Skip to main content

Zink booster immunforsvaret på flere måder

Zink booster immunforsvaret på flere måderDet er almindelig kendt, at zink booster immunforsvaret, men der har været uklarhed omkring de nærmere mekanismer. Et forskerhold fra Fred Hutchinson Cancer Research Center i USA har derfor undersøgt det nærmere og fundet, at zink er vigtigt for T-cellernes aktivitet og for thymus, som producerer T-cellerne. Ifølge forskerne kan denne viden bidrage til nye terapier for patienter med et dårligt immunforsvar. Det tyder samtidig på, at zinkmangel er ret udbredt. Dette øger også risikoen for virusinfektioner, hvor T-cellerne har den største betydning for en god immunitet.

Zink er et livsvigtigt spormineral, som alle celler har brug for, da det indgår i mere end 300 enzymprocesser. Zinkholdige proteiner koder desuden for ti procent af vores gener, hvilket er afgørende for, at cellerne i immunforsvaret og andre væv kan udføre deres opgaver korrekt.
Så snart vi får en infektion, falder blodets zinkniveau, da behovet bliver større inden for immunforsvarets hvide blodlegemer. Det medfødte immunforsvar klarer de fleste infektioner, uden at vi mærker noget. Hvis der er brug for forstærkning, aktiveres det erhvervede immunforsvar, som er karakteriseret ved at gå mere målrettet til angreb og iværksætte immunitet. T-cellerne spiller en ganske særlig rolle, da de er i stand til at dele sig eksplosivt, så de kan angribe smittekim og abnorme celler. T-cellerne er også i stand til at aktivere B-celler, der producerer antistoffer. Men det er faktisk T-cellerne, som iværksætter den bedste immunitet mod virus. Alle de hvide blodlegemer dannes i knoglemarven, og T-cellerne modnes i thymus.
Ikke desto mindre har der været uklarhed om, hvordan zink påvirker immunforsvaret, og det ville et forskerhold fra Fred Hutchinson Cancer Research Center i USA undersøge nærmere.

Zinks betydning for thymus, T-celler og hurtig immunrespons

Forskerne udførte deres forsøg på mus, som fik en kost uden zink. Det viste sig, at zinkmanglen fik thymus til at skrumpe ind, så den producerede langt færre modne T-celler. Selv efter tre uger. Det betyder med andre ord, at T-cellerne ikke kan modnes eller fungere uden zink.
Forskerne fandt også, at zinkmangel forringer genopretningen af et normalt T-celleantal hos mus, der har fået immunhæmmende behandling. Der var mere konkret tale om en immunhæmmende behandling svarende til den behandling, som patienter får inden en blodstamcelletransplantation. Denne behandling går i sagens natur også ud over thymus.
På den anden side fandt forskerne, at tilskud med zink til mus med zinkmangel fremskyndede processen, så thymus og T-cellerne kunne komme sig hurtigere end normalt, hvilket er afgørende for en effektiv immunrespons. Forskerne fandt et tilsvarende positivt resultat hos de mus, som havde fået immunhæmmende midler.
Men man vidste stadig ikke helt præcist, hvordan zink virkede, og derfor ville forskerne undersøge det nærmere.
Det viste sig, at zinktilskud forårsagede forhøjede zinkniveauer omkring de celler, der sætter gang i thymus´ regenerationsprocesser. Efterhånden som T-cellerne modnes og udvikles i thymus, akkumulerer de zink. Og når T-cellerne så går til angreb på smittekim og abnorme celler, bruger de en del zink i deres krigsførelse.
Forskerne fandt endvidere, at cellerne bruger et molekyle kaldet GPR39, når de skal registrere en ændring af det omkringliggende zinkniveau. I denne forbindelse fandt forskerne, at et stof der i sig selv stimulerer GPR39, også kan fremme regeneration af thymus.
Forsker har nu til hensigt at arbejde videre med, hvorvidt tilskud med zink eller stoffer der stimulerer GRP39, kan bruges i terapier til mennesker, der har fået akutte skader på thymus og nedsat immunforsvar.
Forsker henviser også til, at thymus skrumper som led i aldringsprocesser, og at de nye terapier måske kan være et naturligt potentiale til at forsinke den kroniske degeneration af thymus og derigennem styrke immunforsvaret.
Det nye studie er publiceret i Blood, og resultaterne er i tråd med tidligere studier, der for eksempel viser, at tilskud med zink også booster immunforsvaret ved forkølelse, så sygedagene reduceres.
Det bør desuden tilføjes, at zink virker som en kraftig antioxidant (SOD), der beskytter celler og væv mod oxidativ stress forårsaget af frie radikaler. I denne forbindelse er aldringsprocesser og ikke mindst kemoterapi og stråling præget af oxidativ stress, som også kan skade thymus og andre væv.

Zinkkilder og årsager til mangler

Der findes zink i skaldyr, fisk, kød, mejeriprodukter, nødder, kerner og bønner. De animalske kilder optages bedst.
Klinisk zinkmangel er sjælden i vores del af verden, men subklinisk zinkmangel er meget udbredt.
Zinkmangel og dårlig udnyttelse kan skyldes ensidige kostvaner, mangel på animalske proteiner, aldringsprocesser, alkohol, diabetes og nyresygdomme. Vanddrivende medicin, ACE-hæmmere, syreneutraliserende medicin, binyrebarkhormoner, antibiotika og p-piller øger også risikoen for zinkmangel.

Zinkbehov, tilskud og øvre grænse

Referenceindtag, RI, er sat til 10 mg. Det et er bedst at få nok zink gennem kosten, og når det gælder tilskud, skal man være opmærksom på, at organiske former som zinkgluconat og zinkacetate er lettere at optage og udnytte.
Ifølge EFSA, den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, er den øvre grænse for voksne og gravide sat til 25 mg daglig. Men det er ufarligt med en større dosis fra for eksempel østers eller tilskud i en kort periode.

Indhold af zink i mg pr 100 gram fødevare

Rå østers 84
Kød 3-6
Kerner og frø 3-5
Ost 4
Havregryn og bønner 3
Rugbrød og kartoffel 1

Referencer:

Lorenzo Lovin et al. Activation of the Zinc-sensing receptor GPR39 promotes T cell reconstitution after hematopoietic cell transplant in mice. Blood, 2022

Fred Hutchinson Cancer Research Center. Burst of accumulated zinc shows how the mineral boosts immune function, suggesting ways to improve health
ScienceDaily March 31, 2022

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. 2020

Luke Maxfield, Jonathan S. Crane. Zinc Deficiency. NCBI March 18, 2019

University of Helsinki. Zink acetate lozenges may increase the recovery rate from the common cold by three-fold. ScienceDaily May 11, 2017

Zink for Colds, Rashes and the Immune system. WebMD. 2017

Frida - Parametre (fooddata.dk)


  • Oprettet den .