Skip to main content

D-vitamin beskytter mod alvorlige astmaanfald

D-vitamin beskytter mod alvorlige astmaanfaldTilskud med D-vitamin i kombination med standard astmamedicin kan halvere risikoen for astmaanfald, der kræver hospitalsbehandling. Det fremgår af en ny meta-analyse fra Queen Mary Universitetet i London (QMUL). Mangel på D-vitamin, som er udbredt på de nordlige breddegrader, kan i sig selv øge risikoen for astma. Derfor er der al mulig grund til at være dækket ind med D-vitamin hele året, hvis man vil beskytte sine luftveje.

På verdensplan er omkring 300 millioner mennesker ramt af astma. Sygdommen er en kronisk inflammationstilstand i lungerne, og når bronkierne er forsnævrede, optræder der symptomer som åndenød, hoste og trykken i brystet. Astmapatienter er mere udsatte for træthed og dårlig søvn på grund af åndenød og hoste. De er også mere udsatte for luftvejsinfektioner, som i sig selv kan udløse et akut astmaanfald. Astma kan ramme alle aldersgrupper, og det antages, at omkring 400.000 mennesker dør om året af sygdommen.

Vidste du at solen står for lavt i hele vinterhalvåret til at vi kan danne D-vitamin?

D-vitamin har flere virkningsmekanismer mod astma

Immunforsvaret skal selvfølge bekæmpe bakterier og virus, men det må ikke overreagere, så der opstår kroniske inflammationstilstande som astma. I denne forbindelse fungerer D-vitaminet både ved at booste immunforsvarets respons mod mikrober og ved at dæmpe immunforsvaret, når mikroberne er slagtet, så der ikke opstår skadelige reaktioner. Det betyder med andre ord, at D-vitaminet både beskytter mod luftvejsinfektioner og astma.
Forskerne fra Queen Mary Universitetet i London samlede data fra syv kontrollerede studier med i alt 955 patienter, som blev testet angående deres indtag af D-vitamin. I denne meta-analyse fandt forskerne, at tilskud med D-vitamin resulterede i:

  • 50 procent reduktion af astmaanfald, som krævede akut behandling eller hospitalsindlæggelse
  • 30 procent reduktion i raten af astmaanfald, der krævede behandling med binyrebarktabletter eller injektioner.

Forskerne fandt, at tilskud med D-vitamin er sikkert og let at administrere. Der var ingen tilfælde af høje calciumniveauer eller nyresten, som kan optræde, hvis D-vitaminet overdoseres. Til orientering ligger almindelige tilskud med D-vitamin også langt under, hvad man selv kan producere på en god sommerdag eller EFSAS grænseværdi, som er 100 mikrogram om dagen.
Ifølge studiets leder professor Adrian Martineau er meta-analysen i tråd med stadig mere forskning, som afspejler D-vitaminets betydning for immunforsvaret.

I Storbritannien dør der cirka tre mennesker hver eneste dag som følge af astmaanfald, og tilskud med D-vitamin er ifølge professor Adrian Martineau en relativ billig og enkel måde at reducere sygdommen og dødeligheden.

Tilskud virker bedst på de patienter, der i forvejen mangler vitaminet

I henhold til meta-analysen fandt forskerne også frem til hvilke grupper, der drager mest fordel af tilskud med D-vitamin.
Således havde tilskud med D-vitamin en meget positiv og statistisk signifikant effekt på de grupper, som i forvejen havde lave niveauer af D-vitamin i blodet. Disse personer havde hele 55 procent reduktion i raten af astmaanfald, som krævede behandling med binyrebarkhormoner.
Studiet blev finansieret af Det Nationale Institut for Sundhedsundersøgelser (NIHR), og det er publiceret i The Lancet Respiratory Medicine. Ifølge professor Hywel Williams, som er direktør for NIHR, bringer meta-analysen evidens fra flere verdensomspændende studier, der bekræfter, at tilskud med D-vitamin vitterlig kan hjælpe astmapatienter.
I studiet deltog der især voksne med mild til moderat astma, som betyder, at de havde symptomer mindst to dage om ugen. Børn samt voksne med svær astma var ret underrepræsenteret i datamaterialet, så det er mere usikkert, hvordan tilskud med D-vitamin virker på disse grupper.

Det er en god ide med større tilskud

Det viser sig, at astmapatienter og mange andre har bedst af større tilskud med D-vitamin, hvis det skal have en effekt på immunforsvaret.
Det fremgår blandt andet af en tidligere meta-analyse, som også blev foretaget af professor Adrian Martineau i samarbejde med en gruppe forskere fra Cochrane, et globalt nonprofit netværk med interesse i sundhed.
I denne meta-analyse granskede forskerne flere studier, som inkluderede 435 børn og 658 voksne. Deltagerne kom fra forskellige verdensdele, og de fleste havde mild til moderat astma.
Under studierne fortsatte de fleste deltagere med at tage deres astmamedicin. Og forskerne observerede, at en supplering med 25-50 mikrogram D-vitamin kunne reducere risikoen for alvorlige astmaanfald, som krævede særbehandling og hospitalsindlæggelse, med omkring 50 procent.
Tilskud med D-vitamin reducerede ligeledes patienternes behov for behandling med binyrebarkhormoner, som er forbundet med mange bivirkninger.

D-vitamin som designerdrug til astmapatienter

Professor Adrian Martineau, der også står bag Cochrane undersøgelsen, sammenligner D-vitaminet med designerdrugs, da det både styrker immunforsvaret og dæmper uhensigtsmæssige inflammationer.

Engelske sundhedsmyndigheder anbefaler mere D-vitamin

Siden juli 2016 har de engelske sundhedsmyndigheder anbefalet, at alle over 1 år får et dagligt tilskud på 10 mikrogram D-vitamin - især i hele vinterhalvåret, hvor solen står for lavt til, at vi selv kan danne det.
I Danmark ligger referenceindtaget, RI, på 10 mikrogram til børn fra 1-10 år men kun på 5 mikrogram fra 11-årsalderen og opefter. Det danske RI til voksne er altså det halve af de nye engelske anbefalinger.
Som allerede nævnt observerede forskerne, at daglige tilskud på 25-50 mikrogram D-vitamin reducerede risikoen for alvorlige astmaanfald, og det ligger langt over de officielle anbefalinger i både England og Danmark.

Grænseværdier i blodet

Når man måler D-vitamin niveauerne i blodet er de officielle grænseværdier 50 nmol pr liter, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 nmol pr liter for at få en optimal sygdomsforebyggelse.

D-vitamin, tilskud og optagelse

Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Referencer

David A Jolliffe et al. Vitamin D supplementation to prevent asthma exacerbations: systematic review and meta-analysis of individual participant data. The Lancet Respiratory Medicine 2017
http://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(17)30306-5/fulltext

Queen Mary University of London. Vitamin D protects against severe asthma attacks. SsienceDaily October 3, 2017
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171003202923.htm

Adrian R Martineau et al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Library 2016
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011511.pub2/abstract

https://www.theguardian.com/society/2016/sep/05/vitamin-d-supplements-could-halve-risk-of-serious-asthma-attacks

http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/astma.htm#

  • Oprettet den .