Skip to main content

Gravides indtag af fisk bør revurderes

Gravides indtag af fisk bør revurderesFisk indeholder D-vitamin, omega-3 fedtsyrer, selen og jod, som har betydning for et fosters hjerne og udvikling. Ikke desto mindre kan fisk også indeholde kviksølv, som afholder mange gravide fra at indtage fisk. Men i henhold til et nyt studie, som er publiceret i Neuro Toxicology, ser det ud til, at det ikke er så farligt at spise fisk under graviditeten. Forskerne bag studiet mener derfor, at advarslerne bør revurderes. Det tyder samtidig på, at forholdet mellem kviksølv og selen i fisk og andre maritime fødeemner spiller en afgørende rolle.

Forskere fra University of Bristol inkluderede to studier, hvor der i alt deltog omkring 1.200 gravide kvinder. Det ene studie omhandlede gravide kvinder fra Children of the 90s´ studiet i Storbritannien. Her kom kvinderne fra sydvest England, hvor indtaget af fisk er ret lille. Det andet tilsvarende studie var fra Seychellerne, hvor næsten alle gravide kvinder spiser en del fisk. Forskerne målte indholdet af kviksølv i kvindernes blod og i børnenes navlestrenge. Derefter fulgte forskerne børnenes udvikling, og især deres fødselsvægt samt IQ og andre kognitive evner.
I store træk fandt forskerne, at det er ret ligegyldigt, hvilken fisk de gravide kvinder spiser, fordi essentielle stoffer som selen i fisken beskytter mod fiskens indhold af kviksølv. Forskerne konkluderede derfor, at det er mere vigtigt for fostrets udvikling, hvorvidt de gravide kvinder spiser fisk eller ej. Det betyder med andre ord, at gravide generelt har godt af at spise forskellige fisk, fordi fordelene overgår ulemperne. Dette strider derfor mod de gængse advarsler.

De mange sundhedsmæssige fordele ved at spise fisk

Det har længe været kendt, at børn får sundhedsmæssige fordele med hensyn til syn og kognitive evner, hvis deres mødre har spist fisk under graviditeten. Men da der samtidig har været en del advarsler mod at spise fisk på grund af kviksølv, er der også mange gravide, som helt har undgået at spise fisk for at være på den sikre side.
Ifølge dr. Caroline Taylor, som står bag det nye studie, ser det dog ikke ud til, at moderens indtag af kviksølv fra fisk under graviditeten har nogen negativ effekt på barnet. Tværtimod ser det ud til, at kviksølv fra miljøet får en mere skadelig effekt på barnet, hvis moderen ikke spiser fisk. Ifølge forskerne kan dette skyldes, at fisk indeholder D-vitamin, omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA samt jod og selen, som har afgørende betydning for udvikling af fostrets hjerne, nervesystem, stofskifte, immunforsvar og andre funktioner.
Ifølge forskerne bør sundhedsmyndighederne derfor ændre deres advarsler mod at spise bestemte slags fisk, da det kan gøre mere skade end gavn. De nye retningslinjer for gravide bør i det hele taget fremhæve, at gravide får mindst to måltider med fisk om ugen, hvoraf det ene måltid bør bestå af fed fisk.
Det nye studie er publiceret i Neuro Toxicology.

Mere information om kviksølv i skaldyr, fisk, sæler og hvaler

Det er almindelig kendt, at kviksølv akkumulerer op igennem fødekæden. Derfor indeholder skaldyr og fisk som sild, ansjoser, rødspætte, torsk, sej, laks og makrel, som er længere nede i fødekæden, generelt mindre kviksølv. Der er samtidig et gunstigt forhold mellem selen og kviksølv til fordel for selen. Det betyder med andre ord, at der er mere end nok selen i disse fisk, til at det både kan binde kviksølv og indgå i andre selenforbindelser. Det bør også nævnes, at små tunfisk indeholder langt mindre kviksølv end store tunfisk.
Det ser under alle omstændigheder ud til, at store havdyr som hvaler, marlin, nogle hajer og sæler indeholder for meget kviksølv i forhold til selen. Et studie på grindehvaler, som færinger spiser en del af, har tidligere vist en negativ effekt, da de ophober flere hundrede procent mere kviksølv.
Det nye studie bekræfter derfor, at selenindholdet i de fleste fisk er højt nok til, at de er sikre at spise for gravide. Man skal dog være opmærksom på, at fisk, der ligger højt i fødekæden også akkumulerer andre miljøgifte, og at mange fisk fra Østersøen indeholder så meget kviksølv, at det overskrider EU´s miljøkrav.
Fødevarestyrelsen anbefaler stadig, at kvinder, der er gravide eller ammer, slet ikke spiser de store rovfisk som tun, hvor meget også afhænger af størrelsen. Ikke desto mindre ser det ud til, at gravide generelt har godt af at spise de fleste fisk.

  • Kroppens selenreserver er afgørende for kviksølvs toksicitet.
  • Denne rolle har generelt været undervurderet i mange undersøgelser.

Referencer:

Jean Golding, Caroline Taylor, Yasmin Iles-Caven, Steven Gregory. The benefits of fish intake: Results concerning prenatal mercury exposure and child outcomes from the ALSPAC prebirth cohort. NeuroToxicology, 2022; 91: 22 DOI: 10.1016/j.neuro.2022.04.01

University of Bristol. Study calls for change in guidance about eating fish during pregnancy. ScienceDaily. 2022

Michael Gochfeld, Joanna Burger. Mercury interactions with selenium and sulfur and the relevance of SE: HG molar ratio to fish consumption advice. Environ Sci Pollut res Int. 2021

Nicholas V.C. Ralston, Laura J. Raymond. Mercury´s neurotoxicity is characterized by its disruption of selenium biochemistry. 2018

  • Oprettet den .