Skip to main content

Magnesiummangel øger risiko for hjertekarsygdomme - og indtaget er faldet drastisk

Magnesiummangel øger risiko for hjertekarsygdomme - og indtaget er faldet drastiskDa hjertekarsygdomme er en af de største dødsårsager, gælder det bare om at få nok magnesium. For ifølge et nyt studie er et lavt niveau af magnesium i blodet forbundet med øget risiko for åreforkalkning, forhøjet blodtryk og diabetes 2.

Magnesium indgår i over 300 enzymprocesser, der har betydning for kroppens energiomsætning, proteinsyntese, nervesystem, blodtryk, hjerte, muskler, tænder og knogler. Hvis der mangler magnesium, forringer det i sagens natur mange enzymprocesser, som ikke alene kan gå ud over hjertet og kredsløbet men også mange andre livsvigtige funktioner i kroppen.

Magnesium og hjertekarsygdom

Man har længe vidst, at blodets indhold af magnesium er omvendt forbundet med forkalkning af hjertets kranspulsårer hos patienter med kronisk nyresygdom. Men der findes ikke så meget forskning vedrørende denne sammenhæng hos den almindelige sunde befolkning - før nu.
For ifølge en ny undersøgelse har vi allesammen brug for at have nok magnesium i blodet i forebyggelsen af åreforkalkning og andre hjertekarsygdomme.
I undersøgelsen deltog 1.276 mexicanske forsøgspersoner (640 kvinder, 636 mænd) i alderen 30-75 år, og de havde ingen symptomatiske hjertekarsygdomme.
Med tiden udsættes vi alle for mere eller mindre åreforkalkning, og forskerne målte graden med specielle metoder, ligesom de også målte blodtryk, kolesterol og blodsukker.
Forskerne konkluderede, at den fjerdedel, som havde det højeste magnesiumindhold i blodet, havde 48 % lavere risiko for forhøjet blodtryk, 69 % lavere risiko for diabetes 2, og 42 % lavere risiko for forkalkning af kranspulsårerne.
På den anden side havde de deltagere, som havde et lavt magnesiumindhold i blodet, en større risiko for forkalkning af kranspulsårerne, forhøjet blodtryk og tilstødende sygdomme.

Vidste du at forkalkning af kranspulsåren er markør for generel åreforkalkning samt hjertekarsygdomme og mortalitet?

Magnesium og blodtryk

På verdensplan er forhøjet blodtryk den risikofaktor, der er skyld i flest for tidlige dødsfald. Derfor kan det redde liv at satse på reel forebyggelse gennem sund levevis, hvor kroppen er velforsynet med livsvigtige næringsstoffer.
Det er påvist i flere undersøgelser, at en kost med masser af frugt og grønt er forbundet med lavere blodtryk, og det kan især skyldes, at frugt og grønt indeholder mere magnesium samt kalium, der også har betydning for blodtrykket.
I en randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse fra Korea fandt man, at tilskud med magnesium isoleret som kosttilskud kunne sænke blodtrykket. I denne undersøgelse deltog der 155 overvægtige personer (BMI over 23) uden diabetes. Deltagerne fik hver især 300 mg magnesium pr. dag i 12 uger.
Der var ingen effekt hos de deltagere, der ikke havde forhøjet blodtryk. Men hos personer med forhøjet blodtryk (systolisk over 140 og diastolisk over 90) kunne kosttilskuddet sænke blodtrykket signifikant.
I magnesiumgruppen blev det systoliske blodtryk sænket med 17,1 mmHg, og det diastoliske blodtryk blev sænket med 3,4 mmHg. I placebogruppen blev det kun sænket med henholdsvis 6,7 og 0,8 mmHg. Der var ingen, som oplevede bivirkninger af magnesiumtilskud.

Har du også forhøjet blodtryk?

Det antages, at omkring en million danskere over 20 år har forhøjet blodtryk, og at mere end 250.000 danskere har forhøjet blodtryk uden at vide det. Det kan derfor svare sig at få det tjekket.

Magnesiumkilder - og hvorfor mangel er udbredt

Magnesium findes især i kerner, mandler, nødder, frø, fuldkorn, grønsager og frugt.
Men gennem de sidste 100 år er landbrugsjorden blevet stadig mere udpint. Der er samtidig en stigning i forbruget af raffinerede og forarbejdede fødevarer, som udpiner råvarerne yderligere for mineraler som magnesium. Ensidige kostvaner, et stort forbrug af stimulanser, vanddrivende medicin og stress bidrager til en stigende mangel på mineraler som magnesium.

Indtag af magnesium via kosten i USA

  • I år 1900 var indtaget i snit 500 mg om dagen
  • I år 1950 var indtaget i snit 360 mg om dagen
  • I 1990´erne var indtaget 200 mg om dagen

Som det fremgår, er indtaget af magnesium via kosten faldet drastisk i USA, og vi kan forvente samme tendens herhjemme.

Hvor meget magnesium har vi brug for?

Dagligt referenceindtag er sat til 375 mg. Men flere forskere mener, at det daglige indtag nærmere bør være omkring 500 mg, som vi fik før industrialiseringen. Det er selvfølgelig bedst at få magnesium gennem en alsidig kost, og man kan også supplere med tilskud.

Magnesiumtilskud og lille test af kvalitet

Nogle magnesiumtilskud indeholder både organiske og uorganiske magnesiumformer, som giver en bedre udnyttelse. Det er dog ikke alle magnesiumtilskud, der optages lige godt i kroppen, og hvis de passerer uopløst gennem tarmsystemet, skal man ikke forvente nogen effekt. Derfor kan man lave en lille test ved at komme en magnesiumtablet i et glas vand og se, om den opløses i løbet af få minutter. For den hurtige opløsning af tabletten giver en større garanti for, at kroppen kan optage indholdet af magnesium.

OBS

I de fleste multivitaminmineralpræparater er der ikke 100 procent af RI - tidligere kaldet ADT, anbefalet daglig tilførsel. Det skyldes, at vi i modsætning til sporstoffer behøver ret meget magnesium, og at der ikke er nok plads til denne mængde i en eller to piller.

Referencer:

Posadas- Sánchez et al. Serum magnesium is inversely associated with coronary artery calcification in the Genetics of Atherosclerotic Disease (GEA) study. Nutrition Journal. 2016
https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-016-0143-3

Simopholus ,AP. The nutritional aspects of hypertension. Compr Ther. 1999

Appel L.J., More et al. A clinical trial of the effects of dietary patterns on bloodpressure. N Eng Med 1997

Lee S Park, H.K. et al. Effects of oral magnesium supplements on insulin sensitivity and blodpressure in normo-magnesemic nondiabetis overweight Korean adults. Nutr Metab Cardiovas Dis. 2009

Nikolai Hoffmann-Petersen, Torsten Lauritzen, Jesper Nørgaard Bech og Erling Bjerregaard Pedersen: High prevalance of Hypertension in Danish Population Telemedical Home Measurement of Blood Pressure in Citizens Aged 55-64 Years in Holstebro Caouty. American Journal of Hypertension. 2015

www.natutalnews.com

  • Oprettet den .