Skip to main content

C-vitamin hæmmer farlig inflammatorisk tilstand ved leukæmi

C-vitamin hæmmer farlig inflammatorisk tilstand ved leukæmiKræftformen kronisk myeloid leukæmi er karakteriseret af en overproduktion af hvide blodceller, hvilket fører til symptomer som træthed, infektioner og andre komplikationer. Kronisk myeloid leukæmi er også karakteriseret af kronisk inflammation, som bidrager til sygdommens udvikling. Det tyder dog på, at C-vitamin modvirker de inflammatoriske processer. Det fremgår af et brasiliansk in vitro studie, som er publiceret i Nutrients. Forfatterne kommer desuden ind på, hvordan C-vitamin modvirker de inflammatoriske processer.

I knoglemarven danner vi stamceller til de hvide og røde blodceller samt blodplader. Men ved kronisk myeloid leukæmi er der opstået en mutation i et særligt kromosom (Philadelphia). Dette medfører, at de hvide stamceller fra knoglemarven deler sig uhæmmet. Der kan samtidig optræde mangel på blodplader, en forstørret milt og mangel på røde blodceller (anæmi).
De klassiske symptomer er træthed, infektioner, nattesved og vægttab. Andre symptomer kan være manglende appetit og ubehag i maven, fordi milten er forstørret. Da sygdommen udvikles langsomt, opdages den ofte tilfældigt i forbindelse med blodprøver. Hvis sygdommen ikke er under kontrol, kan der opstå blødninger og dannelse af blodpropper. Infektioner med influenza og COVID-19 vil også blive komplicerede, fordi de hvide blodceller og inflammatoriske processer ikke fungerer normalt. I denne forbindelse henviser forfatterne bag det nye studie til, at der ved kronisk myeloid leukæmi også forekommer en øget produktion af en række pro-inflammatoriske cytokiner (IL-6 og TNF), som hænger sammen med en øget dannelse af kræftceller, og at de er mere hårdføre.
I de fremskredne stadier, hvor sygdommen udvikler sig til akut myeloid leukæmi, optræder der knoglesmerter, og her er den gennemsnitlige overlevelse 3-6 måneder, medmindre der foretages en knoglemarvstransplantation.
Man ved sjældent, hvad årsagen til kronisk myeloid leukæmi er. Sygdommen behandles med lægemidlet Imatinib, der er en såkaldt tyrosinkinasehæmmer, og der er som regel en god overlevelse.
Da C-vitamin tilsyneladende har lignende virkningsmekanismer som den traditionelle behandling med Imanitib, ville forskerne bag det nye studie undersøge dette nærmere.
Forskerne anvendte blodprøver med kronisk myeloid leukæmiceller (K-562) fra Rio de Janeiro Celle Bank. Disse celler blev dyrket i en særlig koncentreret glukosekultur, så de delte sig hurtigt. Cellerne blev forbehandlet med to forskellige doser C-vitamin (5 mikrogram/ml og 10 mikrogram/ml), og de to cellekulturer blev stimuleret med det inflammationsfremmende toksin LPS (lipopolysaccarid) fra Gram-negative bakterier. Derefter målte forskerne, hvorvidt C-vitamin påvirkede cellernes frigivelse af proinflammatoriske cytokiner som IL-6 og TNF.

C-vitamin påvirker leukæmiceller via flere mekanismer

Studiet afslørede, at C-vitamin modvirker de hyperinflammatoriske stadier, som blev introduceret af LPS-toksinet i kronisk myeloid celler (K-562). Dette sker sandsynligvis via flere mekanismer.
For det første antager forskerne, at C-vitamin hæmmer dannelsen af for meget ekstracellulær ATP (energimolekyler) samt akkumulering af receptoren P2X7, der spiller en nøglerolle i udvikling af inflammationer (via IL-6 og TNF) og mange kræftformer.
For det andet antager forskerne, at C-vitamin regulerer autofagi. Det er en vigtig proces i cellerne, der omhandler nedbrydning af skadelige stoffer og cellernes homøostase. Men studier har vist, at autofagi har en dobbeltrolle i udvikling af kronisk myeloid leukæmi. På den ene side kan autofagi fremme cellens overlevelse og resistens over for terapi, og på den anden side kan overdreven autofagi føre til celledød.
Ved kronisk lymfatisk leukæmi er der en særlig biomarkør for autofagi (LC3). I det pågældende studie fandt forskerne, at C-vitamin i højere doser reducerede denne markør, og at effekten blev efterfulgt af en nedregulering af de pro-inflammatoriske cytokiner (IL-6 og TNF).
Det tyder desuden på, at C-vitamin kan forbedre den almindelige behandling med Imatinib, da stofferne supplerer hinanden.

Tilskud med C-vitamin i forebyggelse og behandling

Selvom mangel på C-vitamin ifølge forfatterne er sjælden i den generelle befolkning, har kræftpatienter ofte et lavt niveau af dette vitamin. I denne forbindelse er det rapporteret, at lave niveauer af C-vitamin kan medvirke til, at normale celler udvikles til leukæmiceller, mens større doser C-vitamin kan få leukæmiceller til at dø. Derudover kan tilskud med C-vitamin forbedre livskvaliteten hos patienter med leukæmi.
Det bør desuden tilføjes, at C-vitamin også har betydning for immunforsvaret, der normalt bør destruere abnorme celler, og som antioxidant, der beskytter cellerne mod oxidativ stress og skader på DNA forårsaget af frie radikaler.
De officielle daglige anbefalinger af C-vitamin (RI) er 80 mg, som man kan få gennem en sund og grøn kost. Man skal dog være opmærksom på, at forskellige fysiske og psykiske stressfaktorer kan øge behovet. Det samme gælder indtagelse af meget sukker, hvilket skyldes, at sukker og C-vitamin konkurrerer om de samme kanaler, der fører ind i cellerne. Så jo højere sukkerindtaget er, jo mere kan virkningen af C-vitamin reduceres. Derfor bør særlig udsatte grupper indtage mere C-vitamin end RI.

Mere information om, hvordan C-vitamin modvirker leukæmi

I den følgende artikel kan du læse om andre studier, der omhandler, hvordan C-vitamin regulerer stamcellefunktioner, og hvordan REDOX-behandling med meget store doser intravenøs C-vitamin kan hæmme udvikling af leukæmiceller og forbedre kemoterapi.

»C-vitamin forhindrer kræft ved at regulere stamcellefunktioner«

Reference:

Daniela A. Pires et al. Vitamin C Inhibits Lipopolysaccharide-Induced Hyperinflammatory State of Chronic Myeloid Leukemia Cells through Purinergic Signaling and Autophagy. Nutrients 2024

Sam Rowe and Anitra C. Carr. Global Vitamin C Status and Prevalence of Deficiency: A cause for Concern? Nutrients 6 July 2020

Kronisk myeloid leukæmi - Patienthåndbogen på sundhed.dk


  • Oprettet den .