Skip to main content

COVID-19: Mangel på D-vitamin øger risiko for hospitalsindlæggelse

COVID-19: Mangel på D-vitamin øger risiko for hospitalsindlæggelseCOVID-19 pandemien fortsætter, og vi trues af B117 og nye mutationer. Nogle afviser smitte, nogle får milde infektioner og nogle får livstruende komplikationer. Derfor har en række internationale forskere forsøgt at afklare, hvorfor vi reagerer så forskelligt. Meget tyder på, at D-vitamin og udbredte mangler spiller en afgørende rolle. For ifølge et nyt studie, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Endocrine i januar 2021, hænger lave niveauer af D-vitamin i blodet sammen med en øget risiko for at blive indlagt på hospital. Forskerne bag det nye studie peger derfor på tilskud med D-vitamin som en billig og hurtig metode til at forbedre patienternes helbred.

På verdensplan er der registreret omkring 125 millioner tilfælde af COVID-19 og over 2,7 millioner døde. Infektion med COVID-19 starter generelt, når virus inficerer celler i næsen og breder sig til de nedre luftveje, hvor den kan medføre bronkitis og lungebetændelse kombineret med feber. Nogle er dog i stand til at afvise smitte, og de fleste får en mild til moderat infektion. Men hvis immunforsvaret ikke fungerer optimalt, kan der i svære tilfælde komme hyperinflammation, akut svigt i luftvejsfunktionen, også kaldet ARDS (acute respiratory distress syndrome), samt svigt i kredsløb og andre organer, som er årsag til, at de svageste patienter bukker under.

Risikofaktorer for svære tilfælde af COVID-19

Indtil videre har forskerne fundet, at personer med diabetes, overvægt og forhøjet blodtryk har en øget risiko for at få komplikationer som følge af infektion med COVID-19. En mulig årsag kan være, at disse tilstande er karakteriseret af en lav grad af ukontrolleret kronisk inflammation, der er forbundet med mange helbredsrisici. Man har også fundet, at mænd er mere udsatte under COVID-19 infektioner end kvinder, hvilket kan skyldes hormonelle faktorer. Generelt har mænd en betydelig større risiko for at blive mere syge eller dø som følge af infektionssygdomme. Det gælder også influenza og tuberkulose.

D-vitamin fungerer på flere fronter inden for immunforsvaret

D-vitamin har betydning for det medfødte immunforsvar, der fungerer som stormtropper, og det erhvervede immunforsvar, der udvikles efter fødslen. Uden D-vitamin kan de hvide blodlegemer, T-cellerne, slet ikke blive aktiveret eller dele sig. D-vitamin har også betydning for at immunforsvaret reagerer normalt og ikke forårsager uhensigtsmæssige inflammationer, der kan skade sundt væv.
Flere studier afslører, at mennesker med lave niveauer af D-vitamin i blodet er mere tilbøjelige til at få infektioner med virus og bakterier. På et tidligt tidspunkt under COVID-19 pandemien kom der også mange rapporter fra lande, hvor man fandt en sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og en højere dødsrate. Man har nu fundet, at patienter, der er indlagt med COVID-19, har meget lave niveauer af D-vitamin i deres blod.

Mange COVID-19 patienter lider i forvejen af andre sygdomme

Det pågældende nye studie blev udført i Armenien, hvor der bor 3 millioner indbyggere med en stor etnisk og kulturel diversitet.
På et hospital i Yerevan målte forskerne i en periode på fire uger blodets niveau af D-vitamin hos 330 patienter, som var indlagt på grund af komplicerede COVID-19 infektioner. Forskerne indhentede også andre data, som kunne påvirke resultaterne, herunder alder, køn, BMI, beskæftigelse, rygevaner og andre sygdomme.
Forskerne fandt, at COVID-19 patienterne ofte led af forhøjet blodtryk, diabetes, ryge-relaterede komplikationer og lungesygdomme. Forskerne fandt også, at ældre og patienter med et højt BMI havde længere hospitalsophold, og at de krævede mere intensiv behandling.
Patienterne var i gennemsnit indlagt i 11 dage, og 24 af dem døde.

Blodets indhold af D-vitamin opdeles i:

Regulær mangel (under 30 nmol/L)
Utilstrækkelig (30-50 nmol/L)
Tilstrækkelig (over 50 nmol/L).

Alarmerede mangel på D-vitamin og tilskud som led i behandling

Det viste sig, at de indlagte COVID-19 patienter i gennemsnit havde et niveau af D-vitamin, som lå på 13 nmol/L, hvilket er alt for lavt. Og hos 45 procent var niveauet under 12 nmol/L. De alarmerende lave niveauer af D-vitamin hos de indlagte COVID-19 patienter afslører en markant sammenhæng, da det kun er 13 procent af den almindelige armenske befolkning, som har tilsvarende lave niveauer.
De indlagte COVID-19 patienters lave niveauer af D-vitamin indikerer derfor, at det har en alvorlig negativ indflydelse på deres immunforsvar og evne til at takle virusinfektioner.
Forskerne bag studiet konkluderer derfor, at det er nødvendigt med opfølgende studier for at afklare, hvorvidt behandling med D-vitamin kan beskytte mod COVID-19, og hvorvidt behandling med D-vitamin kan gøre COVID-19 infektioner mindre farlige.
Det nye studie er publiceret i Endocrine.

Tilskud med D-vitamin kan sandsynligvis reducere dødsfald

I den spanske provins Andalusien begyndte man allerede i november 2020 at give sårbare grupper tilskud med D-vitamin i en særlig aktiv form. Effekten kom ret hurtigt. Antallet af indlagte patienter styrtdykkede, og dødstallet faldt. Sideløbende steg dødstallet mange andre steder, sandsynligvis fordi manglen på D-vitamin bliver større i løbet af vinterhalvåret. Du kan her på hjemmesiden læse mere om studiet:

»COVID-19: Tilskud med D-vitamin kan måske reducere dødsfald med 82 procent!«

Referencer:

Liji Thomas. Vitamin D deficiency associated with higher risk of COVID-19 hospitalization. News Medical Life Sciences. Jan 21, 2021

Lobachevsky University. Scientists have identified the role of chronic inflammation as the cause of accelerating aging. Medical Xpress. 2020

Hutchings, N. et al. Patients hospitalized with COVID-19 have low levels of 25-hydroxyvitamin D. Endocrine.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/piv-derfor-lider-maend-mere-under-influenza

  • Oprettet den .