Skip to main content

Mangel på B12-vitamin går ud over børns udvikling

- og almindelige tilskud kan være utilstrækkelige

Mangel på B12-vitamin går ud over børns udviklingB12-vitamin findes kun i animalske kilder. Derfor risikerer veganere og vegetarer at komme i underskud. Hvis børn mangler B12-vitamin, kan det medføre en forringet motorisk udvikling og anæmi. Det fremgår af et nyt studie fra Burkina Faso, som er foretaget i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Læger Uden Grænser. Forskerne påpeger, at mangel på B12-vitamin er et stort overset problem på verdensplan, og at almindelige tilskud er utilstrækkelige. Derfor kræver problematikken nye løsninger.

B12-vitamin har betydning for bloddannelsen, nervesystemet og udviklingen af barnets hjerne.
B12-vitamin findes i animalske kilder som kød, fisk, æg og mejeriprodukter. Efter optagelsen lagres B12-vitamin i leveren, og derfor kan der godt gå lang tid, før der optræder en mangel.
Det er mest kendt, at mangel på B12-vitamin kan føre til anæmi. Men det kan også skade nervesystemet.
Hvis en gravid mangler B12-vitamin, overføres manglen til fostret. Efterfølgende vil modermælken også indeholde for lidt B12-vitamin. Mangel på B12-vitamin kan skade udviklingen af barnets hjerne og motorik. Det kan også påvirke dannelse og regeneration af celler i tyndtarmen, så barnet senere får svært ved at optage B12-vitamin og andre næringsstoffer fra kosten.
I Danmark har man jævnligt observeret, at børn, som vokser op på en veganerdiæt, får en dårlig motorisk udvikling, selvom dette kan forebygges med et dagligt B12-vitamintilskud. I lavindkomstlande er problematikken meget større grundet dårlige sundhedssystemer, og især fordi der ikke er råd til animalske produkter og B12-vitamintilskud.
Dette fremgår af et større studie, som er foretaget i Burkina Faso i samarbejde mellem Københavns Universitet og Læger uden Grænser. Resultaterne af studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift PLOS Medicine.

Mangel på B12-vitamin er et overset ernæringsproblem

Ifølge Henrik Friis, som er professor ved Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring, og hovedforfatter til den nye artikel, fandt forskerne en klar sammenhæng mellem mangel på B12-vitamin, anæmi og dårlig motorisk udvikling hos børn.
Når det drejer sig om mangeltilstande i verden, primært i ulande og lavindkomstområder, har der været mest fokus på A-vitamin, jern og zink og ikke så meget fokus på B12-vitaminmangel.
Ikke desto mindre er mangel på B12-vitamin et af de mest oversete ernæringsproblemer på verdensplan. Og det tyder på, at almindelige tilskud ikke er gode nok til at rette op på manglen.

Studiet: Tilskud med B12-vitamin fylder ikke lagrene op

I det nye studie fra Burkina Faso målte forskerne B12-vitaminniveauet hos over 1.000 børn. Det viste sig, at to-tredjedel af børnene enten havde lave eller marginale niveauer af B12-vitamin. I de følgende tre måneder fik børnene de tilskud med B12-vitamin, som anbefales af WHO. Dette bevirkede, at børnenes niveau af B12-vitamin steg, men niveauet faldt hurtigt igen efter programmets ophør med tilskud. Selv efter tre måneder med tilskud fortsatte en tredjedel af børnene med at have lave eller marginale niveauer af B12-vitamin, fordi lagrene ikke var fyldt op.
Det skyldes ifølge forskerne, at der er grænser for, hvor meget B12-vitamin, som kan optages fra tyndtarmen. Således kan et barn kun optage 1 mikrogram B12-vitamin pr måltid. Så hvis et barn mangler 500 mikrogram, vil det tage meget længere tid end de få uger, hvor barnet har adgang til akut behandling for B12-vitaminmangel. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at fordele tilskud med B12-vitamin over flere måltider, så lagrene hurtigere bliver fyldt op. Men i praksis er det svært at gennemføre, da mangel på B12-vitamin er så udbredt i lavindkomstlande.

Behov for nye løsninger

Det er mest hensigtsmæssigt at forebygge en mangel på B12-vitamin ved at indtage animalske fødevarer eller syntetiske tilskud.
I mange lavindkomstlande spiser de fleste mennesker dog kun, hvad de selv producerer. Der er ikke råd til luksusfødevarer som æg, kød og mejeriprodukter, selvom det ville være en fordel, hvis de små husstande selv kunne holde dyr som høns eller geder. Det er også problematisk, at der i disse lavindkomstlande er for få ressourcer og dårlige sundhedssystemer. Derfor er det heller ikke på nuværende tidspunkt muligt at udlevere B12-vitamintilskud til millioner af mennesker eller at berige fødevarer med B12-vitamin. Det vil i det hele tage kræve en industriel ekspansion og en ændret lovgivning på området. Forskerne er derfor i dialog med den københavnske afdeling af UNICEF´s Supply Division, og formålet er nu at udvikle produkter, som kan afhjælpe underernæring.

  • Ifølge UNICEF er der omkring 200 millioner børn under fem år på verdensplan, som lider af mangel på næringsstoffer.
  • Mangel på næringsstoffer medfører, at tre millioner børn dør hvert år.
  • Mangel på næringsstoffer påvirker børnenes fysiske og mentale udvikling.
  • Mangel på næringsstoffer er også forbundet med dårligt immunforsvar og mange andre følgesygdomme.

Referencer

Henrik Friis et al. Serum cobalamin in children with moderate acute malnutrition in Burkina Faso: Secondary analysis of a randomized trial. PLOS Medicine 2022

University of Copenhagen. B12 deficiency harms young children´s development – food relief not good enough. 3 May 2022 www.news.ku.dk


  • Oprettet den .