Skip to main content

B3-vitamin och NAD för energiboost, nervsystem och anti-aging

B3-vitamin och NAD för energiboost, nervsystem och anti-agingB3-vitamin förtjänar mycket mer uppmärksamhet, eftersom det spelar en central roll i energiomsättningen i cellerna, hjärnan, nervsystemet, den mentala hälsan och cirkulationen. B3-vitamin finns som niacin i kost och tillskott. I cellernas kraftverk är det den härledda formen NAD som ger själva energiboosten. Flera studier tyder på att B3-vitamin minskar risken för Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, andra neurologiska sjukdomar, reumatoid artrit, muskelatrofi och olika cancerformer. Detta framgår bland annat av en översiktsartikel publicerad i StatPearls. Många har dessutom ett större behov av B3-vitamin på grund av åldringsprocesser, genetiska variationer och dåligt utnyttjande. Samtidigt ska man komma ihåg att det finns skillnader mellan olika tillskott.

Läs mer om B3-vitamin och NAD för energiboost, nervsystem och anti-aging

  • Skapad

A-vitaminets centrala roll i sårläkning och stamcellsbiologi

A-vitaminets centrala roll i sårläkning och stamcellsbiologiNär det gäller lesioner och sår på huden reglerar en aktiv form av A-vitamin hur stamceller initierar läkningsprocesser och bildar ny hud. Det visar en studie från Rockefeller University publicerad i Science. I framtiden kommer forskarna dessutom att undersöka närmare huruvida aktivt A-vitamin kan användas för att reglera stamceller och därmed användas som led vid förebyggande och behandling av hudcancer.

Läs mer om A-vitaminets centrala roll i sårläkning och stamcellsbiologi

  • Skapad

C-vitamin hämmar farliga inflammatoriska tillstånd vid leukemi

C-vitamin hämmar farliga inflammatoriska tillstånd vid leukemiCancerformen kronisk myeloid leukemi kännetecknas av en överproduktion av vita blodkroppar, vilket leder till symtom som trötthet, infektioner och andra komplikationer. Kronisk myeloid leukemi kännetecknas också av kronisk inflammation, vilket bidrar till sjukdomens utveckling. Det tyder dock på att C-vitamin motverkar de inflammatoriska processerna. Detta framgår av en brasiliansk in vitro-studie publicerad i tidskriften Nutrients. Författarna kommer dessutom in på hur C-vitamin motverkar de inflammatoriska processerna.

Läs mer om att C-vitamin hämmar farliga inflammatoriska tillstånd vid leukemi

  • Skapad

D-vitaminbrist orsakar högre dödlighet bland kritiskt sjuka patienter

D-vitaminbrist orsakar högre dödlighet bland kritiskt sjuka patienterIntensivvårdsinlagda patienter lider ofta av brist på D-vitamin. Detta resulterar i fler komplikationer, längre vistelse på intensivvårdsavdelningen och högre dödlighet jämfört med patienter som har tillräckligt med D-vitamin i blodet. Detta framgår av en iransk studie från tre sjukhus publicerad i BMJ Nutrition. Det är också problematiskt att många äldre och kroniskt sjuka lider brist på D-vitamin.

Läs mer om att D-vitaminbrist orsakar högre dödlighet bland kritiskt sjuka patienter

  • Skapad

Selenets förbisedda betydelse för hälsan, livslängden och fertiliteten

Selenets förbisedda betydelse för hälsan, livslängden och fertilitetenSelen ingår i en mängd olika selenoproteiner och antioxidanter, som har betydelse för immunförsvaret, cirkulationen, cancerförebyggande, ämnesomsättningen, tarmfloran, fertiliteten, nervsystemet och den allmänna hälsan. Detta beskrivs bland annat i två metaanalyser som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition. Författarna kommer dessutom in på att selenbrist är vanligt i stora delar av världen, däribland Europa, och att det skadar folkhälsan på flera områden.

Läs mer om selenets förbisedda betydelse för hälsan, livslängden och fertiliteten

  • Skapad

Patienter med ledgångsreumatism under Metotrexatbehandling har lägre dödlighet vid höga D-vitaminnivåer

Patienter med ledgångsreumatism under Metotrexatbehandling har lägre dödlighet vid höga D-vitaminnivåerD-vitaminbrist är utbredd hos patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Å andra sidan har patienter med ledgångsreumatism med höga D-vitaminnivåer i blodet före behandling med Metotrexat en lägre dödlighet. Detta framgår av en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, där författarna kommer närmare in på D-vitaminets terapeutiska egenskaper. Samtidigt ska man vara medveten om att de officiella rekommendationerna för D-vitamin ofta är för låga för att optimera blodnivån.

Läs mer om att patienter med ledgångsreumatism under Metotrexatbehandling har lägre dödlighet vid höga D-vitaminnivåer

  • Skapad

Vitaminernas och mineralernas roll i behandlingen av diabetes

Vitaminernas och mineralernas roll i behandlingen av diabetesAntalet typ 2-diabetiker ökar explosivt och sjukdomen är den största orsaken till blindhet, njursvikt, hjärtinfarkt, stroke och benamputationer. Många har dessutom förstadiet insulinresistens, som är förbundet med trötthet, ökad hunger och tilltagande övervikt. Kosten har stor betydelse, och enligt en ny översiktsartikel publicerad i Human Nutrition and Metabolism är det tydligt vilken effekt olika B-vitaminer, D-vitamin, K-vitamin, E-vitamin och zink har på insulinkänsligheten och behandlingen av diabetes. Tidigare studier har dessutom visat att krom och magnesium också spelar en särskild roll för insulinkänsligheten och blodsockret.

Läs mer om vitaminernas och mineralernas roll i behandlingen av diabetes

  • Skapad

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer