Skip to main content

B-vitaminer och vissa drycker skyddar mot Alzheimers sjukdom

B-vitaminer och vissa drycker skyddar mot Alzheimers sjukdomBrist på B12-vitamin och folsyra ökar risken för Alzheimers sjukdom. Det beror på att dessa B-vitaminer reglerar nivån av homocystein i blodet, som inte får bli för hög. Det visar sig också att män och kvinnor reagerar olika på B-vitaminerna och homocystein i samband med de kognitiva funktionerna. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Nutrients. Risken att drabbas av Alzheimers sjukdom är också lägre hos yngre personer och om man dricker kaffe eller te. Tyvärr lider många äldre brist på de relevanta B-vitaminerna på grund av ensidig kost, brist på magsyra och olika läkemedelstyper.

Alzheimers sjukdom kännetecknas av en progressiv minskning av kognitiva funktioner som minne, orienteringsförmåga, språk och problemlösning. Studier visar redan att Medelhavskosten och DASH-dieten mot högt blodtryck kan förbättra de kognitiva funktionerna hos äldre. De senaste åren har man också lagt mer fokus på speciella näringsämnen. Det är redan känt att en låg nivå av B12-vitamin och folsyra (B9-vitamin) i blodet eller en förhöjd nivå av homocystein är associerad med kognitiv funktionsnedsättning. Den nya studien syftade därför till att undersöka huruvida kostvanor och blodnivån av B12-vitamin och folsyra hänger samman med utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Forskarna ville också undersöka om män och kvinnor reagerar olika.
I studien deltog 592 patienter med Alzheimers sjukdom, varav 246 var män och 346 kvinnor. Forskarna samlade in data om deltagarnas demografiska förhållanden och blodprofiler. Deltagarnas kostvanor bedömdes utifrån ett särskilt frågeformulär, FFQ (Food Frequency Questionnaire). Deltagarnas kognitiva förmågor bedömdes enligt en standardmetod som heter Mini Mental State Examination (MMSE), och ju högre poäng desto bättre kognitiva funktioner.
Studien visade att ett högre poäng på MMSE-skalan var förknippat med bättre utbildning, lägre BMI, yngre ålder och samt konsumtion av te eller kaffe. Kosten – däribland mejeriprodukter och kött – hade en positiv inverkan på blodets innehåll av homocystein och folsyra samt B12-vitamin, som bara finns i animaliska livsmedel.
Dessutom fann forskarna att det fanns ett direkt samband mellan blodinnehållet av B12-vitamin hos de manliga deltagarna och deras poäng på MMSE-skalan. Hos kvinnorna var det nivån av homocystein som var en mer kritisk och avgörande faktor.
Forskarna drar därför slutsatsen att både kostvanor och blodprofiler hänger samman med utvecklingen av kognitiv funktionsnedsättning och Alzheimers sjukdom. Det finns också en skillnad mellan de två könen när det gäller blodprofilen för B12-vitamin och homocystein i förhållande till kognitiva förmågor hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Varför är förhöjt homocystein en riskfaktor för Alzheimers sjukdom?

Homocystein är en aminosyra som bildas i alla kroppens celler efter nedbrytningen av en annan aminosyra som heter metionin. Homocystein passerar också ut ur kroppens celler och finns i blodomloppet. Men nivån får inte bli för hög, eftersom homocystein då fungerar som ett toxin. Homocystein, som uppträder som en mellanprodukt, måste därför brytas ner till en tredje aminosyra. Denna aminosyra, som kallas cystein, är involverad i många metaboliska processer samt bildandet av de livsviktiga antioxidanterna glutation och GPx (glutationperoxidas), som skyddar kroppens celler och vävnader mot skador orsakade av fria radikaler. Därför bör det finnas någon form av balans mellan homocystein och cystein.
Man antar alltså att en förhöjd homocysteinnivå, som ofta kombineras med en låg cysteinnivå, kan orsaka oxidativ stress och inflammation, vilket bland annat skadar nervcellerna. En förhöjd homocysteinnivå kan också orsaka dysfunktioner i endotelcellerna, vilket påverkar cirkulationen, samt dysfunktioner i DNA-metylering, apoptos och blod-hjärnbarriären.
Flera studier har redan påvisat att en förhöjd homocysteinnivå i blodet bland annat ökar risken för demenssjukdomar som Alzheimers samt hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, blodproppar, kronisk trötthet, depression och cancer.

Hur reglerar B-vitaminerna blodnivån av homocystein?

När homocystein ska omvandlas till cystein behövs B12-vitamin, folsyra och B6-vitamin. Detta innebär därför att brist på dessa B-vitaminer kan leda till en förhöjd homocysteinnivå samt en ökad risk för Alzheimers sjukdom och många andra sjukdomar. I förebyggande syfte och som led i behandlingen är det därför viktigt att vara välförsedd med de aktuella B-vitaminerna, som framför allt finns i följande källor:

  • B12-vitamin: Animaliska livsmedel som kött, lever, fisk, skaldjur, ägg och mejeriprodukter.
  • Folsyra (B9-vitamin): Baljväxter, spenat och andra grönsaker, lever, ägg och fullkorn.
  • B6-vitamin: Kött, fisk, skaldjur, lever, grönsaker, ägg och fullkorn.

Enligt den nya studien tyder det på att utbredd brist på B12-vitamin och folsyra spelar en särskilt stor roll vid Alzheimers sjukdom, eftersom forskarna bara undersökte dessa två blodprofiler. Det tyder också på att dessa brister ofta uppstår tillsammans.

Varför är brist på B-vitaminer så vanligt?

Brist på olika B-vitaminer kan orsakas av obalanserad kost, brist på magsyra och hög konsumtion av socker eller alkohol. Brist på B12-vitamin kan också orsakas av brist på ”bärarproteinet” intrinsic factor, som transporterar B12-vitamin från kosten in i blodomloppet. Dessutom kan stress, syraneutraliserande läkemedel, antibiotika, Metformin (mot typ 2-diabetes), Metotrexat (läkemedel mot reumatism), Levodopa (mot Parkinsons sjukdom) och binjurebarkhormoner störa upptaget och utnyttjandet av dessa B-vitaminer.

Referenser:

Chi-Ping Ting et al. Diet Pattern Analysis in Alzheimer`s Disease Implicates Gender Differences in Folate-B12-Homocystein Axis on Cognitive outcomes. Nutrients 2024

Tahniat Rehman et al. Cysteine and homocysteine as biomarker of various diseases. Food Science & Nutrition. 2020

Table: Some Drugs That Cause Vitamin Deficiency-MSD Manual Consumer Version (msdmanuals.com)


 

  • Skapad