 ingår i alla cellers energiomsättning. Det är också en viktig antioxidant som skyddar celler och kretsloppet på flera fronter. Vi bildar det mesta själva, men mängden minskar med åldern. Vissa sjukdomar är också förbundna med en lägre egenproduktion. I detta sammanhang har forskare funnit att tillskott med Q10 bland annat kan lindra symtom som ses vid hjärtsjukdomar, diabetes, njursjukdomar, migrän, kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi. Q10 kan också förbättra hjärtfunktionen hos äldre, friska människor, och därmed minska risken för att dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdomar. Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 betonar forskarna att tillskotten bör vara av läkemedelskvalitet. Detta framgår bland annat av en ny översiktsartikel som har publicerats online på www.nutraingredients.com.

Q10-tillskottens potential mot åldrandeprocesser, flera kroniska sjukdomar och läkemedelsbiverkningar

Q10-tillskottens potential mot åldrandeprocesser, flera kroniska sjukdomar och läkemedelsbiverkningarQ10 är ett enastående koenzym med betydelse för energiomsättningen och som en viktig antioxidant. Vi bildar den största mängden Q10 själva, men vår egen produktion minskar med åldern. Kolesterolsänkande statiner och bisfosfonater mot benskörhet hämmar också den egna produktionen av Q10. Under de senaste årtiondena har ett stort antal studier visat att tillskott med Q10 bromsar åldringsprocesserna. Tillskott med Q10 är också relevant vid hjärtsvikt och flera kroniska sjukdomar som många får när de blir äldre. Detta framgår av en större översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Mechanisms of Ageing and Development. Samtidigt är det viktigt att tillskottet är av läkemedelskvalitet med dokumentation om högt upptag.

Selenets roll som antioxidant vid många allvarliga sjukdomar

Selenets roll som antioxidant vid många allvarliga sjukdomarUnder de senaste årtiondena har flera studier rapporterat att låga selennivåer i blodet hänger samman med hjärt-kärlsjukdomar, cancer, ökad infektionsrisk, ämnesomsättningsstörningar och andra allvarliga sjukdomar. Eftersom selenbrist är utbrett har tillskott stor potential när det gäller den allmänna hälsan. I en översiktsartikel publicerad i Oxidative Medicine and Cellular Longevity har författarna tittat närmare på selenets roll som antioxidant i samband med en lång rad sjukdomar och metaboliska störningar.

Tillskott med selenjäst och Q10 förbättrar njurfunktionen

Tillskott med selenjäst och Q10 förbättrar njurfunktionenNjurarna rensar blodet, och deras funktion är avgörande för cirkulationen och en god hälsa. Normala cellfunktioner, även i njurarna, är beroende av ett antal seleninnehållande proteiner och koenzym Q10. Man har emellertid funnit brister på båda ämnena hos äldre i många delar av världen. Däribland Europa. Därför har en grupp forskare från Sverige utfört en studie där de först tittade närmare på kroppens selenstatus och njurfunktionen hos en grupp äldre personer. Därefter fick några av deltagarna tillskott med selenjäst och Q10 i cirka 4 år. Det visade sig att den grupp som fick de två tillskotten på flera parametrar uppnådde en bättre njurfunktion än placebogruppen. De två tillskotten tillskrivs en positiv effekt på cellernas energiomsättning, inflammation och oxidativ stress. Studien har publicerats i Nutrients.

Vilka kosttillskott förebygger hjärt-kärlsjukdomar?

Vilka kosttillskott förebygger hjärt-kärlsjukdomar?Hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande den största dödsorsaken, där kost och livsstil har stor betydelse. Enligt en ny metaanalys verkar tillskott med fiskolja, folsyra och Q10 vara bland de näringsämnen som är bäst på att minska risken. Samtidigt ska man vara medveten om att kosttillskott inte har någon särskild effekt om dosen är för låg eller kvaliteten är dålig.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer