Skip to main content

Tilskud med fiskeolier og særlige antioxidanter viser synergieffekt på den gode hukommelse

Tilskud med fiskeolier og særlige antioxidanter viser synergieffekt på den gode hukommelseDen gode hukommelse er afgørende for at godt og aktivt liv. Men i takt med at der kommer flere ældre, er der også flere, som rammes af demens. Det ser dog ud til, at en kombination af fiskeolier samt antioxidanter som lutein og zeaxanthin kan forbedre hukommelsen hos ældre, raske mennesker. Det fremgår af et nyt Irsk studie publiceret i Clinical Nutrition. I det daglige kan man derfor understøtte hjernen og hukommelsen ved at få fiskeolier fra fed fisk eller tilskud og de særlige antioxidanter fra fødeemner som kål, spinat, andre bladgrønsager og æg. Det ser også ud til, at der er en vigtig antioxidant, mezo-zeaxanthin i visse fisk og fiskeskind.

Den gode hukommelse er en forudsætning for at kunne lære nyt og forstå verden omkring os. Hukommelsessvigt udvikles ofte over tid, og omkring hver tredje over 65 år klager over problemer med hukommelsen. Der kan være mange underliggende årsager som mangel på søvn, stress, angst, alkoholskader, depression, bivirkninger af lægemidler eller mangel på B12-vitamin. Hukommelsessvigt kan også forekomme tidligt i udviklingen af demens og ved Alzheimers syge, som rammer stadig flere i takt med, at der kommer flere ældre.
Under alle omstændigheder har hjernen gennem hele livet brug for en række næringsstoffer, som støtter fysiologiske funktioner, og som forebygger skader på neuroner forårsaget af oxidativ stress. Det er en tilstand, hvor der er for mange frie radikaler i forhold til antioxidanter. Vi danner alle frie radikaler under iltomsætningen og andre fysiologiske processer, og mængden øges gevaldigt af aldringsprocesser, stress, forgiftninger, tobaksrøg og inflammationer. Det betyder samtidig, at behovet for næringsstoffer og antioxidanter øges med alderen og i andre situationer, hvor hjernen bliver mere sårbar over for oxidativ stress.
Der har været en stigende evidens, som tyder på, at omega-3 fedtsyrer, E-vitamin og carotenoider hver især kan forbedre de kognitive funktioner. Men den samlede effekt af disse næringsstoffer er endnu ikke blevet undersøgt på raske mennesker før nu.

Jo mere omega-3 og carotenoider i blodet, jo bedre hukommelse

Det nye studie inkluderede 60 kognitivt sunde, ældre mennesker, som blev delt op i to grupper. Den ene gruppe fik dagligt omega-3 fedtsyrer i form af et gram fiskeolie (svarende til 430 mg DHA og 90 mg EPA) plus 15 mg E-vitamin (D-alpha-tocopherol) og 22 mg carotenoider (som 10 mg lutein, 10 mg meso-zeaxanthin og 2 mg zeaxanthin).
Kombinationen af de tre tilskud er relevant. Omega-3 fedtsyrerne DHA og EPA har betydning for neuronernes synapser, hvor informationer udveksles mellem neuroner. Omega-3 fedtsyrerne øger desuden blodgennemstrømningen i hjernen og derved evnen til at løse kognitive opgaver. Samtidig modvirker omega-3 fedtsyrerne kroniske inflammationer, som kan skade hjernen. E-vitamin har betydning for kredsløbet og som antioxidant. De forskellige carotenoider har andre antioxidanteffekter. Den anden gruppe fik placebo, og forsøget forløb over 24 måneder.
Det viste sig, at gruppen, der fik tilskud, opnåede et øget niveau af omega-3 fedtsyrer og carotenoider i blodet i forhold til gruppen, der fik placebo. Der var dog ingen forskel i niveauet af E-vitamin, hvilket måske skyldes, at niveauet var for lavt.
Undervejs brugte forskerne to særlige kognitive tests – the Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) og the Montreal Cognitive Assessment (MoCa). Disse to tests viste, at gruppen, der fik fiskeolier, E-vitamin og carotenoider klarede sig bedre i forskellige test til hukommelsen i forhold til gruppen, der fik placebo. Det viste sig faktisk, at deltagerne i den aktive gruppe fik en bedre hukommelse, der udkonkurrerede placebogruppen. Og jo højere koncentrationerne af omega-3 og carotenoider var i blodet, jo bedre blev hukommelsen. Forskerne antager desuden, at fiskeolierne og carotenoiderne har en synergieffekt på hukommelsen.

Bedre hukommelse giver bedre hverdag

Ifølge forskerne kan forbedringen i hukommelsen også medføre praktiske forbedringer af hverdagen. En forbedret hukommelse kan således forbedre evnen til at huske informationer og prioritere, hvad der er nødvendigt for at træffe beslutninger og løse problemer. En forbedret hukommelse kan også hjælpe den enkelte til at fokusere, planlægge, huske dagenes gøremål og huske aftaler.
Det nye studie blev foretaget af forskere fra University Hospital Waterford og Royal College of Surgeons i Irland, og studiet er publiceret i Clinical Nutrition

  • I studiet fik deltagerne et gram fiskeolie daglig som tilskud.
  • Man kan også få et gram fiskeolie daglig, hvis man for eksempel spiser en sildemad eller en makrelmad.
  • Gode kilder til lutein og zeaxanthin er grønkål, bladbede, broccoli, spinat, andre mørkegrønne bladgrønsager, ægte blåbær og æg (blommen).
  • Der findes lutein og zeaxanthin i nervevæv og mest i macula (den gule plet i øjets nethinde), som kan måles.
  • Mezo-zeaxanthin findes i få fødeemner som ørred samt skind af ørred, sardin og laks. Det antages desuden, at meso-zeaxanthin dannes i kroppen ud fra andre carotenoider som lutein. Der findes mest mezo-zeaxanthin i macula (den gule plet i øjets nethinde).

Referencer:

R. Power et al. “Omega-3 fatty acid, carotenoid and vitamin E supplementation working memory in older adults: A randomized clinical trial. Clinical Nutrition, 2021.12.04

Stephen Daniels. Omega-3s plus carotenoids and vitamin E show `synergistic` benefits for memory: RCT. NUTRAingredients.com, 21 December 2021

James J. Dicolantonio and James H. O´Keefe. The Importance of Marine Omega-3s for Brain Development and the Prevention and treatment of Behavior, Mood, and Other Brain Disorders. Nutrients. 2020

Nutrition insight. Neuroimaging Highlights Role of Omega-3 in preventing Cognitive decline. 2017

Hukommelsessvigt - Patienthåndbogen på sundhed.dk

Frida - Parametre (fooddata.dk)

Lutein - Wikipedia

Zeaxanthin - Wikipedia

meso-Zeaxanthin - Wikipedia


  • Oprettet den .