Skip to main content

Brist på D-vitamin ökar risken för förmaksflimmer

- som är förbundet med allvarliga komplikationer

Brist på D-vitamin ökar risken för förmaksflimmerFörmaksflimmer är en rytmstörning i hjärtats elektriska system. Det är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna, och kan vara både ofarlig och livshotande. D-vitaminbrist ökar risken för vanligt förmaksflimmer och postoperativt förmaksflimmer. Detta framgår av en metaanalys som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrition. Eftersom brist på D-vitamin är vanligt gäller det därför att vara välförsedd i förebyggandet och som ett led i vanlig behandling.

Har vetenskapen funnit den perfekta hjärtmedicinen?

Har vetenskapen funnit den perfekta hjärtmedicinen? Ett starkt hjärta är avgörande för en god hälsa, och det är brist på styrka i hjärtmuskeln som gör att patienter med hjärtsvikt blir svaga. I årtionden har Digoxin varit det mest använda läkemedlet för att stärka hjärtat. Men nu har en ny studie belyst ett nytt ämne som är särskilt intressant eftersom det sänker dödligheten, stärker hjärtat och till synes inte har några biverkningar.

Högre doser av D-vitamin ökar risken för hjärtflimmer

Högre doser av D-vitamin ökar risken för hjärtflimmerHjärtflimmer, även känt som förmaksflimmer, är en utbredd hjärtsjukdom som är förbunden med olika symtom och en större risk för tidig död. Kost och livsstil har stor betydelse och det tyder nu på att större tillskott av D-vitamin under flera år minskar risken. Det tyder också på att de officiella rekommendationerna för D-vitamin är alldeles för låga om blodnivåerna ska optimeras. Detta framgår av en ny finsk studie publicerad i tidskriften American Heart Journal.

Magnesium kan förebygga hjärtsvikt

Magnesium kan förebygga hjärtsviktHjärtsvikt är ett tillstånd som kännetecknas av att hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod i förhållande till kroppens behov. Symtomen är vanligtvis andnöd och fysisk utmattning. Andra symtom kan vara vätskeansamling, irritationshosta, tryck över bröstet, ökad svettning eller köldkänslighet. Det kan finnas olika orsaker till kronisk hjärtsvikt, som är en livshotande sjukdom. Tillskott med magnesium kan dock förbättra den form av hjärtsvikt som kallas diastolisk dysfunktion. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Journal of Clinical Investigation. Tidigare studier avslöjar att tillskott med Q10 också kan förbättra hjärtats pump- och prestationsförmåga hos hjärtsviktspatienter.

Melatonin skyddar också mot hjärtrytmstörningar

Melatonin skyddar också mot hjärtrytmstörningarMelatonin är mest känt som ett sömnhormon och en kraftfull antioxidant. Enligt en ny studie kan melatonin också förbättra tillståndet hos råttor som har fått hjärtrytmstörningar med risk för hjärtinfarkt. Melatoninets förmåga att förbättra hjärtfunktionen är dock inte som antioxidant, vilket förundrade forskarna. Den nya studien presenterades under ett årligt möte för American Physiology Society (APS) i Orlando, Florida. Melatonin har således många livsviktiga funktioner. Men egenproduktionen minskar med åldern. Det kan inte bara påverka sömnkvaliteten, utan också hjärtat och cellernas hälsa.

Q10 har potential till att lindra hjärtsjukdomar, diabetes, njursjukdomar och andra kroniska sjukdomar

- men bara om kvaliteten är rätt

Q10 har potential till att lindra hjärtsjukdomar, diabetes, njursjukdomar och andra kroniska sjukdomarQ10 ingår i alla cellers energiomsättning. Det är också en viktig antioxidant som skyddar celler och kretsloppet på flera fronter. Vi bildar det mesta själva, men mängden minskar med åldern. Vissa sjukdomar är också förbundna med en lägre egenproduktion. I detta sammanhang har forskare funnit att tillskott med Q10 bland annat kan lindra symtom som ses vid hjärtsjukdomar, diabetes, njursjukdomar, migrän, kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi. Q10 kan också förbättra hjärtfunktionen hos äldre, friska människor, och därmed minska risken för att dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdomar. Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 betonar forskarna att tillskotten bör vara av läkemedelskvalitet. Detta framgår bland annat av en ny översiktsartikel som har publicerats online på www.nutraingredients.com.

Tillräckligt med magnesium stöder hjärtat och förhindrar tidig död

Tillräckligt med magnesium stöder hjärtat och förhindrar tidig dödHjärt-kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i hela världen. I detta sammanhang visar en holländsk studie att äldre patienter som tidigare drabbats av en hjärtinfarkt kan förhindra tidig död orsakad av hjärt-kärlsjukdomar och andra orsaker om de konsumerar tillräckligt med magnesium. Samtidigt är det problematiskt att magnesiumbrist är utbrett på grund av ensidig kost och att vissa typer av läkemedel hämmar upptaget och utnyttjandet av magnesium.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer