Skip to main content

Kliniska bevis för att tillskott med Q10 hjälper vid hjärtsvikt

Kliniska bevis för att tillskott med Q10 hjälper vid hjärtsviktUtan Q10 inget liv, för koenzymet ingår i alla cellers energiomsättning. Q10 fungerar dessutom som en viktig antioxidant, som skyddar kretsloppet och hjärtat mot oxidativ stress. Vi bildar Q10 själva, men mängden minskar gradvis med åldern. Det har dessutom visat sig att hjärtat hos hjärtsviktpatienter innehåller mindre Q10, och detta kan få allvarliga konsekvenser. Men årtionden av forskning avslöjar att tillskott med Q10 kan förbättra livskvaliteten och minska dödligheten med upp till 50 procent. Detta framgår bland annat av en ny översiktsartikel i tidskriften Journal of Clinical Medicine, där författarna hänvisar till 90 publicerade artiklar. Samtidigt är det viktigt att Q10 ges i optimal mängd, och att det kan tas upp. Man bör också vara välförsedd med selen, som har betydelse för att Q10 ska fungera optimalt.

Kronisk hjärtsvikt drabbar miljontals människor världen över, och sjukdomen är den främsta dödsorsaken i Danmark och många andra länder. Därför är det viktigt att vårda kretsloppet och hjärtats pumpförmåga genom en förnuftig livsstil. Man kan också överväga tillskott med Q10. Särskilt när man blir äldre eller lider av någon typ av hjärtsvikt. Det visar sig nämligen att Q10 har en särskilt stor betydelse för hjärtat och kretsloppet under hela livet, och det finns två skäl till detta.

 • Vi bildar själva den största mängden Q10.
 • Mängden minskar gradvis från tjugoårsåldern.
 • Många märker det särskilt efter femtioårsåldern, i form av minskande vitalitet.
 • Statiner hämmar den egna produktionen.
 • Hjärtmuskelvävnad hos hjärtsviktpatienter innehåller mindre Q10 än hos friska.
 • Därför ser forskarna ett stort potential i Q10 som kompletterande behandling av hjärtsvikt.

Det energikrävande hjärtat behöver särskilt mycket Q10

För det första är Q10 ett koenzym som ingår i cellernas energiomsättning, och denna äger rum i några små bönformade kraftverk som kallas mitokondrier. Här sker förbränningen av näringsämnen med hjälp av syre som vi andas, samt Q10. Under processen skickas elektroner genom en kedja av enzymer i den så kallade elektrontransportkedjan. Här är det Q10:s uppgift att ta emot och överföra elektronerna, så att det bildas en koncentrerad energi i en molekyl som kallas ATP. Eftersom hjärtat pumpar dygnet runt och förbrukar cirka 25 procent av det totala energibehovet under vila, har det behov av särskilt mycket energi. Därför innehåller cellerna i hjärtat också många mitokondrier, och behovet av Q10 är relativt stort.

Tecken på dåligt hjärta:

 • Andfåddhet och trött.
 • Hjärtklappning.
 • Krampaktiga smärtor i bröstet (angina pectoris).
 • Yrsel.
 • Vätskeansamling (särskilt anklar och ben).
 • Högt blodtryck (märks sällan och måste mätas).

Vid misstanke om dåligt hjärta eller högt blodtryck bör man söka läkarvård.

Q10 är en viktig antioxidant

För det andra fungerar Q10 som en viktig antioxidant som skyddar celler och vävnad mot oxidativ stress. Det är ett tillstånd där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Fria radikaler är molekyler med en oparad elektron, och i jakten på den saknade elektronen skapar de olika kedjereaktioner på gott och ont.
Vi bildar alla fria radikaler under syreomsättningen och andra metaboliska processer. Men de fria radikalerna måste hållas i styr, så att de inte angriper våra celler. Det visar sig nämligen att cellmembranens fettämnen, mitokondrier och DNA är särskilt sårbara för angrepp av fria radikaler. Och mängden ökar drastiskt under åldringsprocesser, inflammationer, kroniska sjukdomar och förgiftningar.
Eftersom det sker en stor syreomsättning i hjärtat bildas också många fria radikaler. I detta avseende visar det sig att Q10 fungerar som en särskilt kraftfull och unik antioxidant som skyddar cellmembran, mitokondrier och DNA mot oxidativ stress. Och inga andra antioxidanter kan ersätta Q10.

Ju mindre Q10, desto sämre hjärta

Vävnadsprover från hjärtsviktspatienters hjärtmuskulatur har avslöjat att ju mer försvagat patientens hjärta var, desto lägre var Q10-innehållet. Man menar dessutom att mitokondrierna, som fungerar som cellernas energiproducerande kraftverk, är defekta.

Tillskott med Q10: Bättre hjärtfunktion och 43 procent färre dödsfall

Kronisk hjärtsvikt är livshotande, och statistiken visar att cirka 33 procent inte lever ett år efter det att de har varit inlagda med hjärtsvikt första gången. Därför ser forskarna ett stort potential i Q10 som kompletterande behandling för hjärtsvikt.
I den nya artikeln, som har publicerats i tidskriften Journal of Clinical Medicine, hänvisar författarna till ett stort antal studier där man har gett Q10-tillskott till patienter med hjärtsvikt.
Den danska överläkaren Svend Aage Mortensen har till exempel stått bakom den större Q-Symbio-studien, som har dokumenterat effekten av Q10 vid kronisk hjärtsvikt. I studien deltog 420 hjärtsviktspatienter, som alla fick konventionell medicinsk behandling. Dessutom fick den ena hälften av patienterna dagligen tillskott med tre kapslar Q10 á 100 mg dagligen, och den andra hälften fick placebo.
Efter 16 veckor observerade forskarna att den grupp som fick 300 mg Q10 dagligen hade uppnått en minskning av proteinet BNP, som bildas när hjärtat är ansträngt. Samtidigt hade BNP stigit i placebogruppen. Tillskott med Q10 bidrog också till att hjärtat kunde pumpa mer obesvärat.
Efter två år visade det sig att Q10-gruppen drabbades av 43 procent färre hjärtrelaterade dödsfall jämfört med placebogruppen. Q10-gruppens antal sjukhusinläggningar minskades också med 43 procent.
I Ungern har Q10 redan godkänts som ett läkemedel mot hjärtsvikt, och på lång sikt är målet ett gemensamt europeiskt godkännande baserat på den omfattande dokumentationen.
I länder som Italien, Japan och Kanada använder läkarna också Q10 till hjärtsviktpatienter med goda resultat.

Friska hjärtan drar också nytta av Q10

Även om den egna produktionen av Q10 minskar med åldern kan man enkelt komplettera med tillskott, så att hjärtat förblir välförsett.

Tillskott med Q10 och selen stärker hjärtat och halverar dödligheten hos friska äldre

I den epokgörande KiSel10-studien gav man tillskott med Q10 tillsammans med selen till en större grupp äldre testdeltagare under en längre tid. Kombinationen beror på att selen både är en kraftfull antioxidant och en förutsättning för att Q10 ska fungera optimalt.
Eftersom jorden i Europa är fattig på selen, och eftersom kroppens Q10-produktion som nämnts minskar med åldern, hamnar vi lätt i underskott. Därför var kombinationen av de två tillskotten mycket relevant och deltagarna fick 200 mg Q10 och 200 mikrogram selenjäst i läkemedelskvalitet.
Hela KiSel10-studien varade i cirka 5 år, och avslöjade att den grupp som fick Q10 och selen löpte 54 procent lägre risk för dödsfall förknippade med hjärt-kärlsjukdomar samt färre sjukhusinläggningar.
En uppföljning av studien efter tio och tolv år visar dessutom att behandlingen med Q10 och selentillskott också har en markant långsiktig effekt på hjärtfunktionen och livslängden.
Man kan förmodligen förvänta sig en ännu större effekt, om man fortsätter med tillskotten.

KiSel-10-studien är ganska unik, eftersom man har forskat på friska personer och tittat närmare på vad som håller dem vid god hälsa.

Tillskott och upptag

Kvaliteten på tillskott är avgörande – både för upptaget och utnyttjandet, som är nära kopplade till varandra. I olika råvaruformer och tillskott finns Q10-molekylerna som ett kristalliknande material. Vi har dock svårt att lösa upp kristallerna vid normal kroppstemperatur. Det kräver därför en speciell olje- och värmeteknik, så att Q10-kristallerna kan lösas upp fullständigt innan de tas upp från tunntarmen. Forskarna bakom de nämnda studierna har därför valt tillskott med Q10 och selenjäst, där det föreligger en omfattande dokumentation på tillskottens upptag i kroppen.

Referenser

Anna Di Lorenzo et al. Clinical Evidence for Q10 Coenzyme Supplementation in Heart Failure: From Energetics to Functional Improvement. Journal of Clinical Medicine 2020

Sharma A et al. Coenzyme Q10 and Heart Failure: A-State-of-the-Art-Review. Circ Heart Fail 2016

David Mantle and Lain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb

Mortensen SA et al. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-symbio: a randomized double-blind trial. Journal of the American College of Cardiology, heart Failure 2014

Sylvia Oleck, Hector O. Ventura: Coenzyme Q10 and Utility in Heart Failure: Just Another Supplement? Pharmacologic Therapy 2016

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Alehagen U et al. reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for four years. Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled trial in Elderly Citizens. Plos One 2015

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previous 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLOS ONE 2018

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

 • Skapad