Skip to main content

Barn som äter huvudmåltider och mer frukt och grönsaker har bättre mental hälsa

Barn som äter huvudmåltider och mer frukt och grönsaker har bättre mental hälsaHuvudmåltider är avgörande för ett stabilt blodsocker, så att man kan följa med i skolan. Grönsaker och frukt innehåller C-vitamin, folsyra, magnesium och många andra nyttiga näringsämnen. Enligt en ny brittisk studie har barn som äter frukost och lunch samt mer frukt och grönsaker bättre mental hälsa på flera parametrar. Samtidigt är det ett faktum att många barn vantrivs och att brist på näringsämnen kan utlösa eller förvärra problemet. Därför efterlyser forskare en bättre hälsopolitik på hemmafronten och i skolorna, som säkerställer att barnen får en hälsosam kost eftersom det kan optimera deras mentala välbefinnande och lärandepotential.

Den nya brittiska studien leddes av professor Ailsa A. Welch från UEA's Norwich Medical School, och är den första i sitt slag som undersöker sambandet mellan frukt- och grönsaksintag samt valet av frukost och lunch med skolbarns mentala hälsa. Forskarna vet sen tidigare att många unga skolbarn vantrivs. Det påpekas ofta att trycket från sociala medier och skolkulturen kan vara orsaker till detta. Det påpekas också att dåligt välmående under de första skolåren kan få långsiktiga konsekvenser vad gäller karriär och livskvalitet.
Men även om det finns mycket forskning som kopplar samman kost och livskvalitet hos vuxna, har det inte utförts mycket forskning om barn. Därför ville professor Ailsa A. Welch undersöka detta närmare.

Sunda kostvanor hänger samman med bättre mental hälsa

Professor Ailsa A. Welch och hennes forskarteam tittade närmare på data från 9 000 skolbarn från 50 skolor i Norfolk. Dessa data kom från en tidigare större studie (Norfolk Children and Young People's Health and Wellbeing Survey).
Barnen fick själva rapportera vad de åt. De skulle också fylla i ett formulär som behandlade faktorer för livskvalitet som glädje, avkoppling och goda relationer.
Forskarna fann att bara cirka 25 procent av de äldre barnen och 28 procent av de yngre barnen åt de rekommenderade mängderna frukt och grönsaker om dagen, vilket i Storbritannien är fem.
20 procent av de äldre skolbarnen och 10 procent av de yngre skolbarnen åt ingen frukost alls. Och mer än 10 procent av de äldre skolbarnen åt inte lunch.
Samtidigt som forskarna tittade närmare på sambandet mellan kostfaktorer och psykiskt välbefinnande gjorde de även förbehåll för andra faktorer som kan påverka humöret, såsom dåliga upplevelser i barndomen och situationen i hemmet.
Sammantaget fann forskarna att sunda kostvanor hade ett betydande samband med en bättre mental hälsa. Barn som åt nyttigt var också bättre på att argumentera och mindre våldsamma på hemmafronten. Sambandet var särskilt stort bland de äldre skolbarnen.

Dåliga kostvanor går ut över humör, inlärningsförmåga och fysisk utveckling

Forskarna fann också ett betydande samband mellan typen av frukost och lunch och skolbarnens mentala hälsa.
Barn som åt traditionell engelsk frukost med huvudingredienser som ägg, bacon och bönor hade en bättre mental hälsa jämfört med de barn som bara fick ett snack. De äldre skolbarnen som bara fick en energidryck till frukost hade lägst mentala poäng, och den var ännu lägre än hos de barn som inte åt frukost alls. Detta beror förmodligen på att energidrycker har en våldsam effekt på blodsockret, och att man mår dåligt när det störtdyker.
Enligt forskarna kan barn som inte äter en hälsosam frukost eller lunch också få det svårare att hänga med i undervisningen, så att det går ut över deras kunskap. De ohälsosamma matvanorna påverkar också barnens sociala kompetens och deras fysiska hälsa och utveckling.

Forskarna efterlyser en bättre hälsopolitik

Det oroar forskarna att så många skolbarn har så dåliga kostvanor. Forskarna efterlyser därför nya strategier och en bättre skolpolitik som säkerställer att barnen får en hälsosam och näringsrik kost, eftersom det är en förutsättning för att de ska trivas och kunna följa med i skolan.
Den nya studien har publicerats i tidskriften BMJ Nutrition, Prevention & Health.
Eftersom vi ser samma trend i Sverige med att många skolbarn inte får frukost eller lunch och inte äter tillräckligt med frukt och grönt, har vi också ett behov av en bättre hälsopolitik, så att de sunda kostvanorna fungerar i praktiken.

Rekommendationer och fakta om barns kostvanor och välmående

 • Barn i åldern 4–10 år rekommenderas att äta 300–500 gram frukt och grönsaker om dagen, med mest fokus på grönsaker.
 • Äldre barn rekommenderas att äta 600 gram frukt och grönsaker om dagen.
 • Mindre än en tredjedel av 4–18-åringarna följer de officiella kostråden vad gäller fullkorn, frukt och grönsaker.
 • Bara fem procent av de äldre skolbarnen följer kostråden om fisk.
 • Tendensen att hoppa över frukost och lunch ökar bland 11–14-åringarna.
 • I genomsnitt konsumerar barn upp till sex gånger mer godis och söta drycker än vad som rekommenderas i en hälsosam kost.
 • Antalet överviktiga utgör cirka 10–25 procent av alla mellan 4–18 år.
 • Fetma ökar risken för fettlever, diabetes och andra livsstilssjukdomar.
 • Många barn vantrivs och har svårt att hänga med i skolan.
 • Antalet barn i specialklasser ökar.Det finns ett tydligt samband mellan barns kost, vikt och välmående.

Referenser:

Richard Hayhoe et al. Cross-sectional associations of schoolchildren´s fruit and vegetable consumption, and meal choices, with their mental well-being: a cross-sectional study. BMJ Nutrition Prevention & Health. 2021

University of East Anglia. Children who eat more fruit and veggies have better mental health. ScienceDaily. 2021

Stor rapport afslører: Alt for mange unge spiser usundt og er overvægtige (videnskab.dk)

Stigende antal elever i specialklasser: Folkeskolens inklusion er presset | DenOffentlige.dk

 • Skapad