Skip to main content

Melatonin hæmmer kræft via flere mekanismer

Melatonin hæmmer kræft via flere mekanismerMelatonin er mest kendt som et søvnhormon. Ikke desto mindre afslører forskningen, at melatonin har flere kræftforebyggende egenskaber, og at tilskud kan øge effekten af kemoterapi og modvirke bivirkninger

Melatonin, der både kaldes for et hormon og et signalstof, påvirker alle celler i kroppen. Gennem hele livet regulerer melatonin vores døgnrytme, vores gode nattesøvn og mange overordnede fysiologiske processer.
Melatonin virker desuden som en kraftig antioxidant, der beskytter cellerne og reparerer celleskader, når vi sover.
Melatonin produceres primært i pinealkirtlen i hjernen, når øjet udsættes for nattemørke. Pinealkirtlen betragtes som kroppens kontroltårn, men jo ældre vi bliver, jo mere begynder pinealkirtlen at forkalke og skrumpe, hvilket fører til en dalende melatoninproduktion. I 60-årsalderen er melatoninproduktionen dalet til omkring det halve i forhold til tyveårsalderen, og produktionen fortsætter med at dale.
I årtier har forskere peget på sammenhængen mellem ældre menneskers dalende melatoninproduktion, og at de har en større risiko for at få kræft.
Mangel på dagslys og/eller nattemørke samt stimulanser, medicin, jetlag og elektrosmog kan også nedsætte den naturlige melatoninproduktion.

Melatonin øger levetiden og nedsætter kræftrisikoen hos mus

Studier afslører, at tilskud med melatonin til mus kan forlænge deres ungdommelige karakter, øge deres levetid med op til 30 procent og nedsætte risikoen for kræft. Forskerne antager, at melatonin spiller afgørende roller som antioxidant, ved at regulere hormonbalancen, understøtte immunforsvaret og ved at modvirke uhensigtsmæssige inflammationer. Selvom der endnu ikke er lavet kliniske forsøg på mennesker, som direkte afslører, hvorvidt tilskud med melatonin kan forlænge levetiden og forebygge kræft, tyder meget på, at tilskud kan udsætte aldringsprocesserne og forebygge flere aldersrelaterede sygdomme.

Melatonin øger effekten af kemobehandling og reducere bivirkninger

Standardbehandlingen af kræft er kemoterapi og stråler. Ifølge en dansk forskningsartikel i Ugeskrift for Læger kan tilskud med melatonin øge kemoterapiens ødelæggende virkning på kræftcellerne og reducere de mange bivirkninger. Ved at kombinere kemoterapien med melatonin kan man øge chancen for at overleve en kræftsygdom fra 28,4 procent til 52,2 procent målt over et år. Den positive effekt af melatonin til kræftpatienter bekræfter tidligere udenlandske undersøgelser.

Melatonins kræftforebyggende og kræfthæmmende virkninger

Melatonin har flere kræftforebyggende egenskaber, samt kræftbekæmpende egenskaber, hvis sygdommen skulle opstå. Og det kræver, at kroppen er velforsynet. Da der som regel går mange år, fra de første celleforandringer opstår, til en kræftsvulst kan observeres, spiller melatonins rolle i forebyggelsen og de selvhelbredende kræfter derfor en stor og undervurderet rolle.

Melatonins anti-kræft egenskaber

  • Fungerer som kraftig antioxidant, der beskytter celleoverflader og dna
  • Styrker immunforsvaret og T-cellers angreb af kræftceller
  • Modvirker inflammationer, der udmatter immunforsvaret og forvolder celleskader
  • Modvirker uhæmmet cellevækst
  • Fremmer programmeret celledød (apoptosis)
  • Regulerer vækstfremmende hormoner som østradiol

Det er et dilemma, at melatonin ikke kan patenteres

Selvom der stadig kræves mere forskning, ser det ud til, at melatonin er en billig og meget virksom del af kræftbehandlingen. Men det er samtidig svært at hente penge til yderligere forskning og lancering. Det skyldes for det første, at melatonin er et naturligt stof på linje med vitaminer, der ikke kan patenteres, og for det andet er industriens udsigt til fortjeneste minimal eller ikke-eksisterende i forhold til kemoterapi og anden kræftbehandling.

Natarbejde, brystkræft og prostatakræft

Kvinder, der har aften- og natarbejde, har en øget risiko for at udvikle brystkræft. Det er blandt andet påvist af seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse. Undersøgelsen er foretaget blandt kvinder i alderen 30-54 år, og den viser, at risikoen for brystkræft stiger med op til 40 % blandt kvinder, der arbejder om aftenen og om natten.
Der er muligvis en sammenhæng mellem melatoninmangel og brystkræft, da melatonin hæmmer produktionen af de østrogener, som er involveret i de hormonfølsomme brystkræftformer.
Der kan også være en sammenhæng mellem natarbejde, brystkræft og mangel på D-vitamin, som vi primært danner fra solen om sommeren.
Mangel på melatonin og mangel D-vitamin er i det hele taget en uheldig kombination i forbindelse med natarbejde.
Man vil nu undersøge, om der hos mænd er en tilsvarende sammenhæng mellem natarbejde og prostatakræft.

Prostatakræft og afvigende melatoninproduktion

Under en konference om aldring og kræft rapporterede lægen Christian Bartsch fra Tübingen universitetet i Tyskland, at mænd med kræft i prostata ikke blot har forhøjede testosteron niveauer men mange andre ubalancer i hormonsystemet. Det mest slående var ubalancerne i melatoninproduktionen. Ikke alene producerede mændene for lidt melatonin. Der var også afvigende udsving med mere melatonin om eftermiddagen og mindre om aftenen, som ikke passede med døgnrytmen.

Antioxidanter er et vigtigt værn mod kræft

De fleste kræftfremkaldende stoffer danner frie radikaler eller foranlediger kroppen til at danne frie radikaler. Derfor behøver vi stærke antioxidanter - herunder melatonin, som ingen andre antioxidanter kan erstatte.

Melatonin kan købes i flere EU lande

Man kan kun købe melatonin i Danmark, hvis man har en recept. Ikke desto mindre er det lovligt at købe og importere melatonin til eget forbrug fra andre EU-lande - både som kosttilskud og som håndkøbslægemiddel. Det er ikke tilladt at indføre melatonin fra lande uden for EU. Sådanne forsendelser bliver stoppet i tolden, og de er forbundet med bøder. Der er også en større risiko for, at kvaliteten ikke er i orden.

Referencer:

Vinter, Anna Gry, Mogens Helweg Claësson: Melatonins indvirkning på immunsystem og cancer. Ugeskrift for Læger 2015

Christensen, Bo Karl: Melatonins effekt på kræft "næsten for god til at være sand". Videnskab.dk 2015

Grundy Anne et al. Increased risk of breast cancer associated with long-term shift work in Canada. Occupational & Environmental Medicine 2013

Sanches-Barcelo EJ et al. Melatonin uses in oncology: breast cancer prevention and reduction of the side effects of chemotherapy and radiation. Expert Opin Investig Drugs 2012

Wang YM et al. The efficacy and safety of melatonin in concurrent chemotherapy or radiotherapy for solid tumors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Cancer Chemother Pharmacol. 2012
Scrinivasan V et al: Therapeutic actions of melatonin in cancer: possible mechanisms. Ingtegr Cancer ther 2008

Maestroni GJ, Conti A, Pierpaoli W. Pineal melatonin, its fundamental immunoregulary role in aging and cancer. Ann N Y Acad Sci 1988

Pierpaoli Walter, Regelson William. The Melatonin Miracle. Simon and Schuster 1996  • Oprettet den .