Skip to main content

For tidligt fødte børn får bedre syn med særlige fedtsyrer

For tidligt fødte børn får bedre syn med særlige fedtsyrerBørn, der er født alt for tidligt, risikerer blandt andet at få nedsat syn. Men det tyder nu på, at tidlige tilskud med særlige omega-3- og omega-6-fedtsyrer giver barnet et bedre syn, når det er 2,5 år. Det fremgår af et svensk opfølgningsstudie, som er publiceret i The Lancet Regional Health – Europe. Forskerne kommer samtidig ind på, hvorfor disse fedtsyrer er så vigtige – ikke bare for øjensundheden men også for hjernesundheden og det generelle helbred.

Når børn fødes før den 37. graviditetsuge kaldes det en præterm fødsel. Da for tidligt fødte præmature børn har mindre udviklede organer, er de meget mere sårbare end børn, der er født til tiden. De præmature børn har også en større risiko for at få akutte og varige komplikationer, herunder en større risiko for at udvikle præmatur retinopati (ROP). Det er en sygdom i nethindens blodkar, som kan medføre gradvis ardannelse på nethinden og nethindeløsning, hvilket øger risikoen for synstab eller blindhed. Derudover hænger det forringede syn ofte sammen med neurologiske forstyrrelser hos de fleste børn, der er født for tidligt.
Det er samtidig et faktum, at udviklingen af barnets øjne, hjerne og andre organer afhænger af en tilstrækkelig tilførsel af de langkædede omega-3- og omega-6-fedtsyrer. Men når barnet fødes alt for tidligt, stopper denne tilførsel under graviditeten brat. I det nye studie har et svensk forskerhold derfor set nærmere på, hvorvidt tilskud med omega-3 fedtsyren DHA (docosa-hexaensyre) og omega-6 fedtsyren AA (arakidonsyre) til ekstremt for tidligt fødte børn påvirker deres syn. I studiet deltog der i alt 178 børn, som var født på hospitaler i Göteborg, Lund og Stockholm. Børnene var født før den 28. graviditetsuge, og de havde en gennemsnitsvægt på 790 gram. Den ene gruppe af børnene fik tilskud med de to omega-3- og omega-6-fedtsyrer lige efter fødslen og til tidspunktet for den normalt forventede fødsel. Den anden gruppe fik ikke disse tilskud og fungerede som kontrolgruppe.

Bedre syn og bedre hjernefunktion

Forskerne har tidligere fundet, at kombinationen af de to omega-3- og omega-6-fedtsyrer til ekstremt for tidligt fødte børn halverer risikoen for øjensygdommen præmatur retinopati. I det nye opfølgningsstudie, så forskerne så nærmere på de samme børns øjensundhed og syn 2,5 år efter børnenes forventede normale fødselstidspunkt.
Det viste sig, at de børn, som havde fået tilskud med de to fedtsyrer, havde opnået et bedre syn i forhold til kontrolgruppen, uanset om de havde haft præmatur retinopati eller ej. Derudover hang det bedre syn ikke blot sammen med den positive effekt på nethindens udvikling. Det så også ud til, at de to tilskud havde en positiv effekt på hjernens evne til at fortolke de forskellige synsindtryk.
I mange dele af verden er der meget fokus på tilskud med næringsstoffer til ekstremt tidligt fødte børn. Men der mangler stadig retningslinjer for, hvordan man giver de flerumættede omega-3- og omega-6-fedtsyrer til netop denne gruppe af nyfødte. Ikke desto mindre kaster det svenske opfølgningsstudie nu nyt lys over, hvor vigtigt det er, at for tidligt fødte børn får de pågældende tilskud.
I fremtidige studier vil forskerne desuden se nærmere på, hvordan de pågældende tilskud med de to fedtsyrer påvirker selvsamme børns kognitive og neurologiske udvikling.

Hvorfor er omega-3- og omega-6 fedtsyrerne så vigtige for barnets udvikling?

Omega-3- og omega-6-fedtsyrerne er livsvigtige, da de indgår i alle cellemembraner og adskillige biokemiske processer. De flerumættede fedtsyrer har også betydning for udvikling af barnets nethinde og hjerne. De flerumættede fedtsyrer bliver mere konkret indlejret i nervecellernes membraner. Dette har meget stor betydning i det tredje trimester og det første leveår, hvor barnets hjerne vokser og udvikles særlig meget. Det er samtidig velkendt, at hjernen indeholder en del af omega-3 fedtsyren DHA og omega-6 fedtsyren AA, som børnene fik i det svenske studie.
Det er under alle omstændigheder vigtigt, at den gravide er velforsynet med de to fedtsyrer, også selvom barnet fødes til tiden. Det er ret nemt at få nok af omega-6-fedtsyren AA gennem kosten, men der er mange gravide og ammende, som spiser for lidt fed fisk, og de vil have glæde af tilskud med fiskeolier i en god kvalitet.

Referencer:

Pia Lundgren et al. Visual outcome at 2,5 years of age in ϖ-3 and ϖ-6 long-chain polyunsaturated fatty acid supplemented preterm infants: a follow-up of a randomized controlled trial. The Lancet Regional Health – Europe. 2023

University of Gothenburg. Preterm babies given certain acids have better vision. ScienceDaily 2023

For tidlig fødsel (præmaturitet) - Patienthåndbogen på sundhed.dk


  • Oprettet den .