Skip to main content

Zinkmangel kan spille en rolle ved højt blodtryk

Zinkmangel kan spille en rolle ved højt blodtrykPå verdensplan er forhøjet blodtryk skyld i flest for tidlige dødsfald. Blodtrykket reguleres af mange faktorer, hvor kost og livsstil spiller en stor rolle. Man har netop fundet, at lave niveauer af zink i blodet bidrager til et forhøjet blodtryk, fordi nyrernes evne til at regulere natrium hæmmes. Det fremgår af et studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift American Journal of Physiology – Renal Physiology. Klinisk zinkmangel er særlig udbredt hos personer med type 2 diabetes og nyresygdomme. Subklinisk zinkmangel er også udbredt, og selvom man for så vidt får nok zink gennem kosten, øges risikoen for en dårlig optagelse med alderen. Vegetarkost, graviditet samt et stort indtag af sukker, calcium, alkohol, samt P-piller, flere typer medicin og andre faktorer øger også risikoen for zinkmangel.

Vi optager kun cirka 10-30 % af den zink, som maden bidrager med. Zink er en cofactor for over 1.000 enzymprocesser, og det er bundet til omkring 10 procent af vores proteiner. Derfor har zink stor betydning for en lang række processer i cellerne, der regulerer vækst, stofskifte, nervesystem, fertilitet og et utal af andre funktioner, hvor vi her ser nærmere på zinks betydning for blodtrykket.

Det antages at:

  • Omkring en million danskere over 20 år har forhøjet blodtryk
  • Mere end ¼ million danskere har forhøjet blodtryk uden at vide det

Kalium, natrium og zink spiller en rolle for blodtrykket

Det er almindelig kendt, at nyrerne regulerer blodtrykket, og at forholdet mellem natrium (salt) og kalium spiller en stor rolle. Nyrerne renser blodet og filtrerer ca. 180 liter væske i døgnet. Men hovedparten trækkes tilbage, og det gælder også kalium og natrium.
Hvis man indtager meget natrium eller ikke kan udskille det overskydende natrium via nyrerne, ophobes det, og der er fare for ødemer eller at blodtrykket stiger.
Grundforskningen har tidligere vist, at kaliumindtaget er direkte med til at regulere, hvor meget natrium nyrerne udskiller. Men det ser nu ud til, at zink også spiller en rolle

Zink har betydning for nyrernes udskillelse af natrium

Nyrerne udskiller natrium i urinen via en særlig vej kaldet natriumklorid cotransporter (NCC), og mindre natrium i urinen kan typisk medføre et forhøjet blodtryk.
Den nye forskning peger nu på, at zink hjælper med at regulere de proteiner, som har betydning for NCC og derigennem udskillelsen af natrium.
Forskerne sammenlignede hanmus, som havde provokeret zinkmangel, med hanmus, som ikke havde zinkmangel. De mus, som manglede zink, udviklede forhøjet blodtryk, og de havde samtidig et fald i udskillelsen af natrium. Kontrolgruppen oplevede ikke de samme ændringer.
Nogle af musene, som manglede zink, blev så fodret med en zinkrig diæt halvvejs gennem undersøgelsen. Så snart musenes zinkniveauer nåede et passende niveau, begyndte blodtrykket at falde, og samtidig steg udskillelsen af natrium.
Ifølge forskerne viser de signifikante opdagelser, at zink spiller en afgørende rolle for nyrernes evne til at udskille natrium, og at zinkmangel bidrager til manglende regulering af blodtrykket. Forskerne antager derfor, at mangel på zink kan spille en rolle i udviklingen af forhøjet blodtryk, og at dette bør tages i betragtning i behandling af sygdommen.

Zinkmangel er udbredt

Det antages, at omkring 12 procent af befolkningen i USA mangler zink, og at det er hele 40 procent af ældre. Vi kan forvente den samme tendens herhjemme.
Zinkmangel kan skyldes ensidige kostvaner, mangel på animalske proteiner, stor indtagelse af calcium, alkoholmisbrug samt vanddrivende medicin, p-piller og kobberforgiftning.
Den udbredte mangel blandt ældre skyldes især, at optagelsen forringes med alderen. Så selvom de ældre for så vidt får nok zink gennem kosten, kan den dårlige optagelse godt medføre en reel zinkmangel ude i cellerne. Medicin, som mange ældre jo også får, kan forværre problemet.
Klinisk zinkmangel er særlig udbredt hos personer med type 2-diabetes og nyresygdomme, men som det fremgår, er der også en stor gråzone, som lider af subklinisk zinkmangel.

Det er muligt at teste en zinkmangel gennem en blodprøve, men testen er usikker, fordi det meste zink befinder sig ude i vævenes celler.

Vælg organiske zinktilskud, som kroppen kan optage og udnytte

Man bør først og fremmest få nok zink gennem kosten og sikre en god optagelse.
Når det gælder tilskud er mange af dem i uorganiske former som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svært ved at optage. Det kan altså svare sig at nærlæse varedeklarationen, hvor zinkgluconat og zinkacetate er organiske former, som kroppen har let ved at optage og udnytte.

Referencer

Clintoria R Williams et al. Zinc deficiency Induces Hypertension by Promoting Renal Sodium Reabsorbation. American Journal of Physiology – Renal Physiology. 2019

American Physiological Society. Zink deficiency may play a role in high blod pressure. ScienceDaily 2019

Zinc deficiencies is a global concern. Oregon State Univesity. 2009

  • Oprettet den .