Skip to main content

Mangel på B-vitamin øger risiko for inflammatoriske tarmsygdomme

Mangel på B-vitamin øger risiko for inflammatoriske tarmsygdommeB-vitaminet biotin har betydning for mange metaboliske processer, og biotinmangel kan hænge sammen med adskillige mangelsymptomer, inklusive inflammatoriske tarmsygdomme, IBD. Ifølge et nyt studie, som er publiceret i Nutrients, tyder det på, at biotinmangel også påvirker tarmfloraen i en negativ retning, således at gavnlige symbiotiske bakterier undertrykkes, og skadelige dysbiotiske bakterier breder sig. Ifølge forskerne kan forstyrrelser i tarmens mikroflora, som forårsages af biotinmangel, derfor medvirke til de inflammatoriske tarmsygdomme.

Forskerne bag det nye studie har tidligere demonstreret, at mus som mangler biotin, kan få inflammatoriske tarmsygdomme, som også kaldes for IBD (inflammatory bowel disease). Dette skete ved at give musene en kost uden biotin eller ved at hæmme en biotintransporter, som er afgørende for, at biotin kan optages i blodet fra tyndtarmen.
I det nye studie ville forskerne se nærmere på, om tarmens mikroflora også blev påvirket af disse biotinmangler. Derfor samlede forskerne både afføringsprøver og andre prøver fra musenes tarmsystem.
Det er almindelig kendt, at både mus og mennesker har en livsvigtig tarmflora, som tæller mange arter, og disse arter skal normalt holde hinanden i skak i en hårfin balance, der også kaldes for symbiose. Den sunde symbiotiske tarmflora har blandt andet til formål at fortrænge skadelige mikroorganismer, forbedre fordøjelsen, danne vitaminer, enzymer og signalstoffer. Visse mikroorganismer i tarmfloraen kaldes desuden for opportunistisk patogene. Det betyder, at de er harmløse, når de er i mindretal, og først bliver sygdomsfremkaldende, hvis de får mulighed for at brede sig af forskellige årsager.
I det nye studie fandt forskerne, at mangel på biotin, hvad enten den var forårsaget af en biotinfri kost eller hæmning af den særlige biotintransportør, i løbet af 4-8 uger resulterede i formering og spredning af opportunistisk patogene mikroorganismer - herunder Klebsiella og Enterobacter, der kan forårsage urinvejsinfektioner, samt Helicobacter, der kan forårsage mavesår og sår på tolvfingertarmen.
Samtidig var der flere symbiotiske bakterier, herunder Akkermansia, som blev hæmmet. I denne forbindelse vides det i forvejen, at mange bakterier netop behøver tilført biotin til deres egen vækst og overlevelse.
Derudover fandt forskerne, at en kost uden biotin i løbet af 8-12 uger medførte kronisk inflammation, som svarer til de inflammationer, der forekommer ved inflammatoriske tarmsygdomme. Samtidig tabte musene sig i vægt. Det viste sig tilmed, at de dysbiotiske tarmbakterier i sig selv kunne syntetisere biotin til eget brug, og derfor var de ikke sårbare overfor mangel på biotin i kosten.
Det havde en selvforstærkende virkning, at symbiotiske tarmbakterier manglede biotin til deres egen vækst og overlevelse, mens dette ikke var tilfældet blandt dysbiotiske bakterier.
Forskerne bag det nye studie har således demonstreret, at der er en klar sammenhæng mellem biotinmangel, tarmdysbioser og senere udvikling af inflammatoriske tarmsygdomme.

  • De mest udbredte inflammatoriske tarmsygdomme er Crohns syge og ulcerøs colitis.
  • Kosten og mangel på essentielle næringsstoffer har stor betydning

Kilder til biotin og årsager til mangler

Biotin tilhører de vandopløselige vitaminer, og derfor skal vi have en daglig tilførsel. Der findes især biotin i lever og anden indmad samt æg (blommen), fisk, fuldkorn, kål, nødder, svampe, frø og kerner.
Optagelsen og udnyttelsen kan hæmmes af udkogning, dårlig tarmflora, alkoholmisbrug, antibiotika og epilepsimedicin.

Biotin (B7/B8-vitamin) har betydning for:

  • Energiomsætning
  • Nervesystem
  • Blodsukker
  • Hud og hår
  • Slimhinder
  • Tarmflora

Referencer:

Julianne C. Yang. Biotin Deficiency Induces Intestinal Dysbiosis Associated with an Inflammatory Bowel Disease-like Phenotype. Nutrients 2023

Frida - Parametre (fooddata.dk)

  • Oprettet den .