Skip to main content

Omfattende COVID-19-studie: Udbredt D-vitaminmangel øger infektionsrisiko, komplikationer og død

Omfattende COVID-19-studie: Udbredt D-vitaminmangel øger infektionsrisiko, komplikationer og dødIfølge et nyt omfattende studie, baseret på en række systematiske oversigtsartikler og meta-analyser, øger den udbredte mangel på D-vitamin risikoen for at blive smittet med COVID-19, at få alvorlige komplikationer og at dø som følge af et afsporet immunforsvar. Samtidig tyder det på, at tilskud med D-vitamin kan reducere sværhedsgraden og dødeligheden blandt patienter, som er smittet med COVID-19. I denne forbindelse er det også vigtigt, at tilskud optimerer blodets niveau.

D-vitamin påvirker det medfødte immunforsvar og det erhvervede immunforsvar ved at tænde og slukke for en række gener og ved at regulere de inflammatoriske processer. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi kan bekæmpe infektioner ved hjælp af inflammatoriske processer, og det er lige så vigtigt, at disse inflammatoriske processer indstilles, når de forskellige patogener er bekæmpet. Ellers er der fare for, at inflammationerne løber løbsk og skaber oxidativ stress, som kan skade celler og væv.
I det nye omfattende studie (umbrella-review) havde forskerne samlet en række systematiske oversigtsartikler og meta-analyser for at evaluere de mange studier, som omhandler D-vitamin i forhold til forløbet af COVID-19-infektioner. Forskerne indhentede informationer i forskellige databaser som PubMed, Embase og Cochrane Library. Ud af 74 publikationer var der 27 meta-analyser, som beskrev flere sammenhænge mellem blodets niveau af D-vitamin, D-vitamintilskud og sværhedsgraden af COVID-19-infektioner.
Det viste sig, at lave niveauer af D-vitamin i blodet hang signifikant sammen med en øget sværhedsgrad og risiko for at dø af COVID-19. Det viste sig også, at tilskud med D-vitamin efter COVID-19-diagnosen hang sammen med en signifikant lavere sværhedsgrad samt færre indlæggelser på intensiv og en mindre dødelighed.
Ud fra de mange studier og meta-analyser tyder det derfor på, at mangel på D-vitamin i blodet (under 50 nmol/L) øger risikoen for smitte med COVID-19, alvorlige komplikationer og død. Der er samtidig en sammenhæng mellem D-vitamintilskud, færre komplikationer og færre dødsfald blandt patienter, som er smittet med COVID-19.
Ifølge forskerne er de udvalgte systematiske oversigtsartikler og meta-analyser i tråd med en anden ny meta-analyse, som viste, at tilskud med D-vitamin reducerer alle slags dødelighed.

 • Infektioner med COVID-19 (SARS-Cov-2), forkølelse, influenza, HIV og herpes skyldes forskellige RNA-virus, der kontinuerligt muterer.
 • Derfor er det umuligt at lave effektive vacciner mod disse infektioner.

D-vitamins betydning i relation til COVID-19 og andre sygdomme

De fleste, som smittes med COVID-19, får en stum infektion uden symptomer eller et mildt forløb. I svære tilfælde udvikler infektionen akut svigt i luftvejsfunktionen, og tilstanden, som også kan optræde i svære influenza-tilfælde, kaldes ARDS (acute respiratory distress syndrome). Den livstruende tilstand skyldes et svagt og afsporet immunforsvar, som forårsager hyperinflammation i lungerne. Der kan også opstå hyperinflammation og kaskader af andre reaktioner i blodkar og andre organer, som i værste fald medfører organsvigt og død. Når infektioner med COVID-19 og influenza bliver livstruende, skyldes det ikke de pågældende virus i sig selv, men et immunforsvar, som er afsporet.
Det tyder samtidig på, at uhensigtsmæssige inflammationer er den røde tråd i aldringsprocesser og mange kroniske sygdomme – herunder kredsløbssygdomme, diabetes, kræft og autoimmune sygdomme – som samtidig gør patienterne mere sårbare over for COVID-19-infektioner.
I det nye og omfattende studie kommer forskerne nærmere ind på D-vitamins betydning for det generelle helbred med særlig fokus på, hvordan D-vitamin både styrker og regulerer immunforsvaret, hvilket blandt andet fremgår af følgende funktioner:

 • Regulerer en række gener via tænd- og sluk mekanismer.
 • Antimikrobiel aktivitet ved at stimulere polypeptider som cathelicidin og β-defensin i luftveje.
 • Stimulerer interferon, som forhindrer, at virus kan formere sig i inficerede celler.
 • Aktiverer pro-inflammatoriske cytokiner, som resulterer i, at inficerede celler destrueres og fjernes fra luftvejene.
 • Stimulerer og regulerer makrofager i det medfødte immunforsvars akutberedskab.
 • Stimulerer og regulerer T-celler i det erhvervede immunforsvar.
 • Stimulerer B-celler og antistofdannelse.
 • Styrker epithelceller, som er naturlige barrierer i luftveje, blodkar med videre
 • Iværksætter anti-inflammatoriske cytokiner, så immunreaktionerne ikke forvolder uhensigtsmæssige skader på celler og væv.
 • Bidrager til en bred immunitet, hvor makrofager og T-celler spiller en særlig stor rolle i forbindelse med virusinfektioner.

D-vitamintilskud til forebyggelse og behandling

I henhold til det nye omfattende studie konkluderer forskerne, at tilskud med D-vitamin kan være nyttigt i forebyggelsen af COVID-19-infektioner samt komplikationer og død som følge heraf. Dette gælder især for ældre og sårbare personer, plejehjemsbeboere og personer, som primært lever indendørs uden at få nok sol. Det bør samtidig tilføjes, at vi ikke kan danne D-vitamin fra solen på de nordlige breddegrader i hele vinterhalvåret, fordi solen står for lavt på himlen. Andre studier viser desuden, at overvægtige har svært ved at udnytte D-vitamin fra sol og tilskud, hvilket medfører et øget behov i selve forebyggelsen.
Forskerne understreger desuden, at D-vitamin har immunregulerende og anti-inflammatoriske egenskaber, som reducerer sværhedsgraden og dødeligheden hos personer, der er smittet med COVID-19. Samtidig efterlyser forskerne mere forskning på området, hvad angår den optimale dosis af tilskud og behandlingens varighed hos smittede patienter.
I Danmark anbefaler sundhedsmyndighederne tilskud med D-vitamin i vinterhalvåret og tilskud hele året, hvis man ikke får nok sommersol eller tilhører de sårbare grupper. Da det tyder på, at behovet for D-vitamin er individuelt, bør man under alle omstændigheder tilstræbe et optimalt niveau i blodet af hensyn til immunforsvaret og de mange andre funktioner og væv, som er afhængige af D-vitamin.

Referencer:

Fausto Petrelli et al. Vitamin D3 and COVID-19 Outcomes: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-analysis. Antioxidants 2023

Deirdre K. Tobias, Heike Luttmann-Gibson, Samia Mora, Jacqueline Danik, Vadim Bubes, Trisha Copeland, Meryl S. LeBoff, Nancy R. Cook, I-Min Lee, Julie E. Buring, JoAnn E. Manson. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. JAMA Network Open, 2023

Iacopo Chiodini et al., Vitamin D Status and SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Clinical Outcomes. Frontiers in Public Health. 22 December 2021

Asma Kazemi et al. Association of Vitamin D Status with SARS-CoV-2 Infection or COVID-19 Severity: A Systematic Review and Meta-analysis. Advanced Nutrients 2021 Oct

 • Oprettet den .