Skip to main content

Brist på D-vitamin ökar risken för hjärtsjukdomar och tillskott kan rädda liv

Brist på D-vitamin ökar risken för hjärtsjukdomar och tillskott kan rädda livBrist på D-vitamin är utbrett och medför en större risk för åderförkalkning, hjärtsjukdomar och högt blodtryck. Detta framgår av en studie från University of South Australia. Eftersom hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen ser forskarna därför en stor potential i tillskott med D-vitamin, som på sikt kan rädda miljontals liv.

D-vitamin är mest känt för att reglera upptaget av kalcium, som är viktigt för benen. Men de flesta av kroppens celler har faktiskt receptorer för D-vitamin (VDR), där det reglerar en rad gener och en mängd biokemiska processer i kroppen, som också har betydelse för hjärt-kärlhälsan.
I den nya studien från University of South Australia samlade forskarna in data från 267 980 personer. Studien visade att personer som lider brist på D-vitamin löper en högre risk att utveckla hjärtsjukdomar och högt blodtryck jämfört med personer med normala nivåer i blodet. Personer med de lägsta nivåerna av D-vitamin i blodet löpte följaktligen dubbelt så hög risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med personer med tillräckliga nivåer i blodet.

D-vitamintillskott bör ingå i förebyggandet av hjärt-kärlsjukdomar

Den vanligaste dödsorsaken i hela världen är åderförkalkning i hjärtats kranskärl, även kallat ischemisk hjärtsjukdom. På världsplan kostar hjärt-kärlsjukdomar 17,9 miljoner människor livet om året. Samtidigt är hjärt-kärlsjukdomar förknippade med enorma kostnader för sjukvården.
Det uppskattas att en miljard människor lider av lätt till måttlig brist på D-vitamin, och detta påverkar hälsan på många fronter. Följaktligen lider 23 procent i Australien, 24 procent i USA och 37 procent i Kanada brist på D-vitamin. I Danmark kan man förvänta sig samma utveckling.
Eftersom D-vitaminbrist är så vanligt är det enligt forskarna bakom den nya studien mycket viktigt att inkludera D-vitamin i förebyggandet av hjärt-kärlsjukdomar.
Vi kan få i oss lite D-vitamin genom fet fisk, ägg och smör, men mängderna är begränsade. Därför är solljus den bästa källan, och det kräver att solen står tillräckligt högt på himlen. Men eftersom solen står för lågt på de nordliga breddgraderna under hela vintern, är det nödvändigt med tillskott under denna period. Man bör dessutom ta tillskott året runt om man inte får tillräckligt med sol eller har svårt att bilda vitaminet. Det gäller exempelvis personer som i första hand vistas i skuggan, bär täckande kläder, har mörk hudfärg samt vårdhemsboende, äldre, diabetiker och personer med nattarbete. Solskyddsfaktor och kolesterolsänkande statiner hämmar också den egna produktionen.

Optimala nivåer av D-vitamin i blodet räddar liv

I blodet mäts D-vitamin som 25-Hydroxyvitamin D. Innehållet delas in i vanlig brist (under 30 nmol/l), otillräckligt innehåll (30–50 nmol/l) och tillräckligt innehåll (över 50 nmol/l).
Enligt forskarna bakom den nya studien verkar det som att 4,4 procent av alla hjärt-kärldödsfall kan undvikas om personer med D-vitaminbrist får nivåer som ligger på över 50 nmol/l. Det motsvarar att man årligen undviker nästan 800 000 dödsfall världen över, och på sikt kan miljontals människor undvika för tidig död på grund av en enkel vitaminbrist.
Den nya australiska studien har publicerats i tidskriften European Heart Journal.

Enligt flera ledande forskare ligger de optimala nivåerna av D-vitamin i blodet på 75–120 nmol/l.

Hur skyddar D-vitamin mot åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar?

Åderförkalkning beror på avlagringar av oxiderat LDL-kolesterol, fett och kalcium på insidan av hjärtartärerna, som förtjockas och blir stela. Sjukdomen utvecklas gradvis och många märker det inte förrän de kanske få en blodpropp.
Kolesterol är ett livsviktigt ämne som har betydelse för cellmembran, steroidhormoner och D-vitaminsyntes. Kolesterol blir först farligt när det oxiderar på grund av fria radikaler och oxidativ stress, då det blir oanvändbart och lagras in i kärlväggen. En viktig orsak till oxidativ stress är låga nivåer av kronisk inflammation, vilket är den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar.
Enligt en tidigare metaanalys från Ohio State University och en artikel publicerad i BMJ Open har D-vitamin flera viktiga funktioner när det gäller att förebygga åderförkalkning genom följande mekanismer:

  • Minskar oxidativ stress.
  • Minskar produktionen av proinflammatoriska cytokiner.
  • Minskar dyslipidemi, som är en samlingsbeteckning för alla lipidstörningar i plasma, däribland kolesterol och triglycerider.
  • Minskar skador på endotelcellerna som har särskilt stor betydelse i de fina kapillärerna, varifrån nästan hela ämnesomsättningen sker från blodet till vävnader och organ.

Tillskott med D-vitamin

På marknaden finns det starka tillskott med 20–100 mikrogram, och det verkliga behovet beror på många faktorer som solexponering, ålder, hudtyp, vikt och kroniska sjukdomar.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Referenser:

University of South Australia. The sunshine vitamin that ‘D’elivers on cardio health. ScienceDaily. December 2021

Zhou, Ang el al. Non-linear Mendelian randomization analyses support a role for vitamin D deficiency in cardiovascular diseases risk. European Heart Journal 2021

Staff reports. Study shows Vitamin D3 could help heal or prevent vascular damage. Ohio University Ohio News. 2018

Roma Pahwa; Ishwarial Jialal. Chronic Inflammation. NCBI April 2018

Aya Mousa et al. Effect of vitamin D supplementation on inflammation: protocol for a systematic review. BMJ Open 2016

  • Skapad