Skip to main content

Blister i munden kan hænge sammen med D-vitaminmangel

Blister i munden kan hænge sammen med D-vitaminmangelOmkring en fjerdedel af den voksne befolkning har haft flere tilfælde af blister eller blæner i munden. Lidelsen kaldes også for after eller RAS (Recividerende Aftøs Stomatitis), og den er karakteriseret af overfladiske sår, der kan være smertefulde. Man ved ikke så meget om sygdommens årsager eller behandling. Men ifølge en meta-analyse, som er publiceret i Frontiers in Nutrition, kan sygdommen skyldes mangel på D-vitamin i blodet, og netop dette vitamin spiller en rolle for immunforsvaret og mundsundheden.

RAS (Recividerende Aftøs Stomatitis) kan ramme alle, men det er primært voksne. De fleste med RAS er ellers sunde og raske, og de har kun få gener. Men i svære tilfælde kan de smertefulde sår ødelægge livskvaliteten ved at gribe forstyrrende ind i orale funktioner som at spise, synke og tale. Det antages, at uhensigtsmæssige immunologiske reaktioner på en eller anden udløsende faktor er involveret. Sygdommen kan således være forbundet med traumer i munden, andre sygdomme, lægemiddelbivirkninger, cøliaki og fødevareallergi. Måske kan stress og virus spille ind. Der har også været studier på vitamin- og mineralmangler (folinsyre, andre B-vitaminer og jern), men her har resultaterne været modstridende. Ikke desto mindre har der i de seneste år været et stigende fokus på D-vitamins rolle, hvad angår udviklingen af adskillige sygdomme, inklusive RAS.
Forskerne bag den nye meta-analyse fandt 14 relevante studier i databaser som PubMed, Scopus, Embase og Web og Science. Studierne inkluderede 1.468 deltagere fra Europa, Mellemøsten og Indien, hvoraf 721 var RAS-patienter og 747 fungerede som kontrolgruppe. Forskerne undersøgte så, hvilket forhold der var mellem blodets indhold af D-vitamin og risikoen for at få RAS. Meta-analysen afslørede, at der var en signifikant sammenhæng mellem et lavt indhold af D-vitamin i blodet og RAS.
Ifølge forskerne er den nye metaanalyse desuden i tråd med et nyere studie, der viser, at tilskud med D-vitamin til patienter med RAS, der mangler D-vitamin, signifikant reducerer tilfælde med RAS, antallet af sår og varigheden af udbrud.

  • RAS (Recividerende Aftøs Stomatitis) kaldes også for blister, blæner eller after.

Hvordan beskytter D-vitamin mod RAS?

De fleste af kroppens celler har receptorer for D-vitamin, der betragtes som et steroidhormon. Der er stadig uvished omkring D-vitamins mekanismer bag effekten ved RAS, men det er almindelig kendt, at D-vitamin både har betydning for det medfødte immunforsvar, der takler de fleste infektioner og vævsskader, samt det erhvervede immunforsvar, der er mere specialiseret, danner antistoffer og har hukommelse. Derudover er D-vitamin med til at regulere de inflammatoriske processer via cytokiner og andre markører for inflammation. Forskerne bag den nye meta-analyse antager derfor, at D-vitamin primært virker mod RAS ved at have en immunregulerende effekt. I denne forbindelse henviser forskerne også til, at der er en sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og autoimmune sygdomme som Sjögrens syndrom, lupus erythematosus og leddegigt.

Kliniske former for RAS

Minor RAS, der rammer cirka 80 procent af patienterne, er karakteriseret af ét eller flere små overfladiske sår (< 10 mm) med omgivende rød halo. Sårene heler i løbet af en uges tid uden ardannelse.

Major RAS er mere alvorlig, og der er typisk enkelte store sår (>10 mm), som går dybere ned i vævet. Sårene kan være flere uger om at hele, og der kan også komme efterfølgende arvæv.

Herpetiform aftøs stomatitis optræder med mange små sår (< 10 mm) i mundbunden eller på tungens underside. Sårene kan flyde sammen til større sår, der minder om herpes, men der er ikke tale om virus.

Simplex RAS og complex RAS er nye betegnelser, da det er mere hensigtsmæssigt at inddele sårene efter antallet og hyppigheden.

Referencer:

Sadeq Ali Al-Maweri et al. Vitamin D deficiency and risk of recurrent aphtous stomatitis: updated meta-analysis with trial sequential analysis. Frontiers in Nutrition 2023

Bjarne Klausen. AFTER: det bør du vide. Tandlægebladet 201

  • Oprettet den .