Skip to main content

Ældre, som tager multivitaminer og mineraler, er mindre syge - og kvaliteten er afgørende

Ældre, som tager multivitaminer og mineraler, er mindre syge - og kvaliteten er afgørendeÆldre kommer let i underskud af vitaminer og mineraler, og det kan gå ud over deres immunforsvar, så de lettere får infektioner, og at sygdommen trækker ud. Men ældre, der daglig tager et multivitamin-mineralkompleks med zink og store doser C-vitamin bliver mindre syge, og de oplever færre alvorligere symptomer. Det fremgår af et placebokontrolleret studie fra Oregon State University, som er publiceret i Nutrients. Men mange multivitaminer indeholder ikke nok D-vitamin. Derfor bør der sideløbende være meget mere fokus på, at ældre får nok D-vitamin.

Det er en kendsgerning, at ældre lettere kommer i underskud af vitaminer og mineraler. Enten fordi de er småtspisende, spiser forkert, har en dårligere optagelse af næringsstoffer eller har træge enzymprocesser.
Det nye studie fra Oregon State University´s Linus Pauling Institute involverede 42 raske deltagere i alderen 55-75 år, der enten fik et multivitamin-mineralkompleks eller placebo i 12 uger. Studiet var designet til at måle effekten af tilskuddet på forskellige dele af immunsystemet. Forskerne så også nærmere på blodets indhold af C-vitamin, D-vitamin og zink, da disse næringsstoffer har særlig stor betydning for immunforsvaret.

Tilskud med vitamin-mineralkompleks giver et bedre helbred

Det viste sig, at gruppen, der fik tilskud, fik lige så mange infektioner, som gruppen, der fik placebo. Det skyldes med stor sandsynlighed det pågældende tilskuds lave indhold af D-vitamin, som heller ikke påvirkede blodets niveau, og det vender vi tilbage til.
Ikke desto mindre havde gruppen, der fik tilskud, en forbedret status af C-vitamin og zink i blodet. Som noget meget interessant rapporterede gruppen, der fik tilskud, at de trods alt følte sig mindre syge, og at de hurtigere blev raske i forhold til gruppen, der tog placebo. Således havde gruppen, der tog tilskud i gennemsnit under tre sygedage, mens placebogruppen havde mere end seks sygedage. Denne forskel er meget afgørende, da det tyder på, at gruppen, der fik tilskud, hurtigere kunne bekæmpe de pågældende infektioner, og at de havde et mildere forløb.
Ifølge professor Adrian Gombart fra Oregon State University er forskellen på de to grupper åbenlys. Selvom studiet var begrænset og byggede på selvrapporterede oplysninger om sygdom, tyder forskellen på, at der er brug for flere studier på området.
I USA, Canada og Europa antager forskere, at mindst en tredjedel af alle ældre mangler ét eller flere næringsstoffer. Manglen på vitaminer og mineraler blandt ældre medfører blandt andet, at immunforsvaret fungerer dårligere. Dette er karakteriseret ved, at det medfødte og erhvervede immunforsvar ikke fungerer optimalt, og at der er få T-celler, som tilhører immunforsvarets specialtropper. Dette bidrager også til at, infektioner kan trække i langdrag og udvikle andre komplikationer.
Ifølge professor Gombardt kan ældre derfor drage fordel af at tage et multivitamin-mineralkompleks. Men det er også vigtigt, at de ældre får nok af samtlige næringsstoffer, som immunforsvaret har brug for, og her ser det ud til, at det pågældende multivitamin-mineralkompleks ikke var optimalt.

Mange multivitamin-mineralkomplekser bør suppleres med ekstra D-vitamin

Det multivitamin-mineralkompleks, som blev anvendt i det pågældende studie fra Oregon State University indeholdt:

A-vitamin: 700 mikrogram
D-vitamin: 10 mikrogram (400 IE)
E-vitamin: 45 mg
B6-vitamin 6,6 mg
Folate: 400 mikrogram
B12-vitamin 9,6 mikrogram
C-vitamin: 1.000 mg
Jern: 5 mg
Kobber: 0,9 mg
Zink: 10 mg
Selen: 110 mikrogram

I henhold til amerikanske næringsstofanbefalinger (RDA) og danske næringsstofanbefalinger (RI) ligger tilskuddets indhold af E-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, C-vitamin, zink og selen noget højere. Som det fremgår af undersøgelsen, kunne forskerne da også observere et højere niveau af zink og C-vitamin i blodet.
Men forskerne kunne ikke observere et højere indhold af D-vitamin i blodet. Det skyldes med stor sandsynlighed, at indholdet af D-vitamin på 10 mikrogram har været alt for lavt til at gøre en forskel.
I dag påpeger mange andre forskere, at behovet for D-vitamin stiger med alderen, og at vi skal helt op på 40-100 mikrogram D-vitamin om dagen fra sol og tilskud for at opnå de optimale niveauer i blodet, som helst skal ligge mellem 60-100 nmol/L.
De optimale niveauer af D-vitamin i blodet er altså afgørende for, at immunforsvaret kan fungere optimalt på flere fronter. Det gælder både det medfødte immunforsvar og det erhvervede immunforsvar, hvor T-cellerne har brug for en del D-vitamin, når de skal dele sig og hurtigt gå til angreb på virus og bakterier under infektioner.
Mangler der D-vitamin i blodet, fungerer immunforsvaret ikke optimalt. Som nævnt viste det nye studie da også, at immunforsvarets evne til at forebygge infektioner var uændret i gruppen, der fik tilskud. Også selvom infektionerne fik et mildere og hurtigere forløb.
Derfor kan det svare sig at nærlæse varedeklarationer på multivitamin-mineralkomplekser. Og det kan som regel være et fordel at supplere med ekstra D-vitamin og måske ekstra C-vitamin, zink og selen, så immunforsvaret er bedre rustet.

Referencer:

Mary L. Fantacone et al. The Effect of a Multivitamin and Mineral Supplement on Immune Function in Healthy Older Adults: a Double-Blind Randomized, Controlled Trial. Nutrients, 2020.

Oragon State University. Multivitamin, mineral supplement linked to less-severe, shorter-lasting illness symptoms. ScienceDaily, August 18, 2020

Carsten Carlberg, Afrozul Haq. The concept of the personal vitamin D response index.The Journal of steroid biochemistry and molecular biology. 2016

Robert Heaney, Cedric Garland and Edward Gorham: A Statistical Error in the Estimation of the Recommended Dietary Allowance for Vitamin D. J. Nutrients. 2014

Essen MR et al. Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells. Nat Immunol 2010

  • Oprettet den .