Skip to main content

Selen har en positiv indflydelse på blodtryk og kredsløb

Selen har en positiv indflydelse på blodtryk og kredsløbForhøjet blodtryk og andre hjertekarsygdomme er skyld i flest for tidlige dødsfald. Kost og levevis har stor betydning, og det tyder nu på, at der er en signifikant lineær sammenhæng mellem selenindtaget og risikoen for at få forhøjet blodtryk. Det fremgår af en større befolkningsundersøgelse, publiceret i Frontiers in Immunologi. Forfatterne beskriver desuden selens mange funktioner i relation til blodtrykket, og da selenmangel er udbredt, er der brug for en større indsigt i denne sammenhæng.

I forskerkredse har der været uenighed om selens betydning for blodtrykket, og det nye studie havde til formål at undersøge dette i en større, alsidig amerikansk befolkning. Forskerne brugte derfor et stort amerikansk studie, NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), der omfatter befolkningens ernæring og sundhedsstatus over tid. Via en række data så forskerne nærmere på det daglige indtag af selen gennem kosten og forekomsten af forhøjet blodtryk.
Studiet inkluderede knap 33.000 deltagere, hvor 37 procent led af forhøjet blodtryk.
Deltagerne blev delt op i fire grupper (kvartiler), alt efter hvor meget selen de indtog gennem kosten. Studiet afslørede, at risikoen for forhøjet blodtryk blev reduceret for hver kvartil. Det viste sig således, at deltagere i kvartil 4, som indtog mest selen (139-400 mikrogram om dagen), havde 20 procent reduktion i forekomsten af forhøjet blodtryk i forhold til kvartil 1, som indtog mindst selen (under 75 mikrogram om dagen).
Derudover fandt forskerne ingen signifikant sammenhæng mellem køn, alder, BMI, rygevaner, alkoholindtag og diabetes type-2 i relation til forholdet mellem det daglige selenindtag og forekomsten af forhøjet blodtryk.
Forskerne konkluderer derfor, at der er en lineær sammenhæng mellem det daglige selenindtag og forekomsten af forhøjet blodtryk.

  • Ifølge WHO lider mere end 1,3 milliarder mennesker af forhøjet blodtryk.
  • Sygdommen rammer især ældre - men nu også flere unge.
  • Forhøjet blodtryk, som mange har uden at vide det, er som en tikkende bombe.
  • På verdensplan er forhøjet blodtryk årsag til 14 % af samtlige dødsfald.

De officielle anbefalinger for selen er for små i relation til blodtryk

Ifølge de nye Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR-2023) bør mænd indtage 90 mikrogram selen om dagen, og kvinder bør indtage 75 mikrogram selen om dagen. Men i henhold til det nye studie får man den største positive effekt på blodtrykket, hvis det daglige selenindtag ligger mellem 139-400 mikrogram om dagen. Denne dosis ligger altså langt højere end de nye Nordiske Næringsstofanbefalinger, og ifølge WHO er 400 mikrogram om dagen den øvre sikre grænse.
Det skal også tilføjes, at jordens selenindhold varierer ekstremt på kloden, og at det er ret højt mange steder i USA. Dette påvirker hele fødekæden, således at mange i USA automatisk får meget mere selen gennem kosten end i Europa, hvor jorden er fattig på selen. Men hvis man i Europa for eksempel tager et dagligt tilskud på 200 mikrogram selen, får man via kost og tilskud en mængde, der svarer til kvartil 4 i studiet.

Hvorfor har selen en positiv effekt på blodtryk og kredsløb?

Selen indgår i en række selenholdige proteiner med betydning for energiomsætningen, immunforsvaret, stofskiftet og mange andre fysiologiske funktioner i kroppen. Derudover indgår selen i nogle enestående antioxidanter (GPX´er), der beskytter cellerne mod oxidativ stress og skader forårsaget af frie radikaler.
Det er rapporteret, at uhensigtsmæssige immunologiske reaktioner, kronisk inflammation og oxidativ stress er involveret i udviklingen af forhøjet blodtryk. Disse faktorer hænger også sammen med konsekvenserne af forhøjet blodtryk som kardiologiske skader, slagtilfælde og nyreskader. Selen beskytter således mod forhøjet blodtryk på flere fronter.
Det tyder desuden på, at effekten af selen forbedres i kombination med Q10.

Tilskud med selen og Q10 kan halvere risiko for tidlige hjerte-kar dødsfald

Den svenske kardiolog og professor Urban Alehagen og hans forskerteam har tidligere lavet et placebokontrolleret studie (KiSel-10), hvor de gav en gruppe ældre mennesker daglige tilskud med 200 mikrogram selengær og 200 mg Q10 i lægemiddelkvalitet. Kombinationen skyldes dels, at jorden er fattig på selen i Sverige, og at egenproduktionen af Q10 falder med alderen. Derudover fungerer selen og Q10 synergetisk under energiomsætningen og som antioxidanter. Studiet, der varede i fem år, afslørede, at gruppen, der fik selen og Q10 havde 54 procent lavere risiko for hjerte-kar dødsfald i den pågældende periode i forhold til placebogruppen.
Det epokegørende studie, som er publiceret i International Journal of Cardiology, har ført til flere nye opfølgningsstudier, der afslørede, at de to tilskud også har en positiv langtidseffekt på levetiden. Derudover har forskerne gransket 50.000 nedfrosne blodprøver og forskellige biomarkører, som afspejler selens og Q10´s positive effekt på oxidativ stress, kredsløbet og hjertefunktionen.

Referencer:

Yilin Wu, Zongliang Yu. Association between dietary selenium intake and the prevalence of hypertension: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 2003-2018. Frontiers in Immunology. 2024

Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition Recommendations 2023

Urban Alehagen et al. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modeling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. European Journal of Nutrition. 2022

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. International Journal of Cardiology, 2013.


  • Oprettet den .