Skip to main content

Q10-tilskud forbedrer neurologiske skader i hjernen efter langvarig opiodbehandling

Q10-tilskud forbedrer neurologiske skader i hjernen efter langvarig opiodbehandlingLangvarig brug af tramadol, som er et smertestillende opioid, kan forårsage neurodegenetative skader i hjernen. Skaderne forårsages hovedsagelig af oxidativ stress og inflammation. Det tyder dog på, at tilskud med Q10 kan reducere flere af disse skader. Det fremgår af et studie på rotter, som er publiceret i Journal of Chemical Neuroanatomi. I studiet kommer forskerne nærmere ind på diverse bivirkninger fra tramadol og andre opioider. Forskerne henviser desuden til, at tilskud med Q10 til mennesker kan forebygge eller bremse udviklingen af forskellige neurologiske sygdomme.

Tramadol er et syntetisk lægemiddel, der fungerer som et opioid. Tramadol påvirker centralnervesystemet og anvendes blandt andet til lindring af kroniske smerter ved sygdomme som leddegigt, restless legs syndrom (RLS), motor neuron sygdomme som ALS, fibromyalgi, rygsmerter og smerter efter operation. De mest almindelige bivirkninger inkluderer svedtendens, kløe, kvalme, forstoppelse og stigende afhængighed.
Langvarig brug af tramadol kan også forårsage skader på mange organer. Studier har således vist, at tramadol kan føre til kroniske inflammationstilstande. Der kan også opstå oxidativ stress forårsaget af for mange frie radikaler og dysfunktioner i kroppens antioxidantforsvar, som inkluderer katalase (CAT), super oxid dismutase (SOD) og glutathion peroxidase (GPX).
Derudover kan langvarig brug af tramadol medføre, at der kommer forstyrrelser i cellernes autofagi, som er naturlig og regulerende nedbrydning af uønskede eller defekte bestanddele. Denne autofagi-forstyrrelse kan blandt andet medføre, at hjernens neuroner til sidst udfører apoptose (programmeret selvmord), hvilket blandt andet kan forvolde problemer med balancen og musklerne.
Da langvarig brug af tramadol primært forårsager skader via inflammatoriske processer og oxidativ stress, ville forskerne bag det nye studie derfor se nærmere på effekten af Q10, som ikke alene fungerer som en kraftig antioxidant, men også har betydning for cellernes energiomsætning.

Tilskud med Q10 beskytter hjernen på flere fronter

I studiet anvendte forskerne 72 voksne hanmus, som blev delt op i fire følgende lige store grupper:

 1. Kontrolgruppe uden behandling
 2. Q10-gruppe (200 mg/kg/dag i tre uger)
 3. Tramadol-gruppe, (50 mg/kg/dag tramadol hydrochloride i tre uger)
 4. Q10 og tramadol gruppe (med samme doser som gruppe 2 og 3)

Derefter tog forskerne vævsprøver og blodprøver. I forhold til gruppen, som kun fik tramadol, observerede forskerne følgende hos gruppen, som både fik tramadol og Q10:

 • Signifikant øgning af antioxidantfaktorer (katalase, GPX og SOD)
 • Færre proinflammatoriske cytokiner (TNFα, interleukin 1 beta og interleukin 6)
 • Mindre neuroinflammation
 • Mindre autofagi
 • Mindre apoptose
 • Signifikant bedre score i forskellige adfærdsfunktioner

Forskerne konkluderer derfor, at tilskud med Q10 kan beskytte hjernens neuroner hos rotter, som har fået langvarig behandling med tramadol.

Q10-tilskuds positive effekt på menneskers nervesystem og kredsløb

Det nye studie er publiceret i Journal of Chemical Neuroanatomi. I introduktionen henviser forskerne til, at Q10 spiller en vigtig rolle, når cellernes mitokondrier danner energi i form af ATP. Derudover spiller Q10´s rolle som antioxidant en vigtig rolle i regulering af inflammatoriske processer og beskyttelse mod en lang række sygdomme som Alzheimers sygdom, cerebral iskæmi (nedsat blodforsyning i hjernen), hjertesvigt og rygmarvsskader. Nyere studier viser således, at tilskud med Q10 kan forhindre neuroinflammation og oxidativ stress i centralnervesystemet. I studier på mennesker anvender man ofte 100-300 mg Q10 daglig i lægemiddelkvalitet.

Referencer:

Majid keyhanifard et al. Coenzyme Q10 attenuates neurodegeneration in the cerebellum induces by chronic exposure to tramadol. Journal of Chemical Neuroanatomi. January 2024

Shokufeh Bagheri et al. Neuroprotective effects of coenzyme Q10 on neurological diseases: a review article. Frontiers in Neuroscience. 2023
 • Oprettet den .