Skip to main content

E-vitamin och Q10 kan förhindra muskelskador efter hjärtinfarkt – och därmed rädda liv

E-vitamin och Q10 kan förhindra muskelskador efter hjärtinfarkt – och därmed rädda livHjärtinfarkt är en av världens främsta dödsorsaker. Det kan också uppstå permanenta skador på hjärtmuskeln, vilket försämrar patientens liv. Enligt en ny preklinisk studie publicerad i Redox Biology kan en snabb behandling med E-vitamin motverka de permanenta skadorna på hjärtmuskeln, och forskarna ser det som en ny och billig behandlingsstrategi. Tidigare studier har dessutom visat att tillskott med större mängder Q10 i läkemedelskvalitet har en betydande effekt på hjärtsviktpatienternas livskvalitet och överlevnadsgrad.

Hjärtat är kroppens centrala motor som bankar 100 000 gånger om dygnet för att förse kroppens celler med blod och syre. Kronisk hjärtsvikt drabbar miljontals människor över hela världen, och orsaken är främst åderförkalkning och förträngning av vener som förser hjärtat med blod och syre. Sjukdomen utvecklas ofta långsamt. Statistiken visar att cirka 33 procent inte lever så länge som ett år efter det att de har varit inlagda på sjukhus med hjärtsvikt första gången. Detta beror bland annat på permanenta skador på hjärtmuskeln. Därför finns det all anledning att vårda och ta hand om hjärtat och titta på nya behandlingsstrategier för akut hjärtsvikt.

 • E-vitamin (tokoferol) är ett fettlösligt vitamin av vegetabiliskt ursprung.
 • E-vitamin täcker över åtta olika ämnen som kallas tokoferoler och tokotrienoler.
 • Alfa-tokoferol anses vara det viktigaste för människan, eftersom det är den mest använda och aktiva formen.

E-vitamin motverkar skador på hjärtat orsakade av oxidativ stress och inflammationer

Ett akut hjärtsviktsanfall är till sin natur en allvarlig belastning på kroppen, och de permanenta skadorna på hjärtat orsakas av överdrivna inflammatoriska processer, oxidativ stress och celldöd. Enligt professor Karlheinz Peter, ansluten till Baker Heart and Diabetes Institute i Melbourne, Australien, och huvudförfattare till den nya studien, är E-vitamin en av de mest effektiva antioxidanterna och antiinflammatoriska medlen.
Långvarig behandling med E-vitamin efter hjärtsvikt har emellertid inte visat några särskilda resultat vad gäller förebyggandet av flera anfall med hjärtsvikt. Det ser dock ut som om en ny akut behandling med den starkaste antioxidantformen av E-vitamin (alfa-tokoferol), kan ha en avgörande effekt på flera olika parametrar. Detta gäller särskilt minskad infiltration av de vita blodkropparna i hjärtvävnaden, som orsakar inflammation, skydd av hjärtcellerna mot oxidativ stress samt en snabbare återhämtning av hjärtfunktionen.
Vid oxidativ stress föreligger det en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter som E-vitamin. De fria radikalerna är några mycket aggressiva molekyler, som attackerar cellerna och skapar farliga kedjereaktioner inuti och mellan cellerna. Så ju fler fria radikaler vi bildar, desto fler antioxidanter behöver vi när cellerna ska skyddas.
Den nya studien genomfördes på laboratoriemöss. Forskarnas nästa steg är nu att behandla patienter som har fått akut hjärtsvikt med E-vitamin i större doser. Med hjälp av MR-scanning och andra tester vill forskarna bevisa att hjärtfunktionen bevaras.
Forskarna antar i allmänhet att patienter med akut hjärtsvikt med fördel kan få sin första behandling med E-vitamin i ambulansen, eller när dom anländer på akutavdelningen, före den traditionella behandlingen med ballongvidgning och bypass-operation.
De doser av E-vitamin som forskarna vill ge är godkända av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Hur svagt är hjärtat?

NYHA (New York Heart Association Functional Classification) har utvecklat en modell där man delar in hjärtsjuka i 4 klasser, beroende på när symtom som andnöd, smärta och hjärtklappning uppstår.

 • NYHA I: Endast kliniska symtom vid onormalt stark fysisk ansträngning.
 • NYHA 2: Vid normal fysisk ansträngning.
 • NYHA 3: Vid mindre än normal fysisk ansträngning.
 • NYHA 4: Vid vila.

Obs! Patienter med hjärtsvikt lider brist på Q10

Koenzym Q10 har en särskilt stor betydelse för hjärtat under hela livet. För det första ingår Q10 i alla cellers energiomsättning, och därför behöver det hårt arbetande hjärtat mycket Q10. För det andra är Q10 en kraftfull antioxidant som skyddar celler och vävnad mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler.
Vi bildar själva det mesta Q10, men mängden minskar gradvis från 20 års ålder. Dessutom har det visats att hjärtat hos hjärtsviktpatienter innehåller mindre Q10 än hos friska.
Vävnadsprover från hjärtsviktspatienters hjärtmuskulatur har följaktligen avslöjat att ju mer försvagat patientens hjärta var, desto lägre var Q10-innehållet. Man menar dessutom att mitokondrierna, som fungerar som cellernas energiproducerande kraftverk, är defekta.
Därför ser forskarna ett stort potential i Q10 som kompletterande behandling för hjärtsvikt.

Q10-tillskott till patienter med hjärtsvikt: Bättre hjärtfunktion och långt färre dödsfall

Den nu avlidne danske överläkaren Svend Aage Mortensen stod bakom den större Q-Symbio-studien, som dokumenterade effekten av Q10 på kronisk hjärtsvikt.
I studien deltog 420 hjärtsviktspatienter från Europa, Asien och Australien. Alla patienter fick konventionell medicinsk behandling. Dessutom fick den ena hälften av patienterna dagligen tillskott med tre kapslar Q10 á 100 mg dagligen, och den andra hälften fick placebo.
Redan efter 16 veckor observerade forskarna att den grupp som fick 300 mg Q10 dagligen hade uppnått en minskning av proteinet BNP, som bildas när hjärtat är ansträngt. Samtidigt hade BNP stigit i placebogruppen. Tillskott med Q10 bidrog dessutom till att hjärtat kunde pumpa mer obesvärat, vilket gav patienterna en bättre livskvalitet.
Efter två år visade det sig att Q10-gruppen hade 43 procent färre hjärtrelaterade dödsfall jämfört med placebogruppen. Q10-gruppens antal sjukhusinläggningar minskades också med 43 procent.

Nytt hopp för patienter med hjärtsvikt

Svend Aage Mortensen beskrev den kompletterande behandlingen med Q10 som ett paradigmskifte inom behandlingen av hjärtsvikt. Även om patienterna redan i förväg fick den bästa medicinska behandlingen mot hjärtsvikt, blev behandlingen ännu bättre när den kompletterades med Q10.
I länder som Ungern, Italien, Japan och Kanada använder läkarna redan Q10 till hjärtsviktpatienter med goda resultat.
Mycket tyder dessutom på att det är relevant att ta större doser av Q10 i samband med akut hjärtsvikt. Detta beror delvis på att Q10, i linje med E-vitamin, är en kraftfull antioxidant, som skyddar hjärtat mot oxidativ stress.
Q10 har dessutom en speciell förmåga att skydda mitokondrierna mot oxidativ stress, och stödja de defekta mitokondrierna i energiomsättningen.
När den kände Q10-forskaren dr William V. Judy själv fick en livshotande hjärtattack, började han direkt ta stora doser av Q10, som hans fru tog med till sjukhuset. Han återhämtade sig förbluffande snabbt. Det har nu gått ungefär tjugo år, och han är nu över 80 år och mår bra. Detta tillskriver han i synnerhet Q10-tillskott, som enligt hans egna ord har räddat hans liv, och som han fortfarande tar för att hålla sig frisk – både fysiskt och mentalt.
Dr William V. Judy har också skrivit boken Coenzyme Q10 – An Insider's Guide, där han skriver mer om forskningen i Q10, inklusive sin egen dramatiska sjukdomshistoria.

 • Eftersom Q10 ökar energiomsättningen är det bäst att ta tillskott på morgonen.
 • För patienter med hjärtsvikt rekommenderas vanligtvis 200–300 mg dagligen.
 • Eftersom man högst kan ta 100 mg Q10 på en gång, bör man fördela större doser för att få bättre upptag och utnyttjande.

Kvaliteten på en Q10-produkt är avgörande

Det är viktigt att Q10 från tillskott kan tas upp och når helt in i mitokondrierna. I olika råvaruformer och tillskott finns Q10-molekylerna som ett kristalliknande material. Men vi har svårt att lösa upp kristallerna vid normal kroppstemperatur. Det kräver därför en speciell olje- och värmeteknik, så att Q10-kristallerna kan lösas upp fullständigt innan de tas upp från tunntarmen. Därför kan det vara lämpligt att välja en Q10-produkt där det finns dokumentation om preparatets upptag i kroppen.

Referenser

Maria Wallert et al. α-Tocopherol preserves cardiac function by reducing oxidative stress and inflammation in ischemia/reperfusion injury. Redox Biology. 2019

Mortensen SA et al. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-symbio: a randomized double-blind trial. Journal of the American College of Cardiology, heart Failure 2014

Sylvia Oleck, Hector O. Ventura: Coenzyme Q10 and Utility in Heart Failure: Just Another Supplement? Pharmacologic Therapy 2016

William V. Cody. Coenzyme Q10. An Insider´s Guide. Ny Videnskab 2018

David Mantle and Iain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb

Pernille Lund. Q10 - fra kosttilskud til epokegørende medicin. 2014

 • Skapad