Skip to main content

Är vegankost lämplig för barn?

Är vegankost lämplig för barn?Fler och fler blir veganer och det råder delade meningar bland experter om huruvida denna växtbaserade kost är lämplig för barn. Men nu har en grupp polska forskare funnit att barn som äter vegankost i genomsnitt är lägre till växten, och de har även lägre skelettäthet jämfört med barn som får kött och mejeriprodukter. Barn på vegankost löper också en högre risk att drabbas av brist på aminosyror, B12-vitamin, D-vitamin, A-vitamin, järn, selen, jod och omega-3-fettsyran DHA. Detta framgår både av den polska studien och tidigare studier. För växande barn är det särskilt viktigt att de får i sig tillräckligt med näringsämnen för musklerna, skelettet, hjärnan och en mängd olika enzymprocesser. Vegankost till barn bör därför kompletteras med relevanta tillskott som kompenserar för bristerna.

B-vitaminer gynnar patienter som utvecklar psykoser

B-vitaminer gynnar patienter som utvecklar psykoserEtt ökat intag av B-vitaminer kan förbättra koncentrationen och andra kognitiva förmågor hos unga patienter som håller på att utveckla schizofreni och andra psykoser. Detta framgår av en studie genomförd av forskare från Orygen, The National Centre of Excellence in Youth Mental Health i Australien. Samtidigt bör man vara uppmärksam på alla de faktorer som kan medföra brist på de viktiga B-vitaminerna, däribland en ensidig kost och intag av för mycket socker, energidrycker, alkohol och andra stimulantia. Mycket tyder alltså på att den ohälsosamma livsstil som många unga lever ökar risken för psykoser. Därför är det heller inte tillräckligt med antipsykotiska läkemedel och psykologisk behandling om hjärnan och nervsystemet saknar väsentliga näringsämnen.

B12-vitamin i bröstmjölk stöder utvecklingen av barnets tillväxt och hjärna

B12-vitamin i bröstmjölk stöder utvecklingen av barnets tillväxt och hjärnaFoster och barn har behov av ett antal näringsämnen, däribland B12-vitamin, till kroppens och hjärnans utveckling. Det är också viktigt att amma barnet i minst ett halvår, så att det får tillräckligt med B12-vitamin via bröstmjölken. Detta framgår av en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften The American Journal of Clinical Nutrition. De flesta får i sig tillräckligt med B12-vitamin via animaliska livsmedel, men i länder och befolkningsgrupper där kosten är mer växtbaserad är bristen utbredd. Forskarna bakom den nya studien rekommenderar därför mer fokus på området, och att gravida och ammande tar tillskott med B12-vitamin om de inte får i sig tillräckligt genom kosten.

B6-vitamin i större doser minskar ångest och depression

B6-vitamin i större doser minskar ångest och depressionFlera studier har visat att B-vitaminer stärker nervsystemet och minskar stressymtom. Men väldigt få studier har undersökt de enskilda B-vitaminernas faktiska effekt. Enligt en ny placebokontrollerad studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Human Psychopharmacology verkar det som att större doser av B6-vitamin ökar kroppens produktion av en neurotransmittor som blockerar olämpliga impulser mellan hjärnans neuroner. Detta resulterar i en lugnande effekt. Dessutom verkar B6-vitamin minska depressiva symtom.

Brist på B12-vitamin under graviditeten ökar risken för övervikt och följdsjukdomar

Brist på B12-vitamin under graviditeten ökar risken för övervikt och följdsjukdomarMånga kvinnor går upp för mycket under graviditeten och har svårt att bli av med de extra kilona efter födseln. En av orsakerna kan vara brist på B12-vitamin, som har betydelse för en normal fettmetabolism. Detta framgår av en ny studie som presenterades på en årlig konferens för en internationell sammanslutning av endokrinologer. Forskarna påpekar därför att det är relevant med tillskott av B12-vitamin under graviditeten, eftersom övervikt på sikt kan ha hälsomässiga konsekvenser, däribland diabetes 2. De känslomässiga konsekvenserna av övervikten kan också vara stora.

Depression kan hänga samman med B12-vitaminbrist

Depression kan hänga samman med B12-vitaminbristB12-vitamin ingår i bildandet av röda blodkroppar, och betydelsen för nervsystemet förbises ofta. Det visar sig nu att det finns ett samband mellan B12-vitaminbrist och depression. Detta framgår av en stor irländsk befolkningsstudie av en grupp äldre personer, som har publicerats i tidskriften British Journal of Nutrition. Eftersom depression är ett växande problem med omfattande mänskliga och socioekonomiska konsekvenser, är studiens resultat mycket relevanta. Det gäller särskilt äldre, vårdpersonal och politiker, som bör vara mer medvetna om B12-vitaminbrist och hur det kan förebyggas med enkla och billiga åtgärder. Vegetarisk kost samt brist på magsyra och diabetesläkemedel ökar också risken för brist på B12-vitamin.

Diabetesläkemedel kan orsaka B-vitaminbrist

- och medföra allvarliga fysiska och psykiska sjukdomar

Diabetesläkemedel kan orsaka B-vitaminbristDiabetes 2 sprider sig som en epidemi, och behandling med metformin ökar risken för brist på B12- och B6-vitamin. Brist på de viktiga B-vitaminerna är bland annat förbundet med trötthet och kognitiva dysfunktioner som liknar demens. Det framgår av en studie som just publicerats i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Enligt en tidigare studie som presenterades i Glasgow under en konferens för endokrinologer bör patienter med diabetes 2, som tar metformin, rutinmässigt kontrollera sin nivå av B12-vitamin en gång per år eftersom det kan förhindra irreversibel skador på nervsystemet. Det bör även läggas fokus på B6-vitamin, som också påverkar hjärnan och nervsystemet.

Förhållandet mellan vitaminer i kosten och livskvalitet

Förhållandet mellan vitaminer i kosten och livskvalitetKostens innehåll av C-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, folinsyra och andra vitaminer har en positiv inverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Det är också möjligt att brist på vitaminer kan leda till depression och kronisk smärta. Detta framgår av en japansk studie av medelålders och äldre deltagare. Eftersom det blir fler och fler äldre i världen, och fler drabbas av psykiska och fysiska sjukdomar, kommer forskarna närmare inpå kostens betydelse för livskvaliteten på flera parametrar.

Många över 50 år lider brist på B12-vitamin och folsyra

- vilket ökar risken för trötthet, sömnbesvär, demens och andra neurologiska sjukdomar

Många över 50 år lider brist på B12-vitamin och folsyraEnligt en ny stor studie från Irland lider en stor andel av befolkningen över 50 år brist på B12-vitamin och folsyra. Detta ökar risken för åtskilliga kroniska sjukdomar och förlust av kognitiva funktioner, eftersom vitaminbristen inte upptäcks och behandlas. Eftersom det finns många anledningar till att äldre lider brist på B12-vitamin och folsyra rekommenderar forskarna därför att huvudnäringsämnena berikas. Man kan också överväga koständringar eller tillskott för att vara på den säkra sidan i tid.

Ny dansk studie: Kostråd till diabetiker har varit missvisande i flera årtionden

Ny dansk studie: Kostråd till diabetiker har varit missvisande i flera årtiondenDiabetes sprider sig som en epidemi, och många fler lider av förstadiet metaboliskt syndrom, som orsakar insulinresistens, högt kolesterol, högt blodtryck och för stort midjemått. Sedan 1970-talet har diabetiker rekommenderats en fettsnål kost med bröd, potatis och andra kolhydrater. Men nu visar en ny dansk studie att det är bäst med en kost som inte innehåller så många kolhydrater. Det nya budskapet till diabetiker ligger i linje med flera utländska studier, som vi under årens lopp har tagit upp på denna webbplats. Diabetiker och personer med ett känsligt blodsocker bör därför satsa mer på en hälsosam kost med färre kolhydrater, samt fler proteiner och bra fetter. Dessutom bör de se till att få tillräckligt med näringsämnen som krom, D-vitamin och magnesium, som stöder regleringen av blodsockret, samt B12-vitamin och Q10, vid intag av diabetesläkemedel och kolesterolsänkande statiner.

Övervikt och metabolt syndrom hänger samman med B-vitaminbrist

Övervikt och metabolt syndrom hänger samman med B-vitaminbristMetabolt syndrom, ett förstadium till diabetes, sprider sig som en epidemi. Tillståndet kännetecknas av övervikt, högt blodtryck och högt kolesterol på grund av en störd sockeromsättning. Kosten har stor betydelse, och man har nu funnit ett direkt samband mellan intaget och nivån av B6-vitamin, folsyra (B9-vitamin) och B12-vitamin i serum. Detta framgår av en större amerikansk befolkningsstudie, publicerad i den medicinska tidskriften Jama Network Open. Författarna kommer också in på hur dessa B-vitaminer bidrar till att förbättra sockermetabolismen och förebygga metabolt syndrom.

Sambandet mellan icke-alkoholorsakad fettlever och B12-vitamin

Sambandet mellan icke-alkoholorsakad fettlever och B12-vitaminMånga har sjukdomen icke-alkoholorsakad fettlever som är relaterad till övervikt och diabetes utan att de vet om det, och kosten har stor betydelse. En kinesisk studie har visat att B12-vitamin spelar en särskild roll. Forskarna antar därför att metabolismen av B12-vitamin i kroppen har en terapeutisk potential när det gäller att upptäcka och behandla sjukdomen och olika komplikationer.

Tillskott med B-vitaminer skyddar äldre mot demens och Alzheimers

Tillskott med B-vitaminer skyddar äldre mot demens och AlzheimersVi får fler äldre människor i världen och alltfler drabbas av Alzheimers, som är den vanligaste orsaken till demens. Därför bör det läggas mer fokus på detta växande hälsoproblem som har enorma mänskliga och ekonomiska kostnader. Enligt en ny metaanalys verkar det som om tillskott med B-vitaminer kan förebygga och fördröja lätt kognitivt förfall hos äldre, vilket kan vara tidiga tecken på Alzheimers. Det är till och med en billig behandling med stor potential för framtiden.

Träning och tre näringsämnen förbättrar hjärnans neuroplasticitet

Träning och tre näringsämnen förbättrar hjärnans neuroplasticitetHjärnans neuroplasticitet är ett uttryck för hjärncellernas förmåga att utföra strukturella och funktionella förändringar som är avgörande för vår utveckling och hälsa. Hjärnans neuroplasticitet har också visat sig vara nedsatt vid en rad sjukdomar i centrala nervsystemet, däribland depression och demens. I en översiktsartikel har forskarna därför tittat närmare på hur motion, Medelhavskost och näringsämnen som omega-3 och B12-vitamin förbättrar hjärnans neuroplasticitet via bildningen av ett speciellt protein, BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Det är också känt att selen är viktigt för bildningen av nya nervceller, vilket kan bidra till att förebygga kognitiv försämring via andra mekanismer.

Två B-vitaminer som hämmar inflammation och ärrvävnad vid icke-alkoholorsakad fettlever

Två B-vitaminer som hämmar inflammation och ärrvävnad vid icke-alkoholorsakad fettleverIcke-alkoholorsakad fettlever är en smygande sjukdom som sprider sig som en epidemi. Ofta i samband med övervikt. Många utvecklar också en form av leverinflammation och ärrvävnad som kan vara livshotande. Men det tyder nu på att tillskott med B12-vitamin och folsyra (B9-vitamin) kan motverka utvecklingen av inflammation och ärrvävnad genom att sänka nivån av den problematiska aminosyran homocystein. Detta framgår av en studie, publicerad i tidskriften Journal of Hepatology, där forskarna tittar närmare på homocysteinets roll i sjukdomens utveckling.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer