Skip to main content

Erektionsproblem kan bero på brist på D-vitamin

Erektionsproblem kan bero på brist på D-vitaminMånga män har erektionsproblem, vilket ofta varnar dem för cirkulationsproblem. I detta avseende verkar det som om D-vitamin spelar en viktig roll i själva förebyggandet genom flera mekanismer, som också kan gynna diabetiker. Detta framgår av en ny metaanalys publicerad i Clinical Nutrition. En tidigare studie publicerad i Clinical Endocrinology visar att D-vitamin också är viktigt för bildandet av det manliga könshormonet testosteron, som också är viktigt för att mannen ska kunna få erektion och bevara den. Mannens sexuella prestation beror därför på om han är välförsedd med D-vitamin – året runt och under hela livet.

Erektionsproblem eller impotens kan bero på psykologiska eller fysiologiska skäl. Risken stiger med åldern och om man lider av diabetes. Erektionsproblem signalerar ofta att det finns problem med cirkulationen, eftersom blodkärlen i penis är så förkalkade att det inte kan strömma tillräckligt med blod till området. Följaktligen är riskfaktorerna för att få vanliga hjärt-kärlsjukdomar och erektionsproblem desamma, däribland tobaksrökning, övervikt, åldringsprocesser samt typ 2-diabetes och förstadiet metaboliskt syndrom, som kännetecknas av insulinresistens, för stor midja, högt blodtryck, högt LDL-kolesterol och lågt HDL-kolesterol.

Oxidativ stress, hjärt-kärlsjukdomar och erektionsproblem

En viktig orsak till hjärt-kärlsjukdomar och erektionsproblem är oxidativ stress, där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och kroppens antioxidantförsvar. Därvid angriper de fria radikalerna det annars livsviktiga kolesterolet, varefter det lagras in i kärlväggen som skumceller och skapar en grogrund för åderförkalkning. Mängden fria radikaler i kroppen ökas av tobaksrökning, övervikt, åldringsprocesser, typ 2-diabetes och förstadiet metaboliskt syndrom. Dessa riskfaktorer är också förknippade med en låg grad av kronisk, okontrollerad inflammation, vilket ytterligare belastar kroppen med fria radikaler.

D-vitamin förebygger erektionsproblem och åderförkalkning genom flera mekanismer

D-vitamin är mest känt för att reglera upptaget av kalcium, som är viktigt för benen. Men de flesta av kroppens celler har faktiskt receptorer för D-vitamin (VDR), som reglerar en rad gener och ett otal biokemiska processer i kroppen. I detta sammanhang verkar det som om D-vitamin enligt den nya metaanalysen spelar en viktig roll i förebyggandet av åderförkalkning genom följande mekanismer:

  • Minskar oxidativ stress.
  • Minskar produktionen av proinflammatoriska cytokiner.
  • Minskar dyslipidemi, som är en samlingsbeteckning för alla lipidstörningar i plasma, däribland kolesterol och triglycerider.
  • Minskar skador på endotelcellerna, som har särskilt stor betydelse i de fina kapillärerna, varifrån nästan hela ämnesomsättningen sker från blodet till vävnader och organ.

Brist på D-vitamin är förbundet med allvarliga erektionsproblem

I den nya metaanalysen samlade forskarna in data från 431 publicerade artiklar, varav åtta var ägnade för studien. Forskarna undersökte 4 055 män vad gällde deras erektionsfunktioner och innehåll av D-vitamin i blodet. Det visade sig att män som led brist på D-vitamin hade en betydligt lägre poäng enligt International Index of Erectile Function (IIEF) jämfört med kontrollgruppen.
Forskarna fann också att patienter som hade allvarliga dysfunktioner i testiklarna hade lägre D-vitaminnivåer i blodet jämfört med deltagarna med mildare erektionsproblem. Forskarna drog därför slutsatsen att det finns en direkt koppling mellan låga nivåer av D-vitamin i blodet och förekomsten av allvarliga former av erektionsproblem.
Den nya metaanalysen har publicerats i Clinical Nutrition.

D-vitamin, testosteron och årstider

Det manliga könshormonet testosteron är nödvändigt för att mannen ska kunna få erektion och bevara den tills utlösning. Om mannen lider brist på testosteron kommer han vanligtvis att uppleva minskad sexuell lust, vilket i sin tur försvårar en erektion.
Enligt en annan studie publicerad i Clinical Endocrinology hänger brist på D-vitamin samman med låga nivåer av testosteron. Forskarna observerade dessutom att bristen på D-vitamin är störst på våren när leverns reserver från sommaren håller på att ta slut.

Sommarsol och tillskott kan lindra utbredd brist

På våra nordliga breddgrader är den högtstående sommarsolen den viktigaste källan till D-vitamin, och många hamnar i underskott under vinterhalvåret. Inomhuslivsstil, mörk hy, överdriven användning av solskyddsfaktor, övervikt, typ 2-diabetes, åldringsprocesser och kolesterolsänkande statiner kan dessutom göra det svårt att bilda eller utnyttja vitaminet, med risk för att bristen blir kronisk.
RI är bara 5 mikrogram för vita vuxna, och många forskare menar att vi behöver mycket mer för att tillgodose kroppens verkliga behov, däribland cirkulationen och den känsliga hormonbalansen.
Behovet av D-vitamin är individuellt. På en sommardag är det lätt att bilda 20–100 mikrogram i lätta sommarkläder. På marknaden finns tillskott med 20–80 mikrogram.
Eftersom det är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet vid intag av kapslar där vitaminet det är bundet till olja.
Vi har också behov av magnesium när D-vitaminformen från sol och tillskott ska omvandlas till de aktiva formerna i levern och njurarna.

Referenser

Andrea Crafa et al. Is There an Association Between Vitamin D Deficiency and Erectile Dysfunction? A Systemic Review and Metaanalysis. Nutrients 2020

Wehr E et al. Association of vitamin D status with serum androgen levels in men. Clinical Endocrinology 2010

Pilz S et al. Effect of vitamin D supplementation on testosterone levels in men. Hormone Metabolic Research 2011

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

  • Skapad