Skip to main content

Brist på selen i jorden är kopplat till livsfarliga reaktioner på covid-19

Brist på selen i jorden är kopplat till livsfarliga reaktioner på covid-19Ett internationellt forskarteam från University of Surrey i England har hittat en koppling mellan jordens innehåll av selen och huruvida infektioner med covid-19 blir livsfarliga eller inte. Ledaren bakom studien, professor Margaret Rayman, har i årtionden forskat i den globala bristen på selen, som bland annat försämrar immunförsvarets förmåga att hantera virusinfektioner och nya epidemier. Eftersom jorden i stora delar av världen, däribland Europa och Kina, är fattig på selen, bör vi därför ha mer fokus på detta livsviktiga spårämne.

Selen finns bland annat i fisk, ägg och spannmålsprodukter. Men matvanor, geografiska förhållanden och utarmad jord gör så att selenintaget kan variera flera hundra procent beroende på var man bor på planeten. Detta har avgörande betydelse för vår hälsa och immunförsvarets förmåga att hantera virusinfektioner. Hos hiv-infekterade personer med låga selenkoncentrationer i blodet har man exempelvis funnit en snabbare utveckling av aids och 20 procent högre risk att dö av sjukdomen.
I Kina skiljer sig jordens innehåll av selen åt på olika ställen, och i Keshan-provinsen, där jorden är extremt fattig på selen, upptäckte man för första gången på 1960-talet en dödlig hjärtsjukdom som fick namnet Keshans sjukdom. Den orsakas av ett annars oskadligt coxsackievirus, som immunförsvaret inte kan bekämpa vid brist på selen.
Professor Margaret Rayman, som står bakom den nya studien, ville därför undersöka huruvida förekomsten och svårighetsgraden av covid-19 hänger samman med de selenfattiga områdena i Kina, som går i ett bälte från nordost till sydväst.
Forskarteamet jämförde därför data om markförhållanden och fall av covid-19 i en mängd olika kinesiska provinser och städer.
Det visade sig att patienter med covid-19 hade en mycket större tendens att bli friska i de områden där det finns mest selen i jorden. I staden Enshi i Hubei-provinsen, där befolkningen har det högsta intaget av selen i Kina, var hastigheten för snabbrapportering efter en covid-19-infektion tre gånger högre än genomsnittet för de andra städerna i provinsen.
I jämförelse har invånarna i Heilongjiang-provinsen det lägsta intaget av selen i världen, och dödssiffran från covid-19-infektioner var nästan fem gånger högre än i alla andra provinser utanför Hubei.
Som något av det mest övertygande fann forskarna att förmågan att återhämta sig efter en covid-19-infektion hade ett betydande samband med kroppens selenstatus, som mättes i ett antal deltagares hår i 17 städer utanför Hubei.
Den nya studien har publicerats i The American Journal of Clinical Nutrition.

 • Det antas att en miljard människor lider brist på selen, främst på grund av utarmad jord.
 • Jorden är selenfattig i Europa såväl som stora delar av Kina, Indien, Sydamerika, södra Afrika och sydvästra USA.
 • Selenfattiga grödor påverkar hela näringskedjan.
 • Sedan 1970-talet har danska jordbrukare gett sina boskap selen för att undvika ett antal bristsjukdomar.
 • Sedan 1980-talet har gödselmedel berikats med selen i Finland.

Selen stärker och reglerar immunförsvaret på flera fronter

Selen ingår i omkring 25–30 selenberoende proteiner, så kallade selenoproteiner, som har betydelse för energiomsättningen, immunförsvaret och många andra livsviktiga funktioner.
Sambandet mellan kroppens selenstatus och kroppens förmåga att hantera covid-19 ligger i linje med tidigare studier, som också avslöjar hur selen är avgörande för ett effektivt immunförsvar. Selen är således viktigt för:

 • Det medfödda immunförsvaret, som slåss mot de flesta bakterier utan att vi märker något alls.
 • Det förvärvade immunförsvaret, som har förmåga att specialisera sig, bilda antikroppar och immunitet.
 • Immunförsvarets kommunikation och celldelning.
 • Förebygger att virus muterar, så att immunförsvaret måste börja om från början.
 • Kraftfulla antioxidanter, som skyddar de friska cellerna när immunförsvaret går till attack.

När infektioner med covid-19 och influensa blir livshotande beror det inte på viruset som sådant, utan på att immunförsvaret överreagerar med cytokinstorm, hyperinflammation och oxidativ stress, som attackerar och skadar frisk vävnad. Därför är det så viktigt att vi är välförsedda med näringsämnen som selen, som hjälper immunförsvaret att attackera snabbt och effektivt, samtidigt som vi skyddar kroppens egna vävnader.

 • När man får en infektion sjunker blodets seleninnehåll drastiskt.
 • Detta beror på att kroppens immun- och antioxidantförsvar kräver mer selen när de är aktiva

Officiella rekommendationer för selen är inte optimala

Selenoprotein P är ett viktigt seleninnehållande protein, som används som markör för blodets selenstatus. Men studier visar att den officiella rekommendationen, RI, som är satt till 55 mikrogram, inte är tillräckligt för att mätta selenoprotein P. För att mätta selenoprotein P måste man få cirka 100 mikrogram selen om dagen, vilket är ungefär dubbelt så mycket som de officiella rekommendationerna.
Under infektioner kan behovet av selen öka ytterligare.
Tillskott med selenjäst, som innehåller många selenokällor, ger en större likhet med selenvariationen i selenrik kost.
Enligt WHO ligger den övre gränsen på 400 mikrogram selen dagligen.

Obs! Glöm inte D-vitamin, C-vitamin och zink i kampen mot covid-19 och andra virusinfektioner

Som beskrivits i tidigare artiklar på den här webbplatsen är det ingen slump att virusinfektioner ofta uppstår under vintermånaderna, då bristen på D-vitamin är mer utbredd.
Vi behöver också C-vitamin och zink, som också stärker immunförsvaret och motverkar oxidativ stress.

Referenser

Zhang J et al. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. The American Journal of Clinical Nutrition. Apr. 2020

James Ives. Researchers identify link between COVID-19 cure rate and regional selenium status. News Medical Apr 29 2020

Olivia M. Guillan et al. Selenium, Selenoproteins and Viral Infection. Nutrients 2019

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017

Lutz Shomburg. Dietary Selenium and Human Health. Nutrients 2017

Hoffmann Peter R et al. The influence of selenium on immune responses. Mol Nutr Food Res.

Arthur John R et al. Selenium in the Immune System. The Journal of Nutrition. 2003.

Beck MA, Levander OA. Host nutritional status and its effect on a viral pathogen. J Infect Dis. 2000.

Cowgill U.M. The distribution of selenium and mortality owing to acquired immune deficiency syndrome in the continental Unites States. Biol Trace Elem 1997.

 • Skapad