Skip to main content

B3-vitaminbrist ökar risken för demens, neurologiska sjukdomar och aggression

B3-vitaminbrist ökar risken för demens, neurologiska sjukdomar och aggressionB3-vitamin spelar en central roll för hjärnan, nervsystemet och den mentala hälsan. Flera studier tyder på att brist på B3-vitamin ökar risken för demens, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och schizofreni. Dessutom visar epidemiologiska studier att dieter utan B3-vitamin är förbundna med aggression och en ökad förekomst av mord. Brist på B3-vitamin kan bland annat bero på kost- och miljöfaktorer. Samtidigt finns det indikationer på att vissa har ett större behov på grund av genetiska variationer och dåligt utnyttjande. Man ska också vara medveten om att skillnaden mellan olika tillskott är stor.

D-vitamin och probiotika förbättrar den psykiska hälsan hos personer med schizofreni

D-vitamin och probiotika förbättrar den psykiska hälsan hos personer med schizofreniSchizofreni är förbundet med en kraftigt försämrad livskvalitet och kortare livslängd. Kost, näringsbrist och matsmältning spelar en roll i utvecklingen av sjukdomen. Detta framgår bland annat av en ny iransk studie där patienter med schizofreni fick tillskott med D-vitamin och probiotika i form av mjölksyrabakterier och bifidobakterier. Studien, som har publicerats i Neuropsychopharmacology Reports, avslöjade att tillskotten i fråga avsevärt kan förbättra den kognitiva förmågan hos schizofrena patienter. Författarna diskuterar också hur dessa tillskott kan reglera dopaminproduktionen, inflammation och tarm-hjärnaxeln, som berör kommunikationen mellan tarmen och hjärnan.

D-vitaminbrist påverkar neuronernas utveckling och risken för schizofreni

D-vitaminbrist påverkar neuronernas utveckling och risken för schizofreniUnder graviditeten är D-vitamin viktigt för utvecklingen av fostrets skelett, hjärna och andra funktioner. Brist på D-vitamin under graviditeten kan därför få allvarliga konsekvenser för fostrets utveckling. Detta gäller även bildandet av neuroner i det dopaminproducerande området i hjärnan, vilket sannolikt kan leda till de störningar i dopaminbalansen som uppstår hos unga och vuxna med schizofreni. Detta framgår av en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Neurochemistry. Studien ligger i linje med en tidigare översiktsartikel som visar att tidiga stadier av psykotiska sjukdomar som schizofreni är förknippade med stora brister på D-vitamin och folsyra. Det betyder därför att D-vitamin och andra näringsämnen är av avgörande betydelse för hjärnans hälsa under hela livet och inte minst under graviditeten.

D-vitaminets betydelse för barns mentala hälsa

D-vitaminets betydelse för barns mentala hälsaD-vitamin ingår i uppbyggnaden av hjärnans struktur och funktioner. Enligt en större översiktsartikel publicerad i tidskriften Nutrients har D-vitamin en särskilt viktig roll för barns och ungdomars mentala hälsa på grund av dess långsiktiga effekt. Ämnet är mycket aktuellt eftersom barns omfattande brist på D-vitamin ökar risken för ångest, depression, aggressivt beteende och andra mentala problem. Därför är det viktigt att barn och ungdomar får tillräckligt med sommarsol och nödvändiga tillskott i enlighet med den danska livsmedelsmyndighetens nya rekommendationer och barnens och ungdomarnas verkliga behov.

Depression kan hänga samman med B12-vitaminbrist

Depression kan hänga samman med B12-vitaminbristB12-vitamin ingår i bildandet av röda blodkroppar, och betydelsen för nervsystemet förbises ofta. Det visar sig nu att det finns ett samband mellan B12-vitaminbrist och depression. Detta framgår av en stor irländsk befolkningsstudie av en grupp äldre personer, som har publicerats i tidskriften British Journal of Nutrition. Eftersom depression är ett växande problem med omfattande mänskliga och socioekonomiska konsekvenser, är studiens resultat mycket relevanta. Det gäller särskilt äldre, vårdpersonal och politiker, som bör vara mer medvetna om B12-vitaminbrist och hur det kan förebyggas med enkla och billiga åtgärder. Vegetarisk kost samt brist på magsyra och diabetesläkemedel ökar också risken för brist på B12-vitamin.

Depressiva symtom hänger samman med brist på D-vitamin, som nu kallas lyckovitaminet

Depressiva symtom hänger samman med brist på D-vitamin, som nu kallas lyckovitaminetFler och fler lider av nedstämdhet och depression. Även om det kan finnas flera orsaker visar en omfattande tysk befolkningsstudie nu att brist på D-vitamin ökar risken för depressiva symtom. Forskarna kommer närmare in på hur D-vitamin minskar lokal inflammation i hjärnan, vilket är en riskfaktor för att utveckla depression. Det är därför det är så viktigt att få tillräckligt med D-vitamin året om, eftersom det på flera parametrar är avgörande för vårt humör och vår energinivå.

EPA-rika fiskoljor ökar kognitiva funktioner hos unga vuxna

EPA-rika fiskoljor ökar kognitiva funktioner hos unga vuxnaFet fisk och fiskoljor innehåller många omega-3-fettsyror i form av EPA och DHA, som är viktiga för hjärnan, nervsystemet, vår intelligens och den mentala hälsan. Men moderna kostvanor medför att många får för lite av dessa omega-3-fettsyror. Ett forskarteam från Storbritannien har nu funnit att tillskott med EPA-rika fiskoljor under 26 veckor förbättrar den mentala precisionen och reaktionstiden hos friska, unga vuxna. Så var inte fallet med DHA-rika fiskoljor, och det förvånade forskarna att EPA har större betydelse för dessa kognitiva färdigheter.

Fiskoljors betydelse för hjärnans utveckling

- samt förebyggande och behandling av psykisk sjukdom

Fiskoljors betydelse för hjärnans utveckling Fet fisk och fiskoljor innehåller de långkedjiga omega-3-fettsyrorna DHA och EPA, som har betydelse för hjärnan, nervsystemet och den mentala hälsan under hela livet. Men idag lider majoriteten av jordens befolkning brist på dessa omega-3-former på grund av förändrade matvanor och onaturligt djurfoder. Ett lågt intag ökar risken för ett stort antal sjukdomar som ADHD, autism, depression, borderline och bipolär sjukdom. Tillskott med fiskoljor kan därför vara lovande vid förebyggande och som ett led i behandlingen av flera psykiska sjukdomar. Samtidigt är det problematiskt att den moderna kosten har ett skevt förhållande mellan omega-3 och omega-6, eftersom det leder till rubbade fysiologiska reaktioner som kan skada den mentala hälsan. Detta anges i en ny översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients.

Förhållandet mellan vitaminer i kosten och livskvalitet

Förhållandet mellan vitaminer i kosten och livskvalitetKostens innehåll av C-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, folinsyra och andra vitaminer har en positiv inverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Det är också möjligt att brist på vitaminer kan leda till depression och kronisk smärta. Detta framgår av en japansk studie av medelålders och äldre deltagare. Eftersom det blir fler och fler äldre i världen, och fler drabbas av psykiska och fysiska sjukdomar, kommer forskarna närmare inpå kostens betydelse för livskvaliteten på flera parametrar.

Högre nivåer av omega-3 i blodet minskar risken för att utveckla psykiska sjukdomar

Högre nivåer av omega-3 i blodet minskar risken för att utveckla psykiska sjukdomarFet fisk och fiskoljor innehåller omega-3-fettsyrorna DHA och EPA, som är viktiga för hjärnan, nervsystemet och den mentala hälsan under hela livet. Enligt en ny studie från Irland löper unga vuxna med ett högre innehåll av omega-3 i blodet en lägre risk för att utveckla depression och ångest. Forskarna ser därför en stor terapeutisk potential i att äta mer fet fisk eller ta tillskott med fiskolja. Samtidigt är det problematiskt att den moderna kosten innehåller för lite omega-3 och för mycket omega-6, vilket bidrar till den ökande förekomsten av psykiska sjukdomar.

Kan multivitaminer skydda mot demens och kognitiv försämring?

Kan multivitaminer skydda mot demens och kognitiv försämring?Det finns mycket som tyder på det. För äldre som har tagit multivitaminer dagligen i flera år löper en mycket lägre risk för att utveckla demens, Alzheimers sjukdom och andra tecken på kognitiv försämring. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. Studien ligger i linje med tidigare studier som bland annat visar på hur de olika vitaminerna och mineralerna ökar hjärnans blodflöde och skyddar neuronerna. Det kan dessutom vara värt att välja multivitaminer av god kvalitet som säkerställer att näringsämnena tas upp.

Tillskott med B12-vitamin kan förbättra de kognitiva funktionerna

Tillskott med B12-vitamin kan förbättra de kognitiva funktionernaBrist på B12-vitamin är förbundet med trötthet, dåligt minne, försämring av andra kognitiva funktioner och krympning av hippocampus i hjärnan. Vid brist på B12-vitamin kan tillskott förbättra de kognitiva funktionerna. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Nutrients. Samtidigt är det problematiskt att symtom på kognitiva störningar kommer smygande och inte är förbundna med denna enkla undernäring, som ofta beror på åldringsprocesser, vegetarisk kost, brist på magsyra eller diabetesläkemedel.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer