Skip to main content

D-vitamin minskar risken för typ 2-diabetes

– men de officiella rekommendationerna är för låga

D-vitamin minskar risken för typ 2-diabetesPersoner med högre innehåll av D-vitamin i blodet löper mycket lägre risk att utveckla typ 2-diabetes och förstadiet metaboliskt syndrom, som kännetecknas av insulinresistens, högt blodtryck och högt kolesterol. Detta framgår av en ny amerikansk studie. Eftersom typ 2-diabetes tar många år att utveckla kan det därför löna sig att få tillräckligt med D-vitamin under hela livet. Enligt den nya studien och tidigare studier är det emellertid inte möjligt att uppnå höga nivåer av D-vitamin i blodet om man inte får tillräckligt med sommarsol och starka tillskott under vinterhalvåret.

Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin. Men den moderna livsstilen med inomhusaktiviteter, övervikt, överanvändning av solskyddsmedel samt mörk hud, åldringsprocesser och de mörka vintermånaderna gör att många hamnar i underskott av vitaminet.
Forskning har tidigare visat att höga nivåer av D-vitamin i blodet, som mäts som 25-hydroxyvitamin D, är förknippade med en lägre risk att utveckla typ 2-diabetes. Men det har inte funnits någon klarhet över vilka de optimala värdena i blodet är.
Forskare från University of California, San Diego School of Medicine och Seoul National University har nu kommit ett steg närmare, och detta kan hjälpa till att bryta kurvan för typ 2-diabetes och övervikt – som ofta hänger samman.

Brist på D-vitamin i blodet kan öka risken för diabetes med 500 procent

Forskarna undersökte data från 903 friska män med en genomsnittlig ålder på 74 år. Ingen av männen visade tecken på typ 2-diabetes eller förstadier till sjukdomen under läkarbesök 1997–1999, då de fick blodprover tagna för att mäta innehållet av D-vitamin och det fastande blodsockret. Forskarna följde sedan männen fram till 2009, då de igen fick mätt blodets innehåll av D-vitamin och det fastande blodsockret.
Under studien fann forskarna 47 nya fall av typ 2-diabetes och 337 nya fall av prediabetes i form av insulinresistens, där blodsockernivån är förhöjd men inte tillräckligt hög för att diagnostisera typ 2-diabetes. Forskarna jämförde sedan männens innehåll av D-vitamin i blodet.
Det visade sig att de män vars innehåll av D-vitamin i blodet låg på mellan 30–50 ng/ml (nanogram per ml) löpte tre gånger så stor risk att utveckla typ 2-diabetes, och de män vars innehåll i blodet låg under 30 ng/ml löpte upp till fem gånger så hög risk att utveckla sjukdomen, jämfört med de män som hade ett innehåll på över 50 ng/ml. Risken att utveckla typ 2-diabetes blev alltså mindre ju mer D-vitamin de hade i blodet.
Studiens resultat överensstämmer dessutom med en tidigare studie som avsåg medelålders brasilianska kvinnor.

Blodets optimala innehåll av D-vitamin

Baserat på den nya studien drog forskarna slutsatsen att blodets innehåll av D-vitamin bör ligga på minst 30 ng/ml, vilket är 10 ng/ml högre än de officiella amerikanska rekommendationerna. För jämförelse ligger minimigränsen i Danmark på 50 ng/ml. Andra forskare anser dock att det fortfarande inte är tillräckligt, och att man måste upp på hela 75–100 ng/ml för att få ett optimalt sjukdomsförebyggande.
Slutligen kan behovet av D-vitamin i blodet vara individuellt beroende på genetiska faktorer, och diabetiker har till exempel svårare för att aktivera vitaminet.

Det är nödvändigt med tillskott för att förebygga diabetes, cancer och andra sjukdomar

En av forskarna bakom studien, professor Cedric F. Garland från Santiago School of Medicine, har länge argumenterat för D-vitaminets hälsobringande egenskaper, vilka även omfattar förebyggande av bröst-, lung- och blåscancer.
Men för att nå en nivå på bara 30 ng/ml krävs det att man tar ett starkt tillskott på 50–75 mikrogram dagligen. Detta ligger långt över RI, som bara är 5 mikrogram för vuxna under 70 år med vit hud. Därför räcker det inte med ett vanligt vitaminpiller.
Ändå motsvarar rekommendationen på 50–75 mikrogram någorlunda den mängd som vi själva kan producera på en sommardag inom 10–15 minuter, när solen står högst på himlen. Men från oktober till maj är det inte möjligt att bilda tillräckligt med D-vitamin på våra breddgrader. Därför är tillskott nödvändigt, eftersom kosten bara bidrar med minimala mängder.

Övre gräns

Det föreligger stor oenighet om det verkliga behovet av D-vitamin som beror på ålder, hudtyp, BMI, gener och många andra faktorer. När det gäller tillskott har den övre gränsen för dagligt intag av D-vitamin fastställts av Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) till 25 mikrogram för spädbarn, 50 mikrogram för barn på 1–10 år och 100 mikrogram för äldre barn och vuxna, inklusive gravida och ammande.
Enligt professor Cedric F. Garland, från Santiago School of Medicine, är det säkert att starka tillskott med D-vitamin. Men blodnivåer med över 125 ng/ml kan emellertid vara förbundna med biverkningar som illamående, förstoppning, viktminskning, hjärtrytmstörningar och njurskador.

D-vitamin, tillskott och upptag

D-vitamin är ett fettlösligt vitamin och därför får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja. Det är säkert att ta starka tillskott med 50–80 mikrogram D-vitamin dagligen.

Referenser

Scott LaFee. Vitamin D Deficiency Linked to Greater Risk of Diabetes. UC San Diego Health. April 2018

Plasma 25-hydroxyvitamin concentration and risk of type 2 diabetes and pre-diabetes. 12-year cohort study. PLoS One 2018

Eneida Boteon Schmitt et al. Vitamin D deficiency is associated with metabolic syndrome in postmenopausal women. Maturitas 2018

Sisley SR et al. Hypothalamic Vitamin D Improves Glucose Homeostasis and Reduces Weight. Diabetes 2016

Iowa State University: New promise for diabetics with vitamin D-deficiency. ScienceDaily. 2016

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Ny Videnskab 2013

  • Skapad