Skip to main content

Hjertekarsygdomme hos ældre kan hænge sammen med zinkmangel

Hjertekarsygdomme hos ældre kan hænge sammen med zinkmangelÆldre er særlig udsatte for at få hjerte-kar-sygdomme, som er den største dødsårsag. Det er almindelig kendt, at kosten har stor betydning i selve forebyggelsen. I denne forbindelse har et forskerhold set nærmere på sporstoffet zink, da det indgår i mange funktioner med betydning for hjertet og kredsløbet. Samtidig fandt forskerne, at ældre ofte mangler zink af forskellige årsager. Derfor bør sundhedsmyndighedernes officielle daglige anbefalinger af zink til ældre revurderes af hensyn til hjerte-kar-sundheden og andre funktioner, som zink har betydning for.

På verdensplan er hjerte-kar-sygdomme et stigende problem, og risikoen stiger med alderen. Samtidig lider mange ældre ofte af andre kroniske sygdomme og tager forskellige former for medicin, hvilket øger behovet for naturlige løsninger i selve forebyggelsen. Flere studier har allerede vist, at næringsstoffer som omega-3, polyphenoler og vitaminer har stor betydning for hjerte-kar-sundheden. Men der har ikke været så meget fokus på sporstoffer som zink, da det antages, at alvorlige mangler er sjældne. Ikke desto mindre vides det i forvejen, at subkliniske zinkmangler kan spille en væsentlig rolle i aldringsprocesser og mange kroniske sygdomme som åreforkalkning og kræft.
Formålet med det nye studie var at vurdere forholdet mellem det daglige indtag af zink gennem kosten med hjertets struktur og funktion hos ældre mennesker. Studiet inkluderede 251 hjemmeboende deltagere med en gennemsnitsalder på 80 år. Forskerne brugte et særligt datasystem for at vurdere deltagernes daglige indtag af zink. Derefter analyserede forskerne, hvorvidt der var en sammenhæng mellem deltagernes indtag af zink og objektive hjertefunktioner som:

  • LVEF (Left Ventricular Ejection Fraction), der angiver, hvor meget af hjertets slutdiastoliske volumen, der pumpes ud af venstre ventrikel ved hjertets sammentrækning.
  • Venstre ventrikels masseindeks, da fortykninger af venstre ventrikels vægge er typisk hos ældre mennesker.
  • TAPSE (Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion), der måler den systoliske funktion af højre ventrikel.

I det store hele fandt forskerne, at ældre, som fik for lidt zink gennem kosten, havde en dårligere hjertefunktion på parametrene LVEF og TAPSE. Forskerne fandt også, at køn, BMI og betablokkere havde en uafhængig effekt på TAPSE. Forskerne anbefaler derfor, at de officielle daglige anbefalinger af zink vurderes på ny, hvad angår ældre mennesker.

  • Hjerte-kar-sygdomme er forskellige sygdomme i blodkar og i hjertet – herunder åreforkalkning, forhøjet blodtryk, angina pectoris, kongestiv hjerteinsufficiens (hjertesvigt), blodprop i hjertet og slagtilfælde.

Zinks rolle for hjerte-kar-sundheden

Zink indgår i flere hundrede enzymer med betydning for opbygning og regulering af adskillige metaboliske processer. Det er almindelig kendt, at vi har brug for zink til immunforsvaret samt hud, sårheling, hår, negle og knogler. I forbindelse med hjerte-kar-sundheden nævner forskerne bag det nye studie, at zink har en særlig stor betydning som antioxidant og ved at have anti-inflammatoriske egenskaber. På den måde bidrager zink til at beskytte blodkar og hjertet mod celleskader og åreforkalkning forårsaget af frie radikaler. Zink reducerer også aktiviteten af proteinet caspase 3 og cytokinet TNF-α, hvilket modvirker apoptose (programmeret celledød) i blodkar og hjertet. Derudover henviser forskerne til studier, der afslører, at zink har betydning for hjertemusklens pumpeevne ved at regulere cellernes optag af calcium-ioner (CA2+) via cellemembranerne.
Som noget ganske nyt fandt forskerne bag det nye studie, at der er en positiv sammenhæng mellem kostens indhold af zink og TAPSE, især hos mænd.

Hvorfor mangler mange ældre zink?

Zink findes i indmad, kød, fisk, skaldyr, æg, mejeriprodukter, nødder, kerner og bønner. Vi har nemmest ved at optage zink fra de animalske kilder. B6-vitamin har også betydning for zinkoptagelsen og udnyttelsen.
Når mange ældre mangler zink skyldes det ofte en mangelfuld kost, især med for få animalske proteiner. Mange ældre har desuden en dårlig zinkoptagelse, hvilket kan resultere i en mangel, selvom de for så vidt får nok zink gennem kosten. Derudover kan mangel på B6-vitamin, for lidt mavesyre, beta-blokkere, vanddrivende medicin og syreneutraliserende medicin forringe optagelsen og udnyttelsen.
Forskerne bag det nye studie henviser for eksempel til et tidligere stort befolkningsstudie (NAHNES III) blandt ældre over 71 år, som viste, at 66 procent af mændene og 68 procent af kvinderne fik for lidt zink gennem kosten.
De officielle daglige anbefalinger (RI) af zink ligger på 8 mg for kvinder og 11 mg for mænd. Ikke desto mindre tyder det nye studie på, at ældre kan have et øget behov grundet dårlig optagelse, et højt BMI og visse medicintyper.
Det nye studie er publiceret i Antioxidants. Det er i tråd med et andet nyt studie, publiceret i Nutrients, hvor forskerne kommer nærmere ind på ratioen mellem zink og B6-vitamin i relation til hjerte-kar-sygdomme og alle slags dødelighed.

Kilder:

Iwona Szadkowska et al. Dietary Zink Is Associated with Cardiac Function in the Older Adult Population. Antioxidants 24 January 2023

Naijiann Zhang et al. Associations of Dietary Zink-Vitamin B6 Ratio with All-Cause Mortality and Cardiovascular Disease Mortality Based on National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2016. Nutrients 13 January 2023

  • Oprettet den .