Skip to main content

Traumepatienter har gavn af tidlig selenbehandling

Traumepatienter har gavn af tidlig selenbehandlingFysiske traumer og kritiske sygdomme er forbundet med inflammationer og oxidativ stress, hvor frie radikaler kan forårsage livstruende skader på celler og væv. Det antages således, at traumer er årsag til hvert tiende dødsfald. Men det tyder nu på, at tidlig behandling med sporstoffet selen kan forkorte hospitalsindlæggelser, inklusive dage på intensivafdeling, og reducere den samlede dødelighed. Det fremgår af et studie publiceret i Frontiers in Nutrition, hvor forskerne kommer nærmere ind på, hvordan selen fungerer som en enestående antioxidant med anti-inflammatoriske egenskaber, der beskytter celler og væv.

Fysiske traumer, der kræver hurtig og intensiv behandling, kan for eksempel skyldes læsioner, blodpropper, slagtilfælde, svære brandsår og alvorlige infektioner. Blodforgiftning (sepsis), akut svigt i luftvejsfunktionen (ARDS) og andre organsvigt er medvirkende til, at traumer regnes for den tiende hyppigste dødsårsag.
Hvis døden indtræder fra dage til uger efter den traumatiske skade, har man registreret afsporede inflammatoriske processer. Under normale omstændigheder er inflammationer kroppens naturlige respons på celleskader og infektioner, og der produceres blandt andet frie radikaler. Men inflammationsprocesserne bør være under kontrol og indstilles i tide, så der ikke opstår oxidativ stress og celleskader forårsaget af for mange frie radikaler. I denne forbindelse er blodforgiftning samt komplicerede tilfælde af influenza og COVID-19 præget af decideret hyperinflammation, som forårsager de livstruende tilstande.
Det er almindelig kendt, at mikro-næringsstoffer som selen bidrager til kroppens immunforsvar og antioxidantforsvar, og at der som følge heraf er lave selenniveauer i plasma under kritisk sygdom. Derfor ville forskerne bag det nye studie undersøge, hvorvidt hurtig behandling med selentilskud kunne have en effekt på traumepatienter.
I studiet deltog der 20 egnede traumepatienter, som netop var blevet indlagt på intensiv. Tilladelse til selenbehandling blev givet skriftligt af dem selv eller nærmeste pårørende. Der var visse udelukkelseskriterier som patienter, der døde på skadestuen, flyttede hospital eller var under 18 år.
Så snart de udvalgte patienter blev indlagt på intensiv, fik de sideløbende med anden akutbehandling en intravenøs behandling med 100 mikrogram selen tre gange daglig i fem dage. Der var også en matchende kontrolgruppe på 92 patienter, som kun fik almindelig akutbehandling. Forskerne så derefter nærmere på patienternes overordnede overlevelse, længden på hospitalsophold/intensiv, serumforandringer, tid i respirator og luftvejsfunktion. Sammenlignet med kontrolgruppen viste det sig, at akut intravenøs behandling med selen havde følgende effekt:

 • Signifikant kortere ophold på hospitalet
 • Signifikant kortere ophold på intensiv afdeling
 • Forbedring af neutrofile granulocytter (hvide blodlegemer), leverfunktion samt CRP (C-reaktiv protein), der er markør for inflammation.
 • Hurtigere regulering af inflammatoriske processer.
 • Hurtigere heling af ødelagte organer og især leveren
 • Bedre overlevelsesrate

Selen spiller flere livsvigtige roller under traumer og andre kritiske sygdomme

Selen er et sporstof, der indgår i 25 selenafhængige proteiner, herunder en række enzymer og antioxidanter. Når selenkoncentrationen i plasma er ekstrem lav i de første 6-12 timer efter et traume, skyldes det blandt andet, at selen indsluses i de hvide blodlegemer. Forskerne bag det nye studie kommer nærmere ind på, hvordan selen via forskellige mekanismer bidrager til at regulere de inflammatoriske processer. Samtidig fungerer selen som vigtige antioxidanter, GPX´er, der beskytter væv og celler mod oxidativ stress.
Det er almindelig kendt, at traumer og kritiske sygdomme som blodforgiftning er forbundet med oxidativ stress og systemisk inflammationsrespons (SIRS), som kan forårsage skader på blodkars og lungers endothelceller, ARDS (akut svigt i luftvejsfunktionen) og organsvigt. Flere studier har allerede vist, at den systemiske inflammationsproces udvikles i den første fase efter en skade. Derfor er det livsvigtigt, at inflammationsprocesserne under traumer forløber hensigtsmæssigt og indstilles i den anden fase, så de ikke forvolder livstruende skader.
Det er samtidig velkendt, at lav grad af ukontrollerede inflammationsprocesser skaber grobund for udvikling af en række kroniske sygdomme som åreforkalkning, kræft, autoimmune sygdomme og neurologiske sygdomme. I denne forbindelse tyder det i det hele taget på, at mangel på selen og andre antioxidanter medfører en dårligere prognose.
Det nye studie på traumepatienter er i tråd med tidligere studier. Forskerne henviser blandt andet til seks tidligere kontrollerede randomiserede studier, hvor hurtig behandling med selentilskud (200-500 mikrogram daglig) til kritisk syge patienter havde en positiv effekt. Der var heller ingen bivirkninger.
Det kan også svare sig, at være velforsynet med selen i det daglige, så alle de livsvigtige selenoproteiner bliver mættet.

 • Selen spiller en vigtig rolle i den første fase af inflammationsprocesser
 • Selen spiller også en vigtig rolle i den anden fase, når inflammationsprocesserne skal indstilles.
 • Samtidig indgår selen i vigtige antioxidanter som GPX
 • Mangel på selen øger risikoen for oxidativ stress, og at man er mere sårbar, hvis man er udsat for traumer og kritiske sygdomme.

Kilder:

Yu-Cheng Chiu et al. The influence of early selenium supplementation on trauma patients: A propensity-matched analysis. Frontiers in Nutrition. 08 December 2022

 • Oprettet den .