Skip to main content

Q10 til forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme

Q10 til forebyggelse og behandling af hjertekarsygdommeHjertekarsygdomme er udbredt og en af de største dødsårsager. Aldringsprocesser, diabetes og overvægt øger risikoen. En grundlæggende årsag er oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. I denne forbindelse fungerer Q10 som en af de kraftigste antioxidanter. Q10 indgår desuden i cellernes energiomsætning. Ifølge en oversigtsartikel, som er publiceret i det videnskabelige magasin Antioxidants, kan tilskud med Q10 reducere oxidativ stress og dødeligheden som følge af hjertekarsygdomme. Tilskud med Q10 til hjertesvigtpatienter kan desuden forbedre deres livskvalitet og chance for at overleve. Tilskud med Q10 har i det hele taget et stort potentiale, hvis man vil forblive rask. Man bør desuden foretrække Q10-tilskud, hvor der er dokumentation for kvalitet og optagelighed.

Næsten hver tiende Europæer har problemer med hjertet eller kredsløbet, og på verdensplan er der flest, som dør af hjertekarsygdomme. Kroniske sygdomme som diabetes og Alzheimers, der er forbundet med dårligt kredsløb, bidrager til den store dødelighed. Under alle omstændigheder er aldringsprocesser den største årsag til hjertekarsygdomme, da de fører til ændringer i blodkarrenes og hjertets struktur og funktion. En væsentlig årsag er en dårligere iltomsætning, som foregår i cellernes kraftværker mitokondrier. Dette efterlader flere frie radikaler og større risiko for oxidativ stress, hvor de frie radikaler blandt andet angriber det livsvigtige kolesterol i blodet. Dette bevirker, at det oxiderede, ubrugelige kolesterol indlejres i karvæggen. Med tiden kan det udvikle åreforkalkning, som ofte optræder i hjertets kranspulsårer, hjernen og benene.
Åreforkalkning går også ud over endothelcellerne, der beklæder indersiden af hjertet og blodkar, således at endothelcellerne øger tilstedeværelsen af proinflammatoriske cytokiner og oxidativ stress. Tiltagende åreforkalkning kan medføre arteriestivhed og en lang række symptomer, hvor hjerteinfarkt og slagtilfælde er de største dødsårsager.

 • Åreforkalkning består af calciumaflejringer, fedt og oxideret LDL-kolesterol.
 • Kolesterol bliver først farligt, når det oxiderer som følge af frie radikaler og oxidativ stress.
 • Antioxidanter som Q10 er vores eneste værn mod oxidativ stress

Q10 forbedrer kredsløbet og hjertefunktionen på flere fronter

Q10 er et co-enzym, som alle celler behøver for at danne energi. De højeste koncentrationer findes i hjertet, som pumper i døgndrift. Q10 er desuden en vigtig antioxidant, der beskytter celler og mitokondrier mod oxidativ stress.
Vi danner selv det meste Q10, men egenproduktionen daler med alderen, og det samme gør indholdet i hjertet og andre organer. Dette medfører en dårligere iltomsætning i cellerne, så der efterlades flere frie radikaler. Mangel på Q10 som antioxidant baner yderligere vej for oxidativ stress og hjertekarsygdomme.
Det er samtidig påvist, at hjertesvigtpatienter har mindre Q10 i plasma. Kolesterolsænkende statiner kan desuden nedsætte egenproduktionen. I oversigtsartiklen kommer forfatterne nærmere ind på, at Q10 har et enestående potentiale i forebyggelse og som led i behandling af hjertekarsygdomme ved at:

 • Øge mængden i blod, væv og celler
 • Forbedre mitokondriernes funktion og iltomsætning
 • Give mere vitalitet
 • Reducere oxidativ stress
 • Forebygge oxidering af LDL-kolesterol i arterier
 • Forbedre endothelcellers funktion
 • Modvirke inflammationer
 • Reducere arteriestivhed
 • Forebygge åreforkalkning
 • Reducere forhøjet blodtryk
 • Forbedre hjertefunktion hos hjertesvigtpatienter
 • Reducere dødelighed som følge af hjertesvigt
 • Reducere behov for hjertemedicin efter operation
 • Forbedre klinisk resultat hos patienter der har fået bypass operation
 • Reduceret diabetespatienters niveau af HbA1c (langtidsblodsukker)
 • Reducere bivirkninger fra kolesterolsænkende medicin
 • Reducere sundhedsudgifter

Udvalgte studier på hjertesvigtpatienter, ældre og diabetikere

I oversigtsartiklen refererer forfatterne til 112 publicerede artikler og en lang række studier, som har afsløret, at tilskud med Q10 signifikant reducerer risikoen for at dø af en hjertekarsygdom.
Forfatterne henviser blandt andet til Q-Symbio-studiet, hvor man gav tilskud med 300 mg Q10 til hjertesvigtpatienter sideløbende med konventionel behandling. Efter to år viste det sig, at Q10 gruppen havde 43 procent færre hjerterelaterede dødsfald sammenlignet med placebogruppen. Q10 gruppens antal af hospitalsindlæggelser var desuden reduceret med 43 procent.
I KiSel10-studiet blev Q10 givet i kombination med selen til en gruppe ældre, raske forsøgsdeltagere. Kombinationen skyldes, at der er brug for selen, så Q10 kan fungere optimalt, og at mangel på selen er udbredt i Europa. KiSel10-studiet varede i cirka 5 år, og den afslørede, at gruppen, der fik Q10 og selen, havde 54 % lavere risiko for dødsfald og færre hospitalsindlæggelser. En 12-års opfølgning viser desuden, at behandlingen med Q10- og selentilskud også har en markant langtidseffekt på hjertefunktionen og levetiden.
En ny metaanalyse har afsløret, at tilskud med Q10 til diabetespatienter har en positiv effekt på endothelcellerne og sænkning af kolesterolet, hvilket reducerer risikoen for hjertekarsygdomme.
Tilskud med Q10 til diabetespatienter kan desuden reducere deres langtidsblodsukker (HbA1c) som tegn på en bedre omsætning af kulhydrater.

Tilskud med Q10 bør være i en god kvalitet og optimal dosis

Selvom tilskud med Q10 har et stort potentiale i forbindelse med forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme, er kvaliteten altid afgørende. Derfor bør man vælge et Q10 produkt med en høj optagelighed, som sikrer, at Q10 molekylerne når helt ind i cellerne.
I det fleste studier har man anvendt doser på 200 milligram og 300 milligram til hjertesvigtpatienter. Da vi kun kan optage 100 milligram ad gangen anbefales det at fordele større tilskud.

Referencer:

Yoana Rabanal-Ruiz, Emilio Lianos-Gonzáles and Francisco Javier Alcain. The Use of Coenzyme Q10 in Cardiovascular Diseases. Antioxidants 10 May 2021

David Mantle and Iain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb

Mortensen, Svend A. Overview on coenzyme Q10 as adjunctive therapy in chronic heart failure. Rationale, design and endpoints on “Q-symbio –A multinational trial. Biofactors 18 (2003) IOS Press

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Dludla,P.V. et al. The impact of coenzyme Q10 on metabolic and cardiovascular disease profiles in diebetes patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Endocrinol Metab 2020

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014


 • Oprettet den .